Hyppää sisältöön

Kulttuuri kansantaloutemme ytimessä

Kulttuuri kansantaloutemme ytimessä

14.04.2023

KUVA MIKKO RASKINEN


ALOITETAAN PERUSASIOISTA: Suomen talouskasvun ja yhteiskunnan kestävyyden ytimessä on sellaisten innovaatioiden synnyttäminen ja kaupallistaminen, joita maailma tarvitsee. Nerokkainkaan uusi materiaali tai sovellus ei ole arvokas, jos se aiheuttaa myöhemmin enemmän hankaluuksia kuin hyötyä vaikkapa materiaalikierrossa. Maailma tarvitsee innovaatioita, jotka ratkovat ihmiskunnalle elintärkeitä ongelmia: energiaa, ilmastonmuutosta, luontokatoa, luonnonvarojen ehtymistä, ruoan tuotantoa, kestävää kaupungistumista ja ikääntymisen vaikutuksia esimerkiksi terveydenhoitoon ja talouteen. Kestävän kasvun ongelmia ratkotaan vain systeemisesti. Pahoittelemme hankalaa ilmaisua, mutta se tarkoittaa, että asioita on katsottu monelta kantilta ja eri ilmiöiden välisiä suhteita tutkien.

JUURI NYT KOKO LÄNSIMAAILMA PUHUU tarpeesta synnyttää radikaalia yhteistyötä eri tieteiden, taiteiden ja muiden alojen välille. Juuri sellaiselle toiminnalle koko Otaniemeä ympäröivä yhteisö perustuu. Kun puhumme Otaniemen yhteisöstä emme puhu maantieteestä vaan tavasta ajatella ja toimia – merkityksellisten ja vaikuttavien innovaatioiden luomisen kulttuurista, joka on maailmalta katsottuna radikaalin poikkitieteellistä, yhteistyöhakuista ja luottamukseen perustuvaa. Espoon, Aalto-yliopiston ja VTT:n välisessä yhteistyössä olemme oivaltaneet, että tämän yhteisille tavoitteille ja arvoille rakentuvan kulttuurin lupaus Suomen kansantaloudelle ja maailmalle ei ole suuri, vaan valtava.

KULTTUURI TIIVISTYY OTANIEMESSÄ, jossa sadat eri alojen kärkiyritykset ja startupit, tutkimuslaitokset, opiskelijat ja asiantuntijat tieteen, taiteen, teknologian ja liike-elämän saroilta keskustelevat ja luovat aidosti mullistavia, kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja. Yhtäältä kyse on siitä, että Suomi on pieni maa; toisaalta kyse on vuosikymmeniä jatkuneesta kehitystyöstä aina Alvar Aallon ajoista saakka, jonka nimi ja aatteet kai-kuvat alueen yliopiston nimessä. Laajennettu Otaniemen alue on mahdollisesti maailman tihein systeemisen innovoinnin alue, jossa ihmisillä on kenties keskimäärin suurin positiivinen vaikutus maailman tulevaisuuteen.

TÄMÄ ON TARINA, jota haluamme ylpeästi kertoa maailmalle. Otaniemi ei kuitenkaan ole uusi Piilaakso, vaan luottamukseen ja yhteisiin arvoihin, hyvinvointiin ja matalaan hierarkiaan perustuva innovaatioyhteisö, jossa ratkaistaan globaaleja haasteita. Samaan aikaan meidän on myös toimittava paremmin. Yhteinen menestystarinamme vaatii sen, että olemme paitsi maailman vaikuttavin myös maailman houkuttelevin paikka tulla töihin kaikilla osaamistasoilla. Päättäjät eivät yksin näitä haasteita ratkaise. Asetamme haasteen itsellemme, asukkaille, yrityksille, tutkimuslaitoksille, oppilaitoksille ja yliopistoille.

KUN VALMIITA ratkaisuja ei ole, ne kehitetään itse – ja yhdessä.

Kirjoittajat ovat
Jukka Mäkelä kaupunginjohtaja, Espoo
Antti Vasara toimitusjohtaja, VTT
Ilkka Niemelä rehtori, Aalto-yliopisto

Haku