Hyppää sisältöön

Koulutuksesta työkaluja pandemian voittamiseen

Koulutuksesta työkaluja pandemian voittamiseen

26.08.2021

LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampusella on käytössä Sanetiq-laite, jonka tavoitteena on toimia virusten ennaltaehkäisijänä.  

LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoima Turvaa ja terveyttä sote-yrityksille -hanke aloittaa syksyllä koulutukset.

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuva Teemu Paavola

Suomessa kulkutaudit sekä maailmanlaajuiset pandemiat eivät ole vuosikymmeniin aiheuttaneet merkittävää terveysuhkaa. Covid-19 muutti kuitenkin kaiken. Ensimmäinen aalto iski erityisen kovaa ikäihmisille hoito- ja hoivapalveluita tuottaviin yrityksiin. Useimmat eivät osanneet varautua pandemiaan tai reagoida oikein kriisitilanteessa. Monilta puuttuivat myös tarvittavat suojavarusteet.

LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja koulutuskoordinaattorina toimivan Tarja Korpelan mukaan Päijät-Hämeen sote-alan toimijat pyysivät korkeakoululta apua kriisinhallinnan kehittämiseen.

– Hoito- ja hoivapalveluita tarjoavilla yrityksillä ja julkisilla toimijoilla ei ollut riittävästi tietoa, taitoa ja toimintavalmiuksia epidemian hallintaan. Pienemmillä hoivapalveluyrityksillä haasteena oli myös THL:n yleisluonteinen viestintä. Se ei tarjonnut riittävästi käytännönläheisiä ohjeita, Korpela avaa.

Pandemiat huomioitava

Yhteistyössä alueen yritysten kanssa LAB-ammattikorkeakoulu kehitti kaksivuotisen, ESR-rahoitteisen Turvaa ja terveyttä sote-yrityksille -hankkeen. Tavoitteena on auttaa sote-organisaatiota kehittämään riskienhallintaa ja omavalvontaa sekä ennakoimaan ja valmistautumaan tulevaisuuden terveysuhkiin. 

– Tarkoituksena on, että jatkossa palveluidentuottajien omavalvontasuunnitelmissa ja riskienhallinnan prosesseissa huomioidaan myös pandemiat. Riskienhallintaan tulee osallistua koko yrityksen henkilöstö. Johdon tehtävänä on varmistaa, että henkilöstöllä on riittävästi tietoa ja osaamista turvallisuuteen liittyvistä asioista, Korpela sanoo.

Vuoden alussa käynnistyneessä hankkeessa keskityttiin aluksi toimenpiteiden suunnitteluun ja terveysturvallisuudesta tiedottamiseen. Tulevana syksynä käynnistyvät terveysturvallisuus-teemaiset koulutukset, joissa parannetaan Päijät-Hämeen alueen sote-toimijoiden osaamista korona-ajan omavalvonnassa ja riskienhallinnassa. 

Koulutuksia syksyllä

Terveysturvallisuus-koulutussarja järjestetään 7.9.–16.11. Se on suunnattu ikääntyneiden palveluasumista ja tehostettua palveluasumista tuottavien yritysten esimiehille ja tiiminvetäjille. Koulutus rakentuu kahdesta kaikille avoimesta webinaarista ja kolmesta hybridimallilla toteutettavasta työpajapäivästä. 

– Työpajoissa työstetään riskinhallintaprosessin avulla omavalvontasuunnitelma pandemian hallintaan. Tavoitteena on, että osallistujat pystyvät luomaan konkreettisen, organisaatiolleen soveltuvan ohjeistuksen. Henkilöstö on saatava osallistettua suunnitelman tekemiseen, noudattamiseen sekä päivittäiseen riskien arviointiin ja tunnistamiseen. On myös tärkeä löytää mittarit, joilla koulutuksen onnistumista voidaan arvioida.

WWW.LAB.FI/PROJEKTI/TURVAA-JA-TERVEYTTA-SOTE-YRITYKSILLE

Haku