Hyppää sisältöön

Koulutusta maan turvallisuudesta kiinnostuneille

Koulutusta maan turvallisuudesta kiinnostuneille

19.08.2022

Reserviläiset harjoittelevat taistelua rakennetulla alueella MPK Savo-Karjalan koulutuksessa. 

Maanpuolustuskoulutus MPK:n vapaaehtoisiin koulutuksiin osallistuu vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä ympäri maata.

TEKSTI | MIIA IIVARI   KUVA | TOMMI KORHONEN

MPK:n päätehtävä on tukea Puolustusvoimien valmiutta. MPK tarjoaa aktiivisille reserviläisille mahdollisuuksia pitää yllä ja kehittää omaa osaamista sodanajan tehtävässä tai yleisesti maanpuolustusta tukevaa osaamista kuten ampumataitoa tai johtaja- ja kouluttajaosaamista. Lisäksi MPK järjestää myös monipuolista kokonaisturvallisuuskoulutusta.

– Ukrainan sodan kärjistyttyä olemme sitoutuneet tuplaamaan koulutusmäärän sataan tuhanteen koulutuspäivään vuodessa, kertoo MPK:n toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo.

MPK:n koulutuksilla luodaan valmiuksia yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi ja parannetaan kaikkien suomalaisten turvallisuusosaamista.

– Turvallisuusosaaminen kasvattaa ihmisen omaa ja koko lähiyhteisön kriisinsietokykyä. Koulutuksiin on hakeutunut tänä vuonna runsaasti uusia osallistujia. Erityisesti asepalvelusta käymättömät naiset haluavat oppia varautumistaitoja ja tutustua maanpuolustukseen.

Kouluttajia tarvitaan lisää

Koulutusten arvokkain voimavara on noin 3 000 vapaaehtoista kouluttajaa ja toimijaa. Kouluttajina toimivat omassa sodanajan tehtävässään tai siviilielämässä harjaantuneet reserviläiset tai muut kouluttajat. MPK tukee koulutusten toteuttamista järjestämällä muun muassa tilat, ruuat, koulutuksen raamit, materiaalit, tarvittavat vakuutukset sekä kouluttajien matkakorvaukset. 

– MPK:n riveistä löytyy paljon oman alansa huippuasiantuntijoita. Nyt kun kiinnostus ja kysyntä ovat moninkertaistuneet, tarvitaan kouluttajiakin lisää.

Yhteistyö tuo turvaa

MPK on maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja. Yhteistyö eri järjestöjen, viranomaisten ja muiden organisaatioiden kanssa on avain koulutusten onnistumiseen. MPK:lla on 14 turvallisuus- ja maanpuolustussektorilla toimivaa jäsenjärjestöä, joiden jäsenmäärä yhteensä on yli 500 000 henkilöä. 

Lisäksi yhteistyötä tehdään tiiviisti muiden turvallisuuden parissa toimivien järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Konkreettisia esimerkkejä yhteistyöstä ovat esimerkiksi kyberturvallisuuskoulutus, säteilymittausjoukkueen kouluttaminen ja varustaminen yhdessä Säteilyturvakeskuksen ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa sekä Maatilojen varautumiskoulutus. 

Kolmannen sektorin toimijoita yhteen kokoavat Kotiseutuharjoitukset, yhteistyö paikallispuolustusharjoituksissa sekä erilaisten oppilaitosten ja yritysten kanssa toteutettavat turvallisuuspäivät ja -koulutukset ovat jokainen tärkeitä palasia yhteiskunnan turvallisuuden vahvistamisessa.

– Toivotamme kaikki mukaan koulutuksiin. Jokaisella on annettavaa Suomen maanpuolustuksen eteen, Lehtisalo kiteyttää.

Haku