Hyppää sisältöön

Koulutuksella tietoa ja taitoa

Koulutuksella tietoa ja taitoa

17.02.2022

Professori Arto Saari ja TTS:n rakentamisen liiketoimintayksikön johtaja Kalle Laine ovat vakuuttuneita, että töiden virtautuksen avulla työmaat etenevät hallitusti ja optimoidusti. 

Korjausrakentamisessa tarvitaan osaavia työntekijöitä sekä tehokkaita menetelmiä. Työteho-seura osallistuu urakkaan tarjoamalla ammatillista täsmäkoulutusta rakentamisen eri osa-alueille. 


TEKSTI | TIMO HÄMÄLÄINEN   KUVA | JUHA ARVID HELMINEN

Kaikesta rakentamisesta lähes puolet kohdistuu olemassa olevien rakennusten saneeraamiseen. Korjausrakentamiseen käytetään vuosittain yli 10 miljardia euroa. 

– Rakennuskannan vanhetessa linjasaneeraukset tulevat ajankohtaisiksi yhä useammissa kiinteistöissä, toteaa TTS Työtehoseuran rakentamisen liiketoimintayksikön johtaja Kalle Laine. 

Laine mustuttaa, että kiinteistöä pitää huoltaa suunnitelmallisesti ja ajoittaa saneeraustoimet oikein. Työtehoseuran korjausrakentamisen koulutus antaa valmiuksia pääasiassa linjasaneerauksien sisävalmistustöihin sekä julkisivu- ja kattoremontteihin. Kursseille osallistuu noin 400 opiskelijaa vuosittain. 

– Pitkäkestoinen koulutus tähtää tutkinnon suorittamiseen. Koulutamme esimerkiksi korjausrakentamisen työnjohtajia. Työntekijöitä koulutamme muun muassa perinteiseen ja koneelliseen purkutyöhön sekä kylpyhuoneiden rakentajiksi. 

Työturvallisuus edellä 

Lyhytkestoiset asiantuntija- ja sertifikaattikoulutukset antavat taitoja muun muassa lämpökuvaukseen, rakennusten tiiviyden mittaamiseen ja asbestipurkuun. 

– Märkätilatöiden tekeminen vaatii osaamista. Kaikki yksityiskohdat pitää tehdä oikein. Onnistumisen varmistamiseksi sekä työntekijällä että töiden valvojalla pitää olla voimassa oleva märkätilasertifikaatti. 

Kattoremontin tekijöiden koulutukseen osallistuvat saavat oppia sekä itse asentamisesta että erilaisista kattorakenteista, aluskatteista ja materiaaleista. Eritystä huomiota kiinnitettään työturvallisuuteen ja korkealla työskentelyyn. 

Työtehoseuran antama saumaustyöntekijöiden koulutus on lisännyt ammattimaisten saumarien määrää ja nostanut ymmärrystä saumaustyön laadun merkityksestä. Koulutetuille myönnettiin aiemmin saumaustyökortti. Viime vuoden lopulla se muutettiin sertifikaatiksi. 

– Laadukkaan sauman tekeminen edellyttää tietoa, osaamista ja käsityötaitoa, Laine sanoo. 

Tällä hetkellä Työtehoseuran kaikista noin 800:sta rakennusalan opiskelijasta puolet saa korjausrakentamiseen liittyvää koulutusta. 

– Kielitaito on osalla haasteena. Työturvallisuuden takia monissa tehtävissä vaaditaan vähintään kohtalaista suomen kielen osaamista. 

Työtehoseura tekee koulutettavien rekrytoinnissa yhteistyötä ELY-keskusten ja TE-toimistojen kanssa. Yritykset voivat koulutusten avulla kasvattaa omien työntekijöidensä ammattitaitoa. 

Virtautuksella tuottavuutta 

Korjausrakentamiseen kokeillaan parhaillaan uutta toimintamallia, jossa eri työvaiheet tehdään tahdistettuna niin, että hukka-aika jää minimiin. Työtehoseura ja Tampereen yliopisto ovat kehittäneet korjausrakennustyömaan toimintaa parin vuoden ajan Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Raksavirtaa-tutkimuksessa. 

Töiden virtautus perustuu teollisuudessa tuttuun LEAN-oppiin. Tavoitteena on, että prosessi etenee hallitusti, resurssien kuormitus on tasaista ja keskeneräisiä töitä on aina mahdollisimman vähän. Toimintamallia on kokeiltu kahdessa kohteessa. Toinen niistä on Constin urakoima HOASin opiskelija-asuintalojen remontti Kannelmäessä. 

– Osa työvaiheista saatiin jo kulkemaan kuin juna. Vaikka työt sujuivat aikataulun mukaisesti, kehitettävääkin löytyi, toteaa professori Arto Saari Tampereen yliopistosta. 

Saaren mukaan töiden virtautus vaatii tarkkaa suunnittelua ja aikataulutusta sekä aitoa työmaan päivittäisjohtamista. 

– Töiden virtautuksella voidaan parantaa sekä työn tuottavuutta että sen laatua. Myös tekijöiden työhyvinvointi kohenee. Uuden toimintatavan ansiosta asukkaiden olo helpottuu, koska aikataulut ovat tarkkoja ja yksittäisessä asunnossa remontti kestää aiempaa lyhemmän ajan, Saari vakuuttaa. 

TTS kouluttaa korjausrakentajia 

  • RAKENTEIDEN KOSTEUDENMITTAAJA
  • ASBESTIKARTOITUS & ASBESTI-JA HAITTA-AINE-ASIANTUNTIJA
  • TYÖNJOHTOKOULUTUS (REAT) & TYÖMAAPÄÄLLIKKÖKOULUTUS (RET)
  • RAKENNUSTEN TIIVIYDENMITTAAJA & RAKENTEIDEN TIIVISTÄJÄ
  • TERVETALO-KOORDINAATTORI-PRO
  • SISÄILMASTOKOORDINAATTORI-PRO
  • KOSTEUDENHALLINTAKOORDINAATTORI- PRO
  • PUHTAUDENHALLINTAKOORDINAATTORI-PRO
  • KATTOJEN KUNTOTUTKIJA-PRO
  • RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAAJA

Haku