Hyppää sisältöön

Kuinka yhdistää älykkääseen kaupunkiin liittyvä tieto?

Kuinka yhdistää älykkääseen kaupunkiin liittyvä tieto?

15.03.2022

Kaupungit rakentavat monia mahdollisuuksia luovia digitaalisia kaksosia itsestään. Älykkyyttä voidaan rakentaa myös prosessi kerrallaan, jolloin hyödyt saadaan nopeasti käyttöön. 

Jotta älykäs kaupunki olisi muutakin kuin hieno ja kallis slogan, tulisi kaupungin asukkaiden sekä myös muun yhteiskunnan saada siitä erilaisia hyötyjä.

TEKSTI | SPATIALWORLD   KUVA | SHUTTERSTOCK

Älykäs kaupunki perustuu siihen liittyvän staattisen ja dynaamisen tiedon tehokkaaseen ja monipuoliseen yhdistämiseen sekä käyttöön. Lähtötiedot ovat tyypillisesti hajallaan, ja tiedon laatu, rakenne ja laajuus vaihtelee. Käytettävän tiedon laatu tulee varmistaa ja korjata havaitut puutteet ja virheet. Lisäksi tieto tulee saattaa yhtenevään, helposti hyödynnettävään ja analysoitavaan muotoon. 

Safe Softwaren FME-tuotteet auttavat valtaosaa Suomen isoimmista kunnista, ja monia pienempiäkin kuntia, rakentamaan perustuksia älykkäälle kaupungille. Kaupungit rakentavat monia mahdollisuuksia luovia digitaalisia kaksosia itsestään, mutta älykkyyttä voidaan rakentaa myös prosessi kerrallaan, jolloin niihin liittyvät hyödyt saadaan pikaisesti käyttöön. 

Rikastuttaa tietoa

FME:tä voidaan hyödyntää paitsi visuaalisen mallin rakentamisessa ja siihen liittyvän ominaisuustiedon yhdistämisessä, myös erilaisten tiedonkulun prosessien rakentamisessa. Käsiteltävä tieto voi olla myös erilaisista sensoreista saatavaa jatkuvasti muuttuvaa tietoa, kuten linja-autojen ja aurauskaluston sijainti, liikennemäärät, ilmanlaatu ja säätieto. FME:n avulla tiedot saadaan luettua eri lähteistä ja tietorakenteista, samalla tarkastaen tiedon oikeellisuus. Löydetyt puutteet ja virheet voidaan mahdollisesti korjata automaattisesti tai  ne raportoidaan tiedon ylläpitäjälle korjattavaksi. Tietoa voidaan yhdistää muuhun tietoon, jolloin sille saadaan lisäarvoa eri käyttötarkoituksiin, eli tietoa rikastetaan. 

Erilaisten asioiden suunnittelu ja tiedolla johtaminen helpottuu, mitä enemmän ja laadukkaampaa tietoa on käytettävissä. Tiedon ajantasaisuus on tärkeää, että voidaan tehdä oikeita päätöksiä ympäristön ja ihmisten käyttäytymisen muuttuessa. 

Miltei kaikelle tiedolle on johdettavissa sijainti jollain tarkkuudella. Yhdistämällä ominaisuustietoa sijaintiin, erilaiset ongelmat voidaan paikantaa ja vaikutusalueita
analysoida. Esimerkkinä tulva-alueiden laajuus erilaisella vedenkorkeudella. Tietoa voidaan jakaa eri tarvitsijoille automaattisesti tai aina tarpeen mukaan miltei reaaliajassa. Jaettavan tai näytettävän tiedon laajuus voidaan määrittää eri käyttäjäryhmille erilaiseksi, niin että ei jaeta turhaa tietoa ja tietoturva säilyy.

Rajattomat mahdollisuudet

Hyvä käytännön esimerkki hyödyllisestä jokamiehen sovelluksesta on jo pitkään käytössä olleet julkisen liikenteen sovellukset, joiden avulla käyttäjä löytää lähimmät pysäkit. Lisäksi määränpään syöttämällä, sovelluksesta saa tiedot niin aikatauluista, reiteistä kuin matkan kestosta eri vaihtoehdoilla.

Taustalla hyödynnetään erittäin paljon varsin staattista tietoa liikenneverkoista ja aikatauluista sekä dynaamista tietoa bussien sijainnista. Käyttäjällä on puolestaan  yksinkertainen sovellus, joka välittää puhelimen sijainnin ja annetun määränpään sekä matkan maksun. 

Ammattisovellusesimerkkinä kaupungin maanalaiset verkostot voidaan visualisoida lisätyn todellisuuden keinoin vaikka puhelimen kameran kautta katunäkymään. 

Teknologioiden kehittyessä mahdollisuudet ovat miltei rajattomat. Kaikelle tälle yhteistä on kuitenkin tarve laadukkaalle lähtötiedolle. Jotta voidaan rakentaa oikeasti älykäs kaupunki, tulee kaiken tiedon keräämisessä ja ylläpidossa varmistaa tiedon oikeellisuus ja ajantasaisuus sekä rakentaa prosessit niin, että tuore oikea tieto on käytettävissä mahdollisimman nopeasti. 

FME-tuotteiden avulla voidaan ratkaista monia älykkääseen kaupunkiin liittyviä haasteita tiedonkulun eri vaiheissa.

PAIKKATIEDON MALLINNUSTA

  • FME on joustava ja tehokas muunnosohjelmisto.
  • Ohjelmistolla tehdään paikkatietoaineistojen formaatti-, koordinaatti- ja tietomallikonversoita.
  • FME:n avulla muun muassa kunnat voivat luoda helposti toistettavia, automatisoituja prosesseja.

spatialworld.fi

Haku