Hyppää sisältöön

Koulutuksella kohti parempaa tulevaisuutta

Koulutuksella kohti parempaa tulevaisuutta

26.08.2021

Pia Törnwallin luotsaamassa hankkeessa etsitään työkaluja, joiden avulla tuetaan nuorten mahdollisuuksia tutkinnon suorittamiseen. 

Erityistä tukea tarvitsevien nuorten opiskeluvaikeuksien taustalla on monenlaisia haasteita, jotka ovat kuitenkin selätettävissä. 

Teksti Pekka Säilä  Kuva Patrik Pesonen

Alaikäisten lasten huostaanottojen ja sijoitusten taustalla on usein koulunkäynnin vaikeuksia. Osalla koululaisista perustaidotkin voivat olla puutteelliset, jopa lukeminen ja kirjoittaminen ovat heikolla tai lähes olemattomalla tasolla.

Moti, Jeesi, Opinnot, Ammatti -hanke on Live-säätiön ja Helsingin kaupungin perhe -ja sosiaalipalvelujen lastenkotitoiminnan yhteinen Euroopan sosiaalirahaston, ESR:n, rahoittama hanke. Tarkoituksena on luoda yhteistyötä näiden toimijoiden välille nuorten opintopolkujen järjestämiseksi oikea-aikaisesti, yksilöllisesti ja lastensuojelupolun siirtymävaiheet huomioiden. 

Tavoitteena on, että erityistä tukea tarvitsevat, lastensuojelupolun nuoret saavat suoritettua peruskoulun loppuun ja hakeutuvat toisen asteen opintoihin nykyistä enemmän. Usein tukea tarvitsevat nuoret eivät tiedä, mitä tulevaisuudeltaan haluavat. Taustalla saattaa olla myös haasteita, kuten oppimisvaikeuksia, mielenterveyden ongelmia tai rankkoja elämänkokemuksia. 

SISÄINEN motivaatio voi syttyä, kun itsetunto kasvaa.

Oikea ala sytyttää kipinän 

– Vaikeassa tilanteessa olevan nuoren kohdalla on saavutettava luottamus, jotta nuori on valmis ottamaan tukea vastaan. Sisäinen motivaatio opintojen suorittamiseen voi syttyä, kun itsetunto kasvaa ja oikea ala löytyy, toteaa hankkeen projektipäällikkö Pia Törnwall.

Hankkeen aikana Ammattiopisto Liven asiantuntijat ovat tehneet yhteistyötä lastensuojelukentällä työskentelevien ohjaajien kanssa. Hankkeen toimintaa vie eteenpäin projektitiimi, jossa ovat mukana Helsingin kaupungilta Sari Peltola, Ammattiopisto Liveltä Marjo Koskinen, Tuula Mikkola ja Pia Törnwall. Tapaamisissa on kartoitettu, millä keinoilla nuorten runsaita koulupoissaoloja tulisi ehkäistä ja miten heitä voisi motivoida paremmin myös jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Osana hanketta peruskoulun päätösvaiheessa oleville nuorille järjestetään tutustumisia ja kokeilujaksoja ammatillisiin opintoihin. Törnwall uskoo, että tämä auttaa nuoria hakeutumaan heitä itseään kiinnostaville aloille.

– Oikean alan löytyminen edesauttaa opintoihin kiinnittymisessä ja ennaltaehkäisee keskeyttämisiä. Hankkeessa tarjottava opinto-ohjaus ja yksilöllinen tuki sekä neuvonta nuorille ovat ratkaisevassa asemassa. Eri vaihtoehtoja selvittämällä ja toimivalla yhteistyöllä moni nuori saa realistisen kuvan eri aloista ja omista mahdollisuuksistaan.

– Tarkoituksena on, että hankkeen päätyttyä yhteistyön rakenteet ovat kestävällä pohjalla ja tukea tarvitsevat nuoret saisivat mahdollisuuksia suorittaa toisen asteen opintoja, Törnwall päättää.

MOTIJEESI.COM

Haku