Hyppää sisältöön

Koulutusyhteistyöstä hyötyy koko logistiikan toimiala 

Koulutusyhteistyöstä hyötyy koko logistiikan toimiala 

31.10.2022

Logistiikan professori Katri Kauppi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta on mukana rakentamassa logistiikka- ja huolinta-alalle omaa koulutuskokonaisuutta.

Huolinta- ja logistiikka- alaa vaivaa osaajapula, ja muuttuva maailma vaikuttaa yritysten toimintatapoihin sekä osaamistarpeisiin. Uudesta koulutuskokonaisuudesta haetaan apua haasteisiin.

TEKSTI | VILMA TIMONEN   KUVA | JUHA ARVID HELMINEN

Niin digitalisaatio, ilmastonmuutos kuin koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa muuttavat huolinta- ja logistiikka-alaa voimakkaasti. Yrityksissä on havahduttu siihen, että suuri osa kaupan ja teollisuuden alan toimijoiden kilpailukyvystä syntyy logistiikan ja toimitusketjun hallinnasta. Työntekijöiltä vaaditaan uudenlaista osaamista, ja alalla on paljon epävarmuutta. Kaikki tämä vaatii uudenlaista ajattelua ja uudenlaisten asioiden huomioimista.

– Työelämä muuttuu, yhteiskunta muuttuu, liiketoimintamallit muuttuvat. Kiertotaloudesta ja siihen liittyvästä paluulogistiikasta on toki puhuttu jo pitkään, mutta nyt ollaan ihan eri tilanteessa. Mikä on hiilineutraalien logistiikan toimitusketjujen merkitys, tai miten lisääntyvä verkkokauppa vaikuttaa yrityksiin, jotka eivät aiemmin ole toimineet verkkokauppamallissa, pohtii logistiikan professori Katri Kauppi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Aalto-yliopisto tekee laaja-alaista yhteistyötä eri alojen yritysten ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Yksi yhteistyökumppaneista on Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry, jonka kanssa ollaan parhaillaan käynnistämässä koulutuskokonaisuutta, jolla vastataan huolinta- ja logistiikka-alan osaajapulaan ja koulutustarpeisiin. Koulutuskokonaisuus on osa uutta Aalto ACCESS elämänlaajuisen oppimisen portfoliota.

– Tehtäviä on jatkuvasti avoinna ja yrityksissä on vaihtuvuutta. Työntekijät vaihtavat firmasta toiseen alan sisällä, ja osa myös siirtyy toisille aloille, kertoo Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry:n toimitusjohtaja Petri Laitinen alan tilanteesta. 

– Joskus aikaisemmin oli niin, ettei tutkinnon suorittamisen jälkeen hurjan paljon kouluttauduttu. Nyt maailma muuttuu niin vauhdikkaasti, että tietoja täytyy päivittää, jotta pysyy mukana ja varmistaa oman kelpoisuutensa työelämässä. On myös yritysten intressi, että myös jo palkattuja työntekijöitä koulutetaan jatkuvasti. 

Uusia mahdollisuuksia tutkintojen ulkopuolelta

Laitinen kertoo, että logistiikka-alalla on osaajatarpeita sekä suorittavalla tasolla, keskitasolla että johtotasolla. Suomessa alan yliopistotasoinen koulutus on vähäistä. Osa yrityksistä ratkaisee ongelman lähettämällä työntekijöitään koulutettavaksi ulkomaille. 

Aalto-yliopiston kanssa käynnistettävällä koulutusohjelmalla pyritään parantamaan alan koulutustarjontaa kotimaassa. 

– Logistiikkapalvelualan asiantuntijapuolelle ei varsinaisesti ole selkeää koulutuspolkua – Suomen korkeakouluopetuksessa on huolinta- ja logistiikkapalvelujen kokoinen aukko. Toiveemme on, että Aalto ACCESS -koulutuksen kautta pystyttäisiin lisäämään koulutustarjontaa logistiikka- ja huolintapalvelualan näkökulmasta. 

Aalto ACCESS koostuu matalan kynnyksen koulutussisällöistä, joista osa on tutkinto-opetukseen perustuvaa ja osa täydennyskoulutuksen tarpeisiin räätälöityä sisältöä. Tavoitteena on tukea toimialoja ja tarjota uusia, varsinaisen tutkintokoulutuksen ulkopuolisia koulutusmahdollisuuksia työelämässä
jo mukana oleville.

– ACCESS on nimenomaan elämänlaajuisen oppimisen portfolio. Se on tarkoitettu työelämässä oleville ammattilaisille, jotka haluavat tulla päivittämään tietojaan tai suuntautua hieman eri aiheeseen tai toimialaan, Kauppi kertoo. 

Koulutusyhteistyö luo hyvät puitteet molemminpuoliseen asiantuntijuuden ja ajatusten vaihtoon laajemminkin. Yhteistyön toivotaan myös lisäävän nuorten kiinnostusta hakeutua huolinta- ja logistiikka-alalle. 

– Toivomme, että sitä saman materiaalin opiskelua ja ajatusten vaihtoa, jota käydään nyt jo yritysten näkökulmasta, olisi myös perusopetuksen puolella. Toivon myös, että Aalto-yliopistossa opiskelevat nuoret kokisivat logistiikka- ja huolintapalvelualan mielenkiintoisena kohteena ja tietäisivät, että alalla on paljon asiantuntijatehtäviä, joihin kannattaa pyrkiä, Laitinen mainitsee. 

– Käymme keskustelua saadaksemme koulutuskokonaisuuden räätälöidyn osion mahdollisimman relevantiksi, jotta se vastaa logistiikan toimialan osaamistarpeeseen. Samalla saamme laajemmin dialogia liittyen siihen, mitkä ovat keskeisiä kysymyksiä toimialalla. Se vaikuttaa muuhunkin opetukseemme ja tutkijoidemme näkökulmiin, Kauppi huomauttaa. 

Huolinta- ja logistiikka-alan Aalto ACCESS -koulutuskokonaisuuden on määrä käynnistyä syksyllä 2023.

Haku