Hyppää sisältöön

Koulutus tuo prosessialalle täsmäosaajia

Koulutus tuo prosessialalle täsmäosaajia

22.03.2022

Laborantti Marjukka Hyyryläinen Kajaanin ammattikorkeakoulun tuotantotekniikan laboratoriossa.

Suomen prosessiteollisuussektori on kasvanut ja laajentunut viimeisten vuosien aikana lupaavasti. Alan kasvua ovat vankistaneet muun muassa uusien kaivos-, akkuteollisuus- ja biotuoteprojektien käynnistyminen. Prosessiteollisuudessa kehitetään nyt runsaasti uusia teknologioita, jotka tarjoavat ratkaisuja esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja kiertotalouteen. 

Alan kasvaessa yritysten mahdollisuudet uusiin rekrytointeihin lisääntyvät, mutta osaavan työvoiman löytäminen on haastavaa ja tulee vaikeutumaan entisestään. Toisaalta innovaatiot ja uudet teknologiat lisäävät yritysten olemassa olevan henkilöstön koulutustarpeita. 

Kainuun ammattiopiston (KAO), Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) ja Oulun Yliopiston yhteisen Prosessiakatemia-hankkeen tavoitteena on tuottaa nopeasti ja monimuotoisesti opintokokonaisuuksia, jotka vastaavat prosessiteollisuuden koulutustarpeisiin. 

Monimuoto-opinnot tulevat tarjolle valtakunnallisesti 

Hankkeen projektipäällikkönä toimivan KAOn Mia Piiraisen ja KAMKin koulutussuunnittelija Hannu Tikkasen mukaan Prosessiakatemia-toimintamallia on kehitetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämällä ESR-hankerahoituksella. Toistaiseksi koulutuksia on järjestetty lähinnä Kainuun alueella toimiville yrityksille. Hankkeen päättyessä ensi syksynä Prosessiakatemian toiminta muuttuu valtakunnalliseksi.

– Tavoitteena on olla tulevaisuudessa valtakunnallinen prosessialan koulutusten tuottaja, jolla on koko maan kattava yritysyhteistyöverkosto. Tarjoamme monimuotoisia, ajasta ja paikasta riippumattomia koulutuksia, jotka voivat olla lyhyitä täsmäkoulutuksia tai pitkiä, eri moduuleista koostuvia kokonaisuuksia. Koulutukset eivät tähtää tutkintojen suorittamiseen, vaan ideana on vahvistaa ja syventää työntekijän prosessiteollisuuden tehtävissä tarvitsemaa osaamista. Koulutuksistamme saadusta osaamisesta on kuitenkin hyötyä, jos työntekijä lähtee myöhemmin tutkintokoulutukseen, Piirainen kertoo.

Prosessiakatemian koulutuskokonaisuudet rakennetaan aina yrityksen osaamistarpeen sekä työntekijän kokemus- ja koulutustaustan sekä työtehtävien perusteella. Prosessiakatemian asiakkuusvastaava auttaa yrityksiä tunnistamaan ja määrittelemään nykyiset ja tulevat koulutustarpeet, jotka toimivat pohjana koulutuskokonaisuuksille. 

KAMK:n koulutussuunnittelija Hannu Tikkanen ja Prosessiakatemian projektipäällikkö Mia Piirainen.

Koulutus tukee osaamisen jatkuvaa kehittymistä

Tikkanen ja Piirainen painottavat, että koulutusten suunnittelussa joustavuus ja alan kehityksen huomioiminen ovat tärkeässä roolissa. Vain näin koulutukset saadaan vastaamaan yritysten nopeasti muuttuvia tarpeita.

– Koulutustarpeiden kirjo on laaja. Koulutettavana voi olla yhtä hyvin ravintola- tai matkailualalta teollisuuteen siirtyvä henkilö kuin valmis insinööri, jolla ei ole aiempaa osaamista prosessiteollisuudesta. Prosessiakatemia järjestää myös osaamista syventäviä ja laajentavia koulutuksia alalla pidempään toimineille. Yrityksen strategian tai prosessissa käytettävän teknologian muuttuessa saattaa syntyä tarvetta vaikkapa automaation tai teollisuuden prosesseihin liittyvän kemian osaamisen syventämiselle, Tikkanen sanoo.

Prosessiakatemia-hankkeessa on toteutettu Kainuun yritysten kanssa kolme koulutuspilottia, joiden aiheina ovat olleet prosessitekniikka, työ- ja prosessiturvallisuus sekä käynnissä- ja kunnossapito. Kevään, kesän ja alkusyksyn aikana koulutustarjonta tulee vielä laajenemaan nykyisestä. 

– Yhdistämme koulutuksissa KAO:n, KAMKin ja Oulun yliopiston koulutusosaamista yritysten tarpeen mukaan. Voimme myös ostaa koulutusosaamista muilta alan toimijoilta. Koulutuksissamme pyrimme edistämään jatkumoiden syntymistä eli tukemaan työntekijöiden osaamisen jatkuvaa kehittymistä. Koulutettava voi esimerkiksi lähteä liikkeelle ammattiopiston opinnoilla ja edetä myöhemmin halutessaan ammattikorkeakoulu- ja yliopistotasoisiin opintoihin, Piirainen sanoo.

Kasvava ala haltuun

  • Prosessiakatemia tuottaa monimuotoista, ajasta ja paikasta riippumatonta prosessiteollisuusalan koulutusta yrityksille sekä alihankkijoille.
  • Hanke on ESR-rahoitteinen ja hanketoimijoina ovat mukana Kainuun ammattiopisto KAO, Kajaanin ammattikorkeakoulu KAMK sekä Oulun yliopisto.

prosessiakatemia.fi

Haku