Hyppää sisältöön

Kotimainen ilmastoverkosto Euroopan suurimmaksi

Kotimainen ilmastoverkosto Euroopan suurimmaksi

2.11.2021

Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtaja Jouni Keronen ja KONEen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin olivat perustamassa CLC:tä Munkkiniemen kartanossa keväällä 2014.

Ilmasto-businessverkosto Climate Leadership Coalitionin päätavoitteena on nopeuttaa ilmastonmuutosta torjuvien investointien, tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.  

Teksti CLC  Kuva Joona Raevuori

Cimate Leadership Coalition eli CLC tekee politiikkaehdotuksia julkiselle sektorille: EU:lle, Suomen hallitukselle, kaupungeille ja kunnille. Ehdotusten tavoitteena on saada aikaan pitkäjänteisiä päätöksiä, joilla luodaan edellytyksiä taloudellisesti kannattavalle liiketoiminnalle. Yhdistyksen perustivat vuonna 2014 Caverion, Fortum, KONE, Neste, Outotec, Sitra ja St1. Perustamiseen johtaneen kokouksen kutsui koolle KONEen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin

Seitsemässä vuodessa CLC on kasvanut jäsenmäärältään Euroopan suurimmaksi ilmasto-businessverkostoksi. CLC:llä on nyt 87 organisaatiojäsentä: yrityksiä, yliopistoja, etujärjestöjä, kaupunkeja ja tutkimuslaitoksia. CLC:n jäsenet työllistävät maailmanlaajuisesti 520 000 ihmistä, ja sen yritysjäsenten markkina-arvo on noin 70 prosenttia Helsingin pörssistä. Sillä on myös 52 vaikutusvaltaista henkilöjäsentä.

– CLC on menestystarina. Kun perustimme yhdistyksen kukaan ei aavistanut, kuinka suuren suosion yhdistys saa ja miten merkittäviä tuloksia saamme aikaan jo alkuvuosina. Tämä osoittaa kuinka tärkeänä yritysten johto ilmastonmuutosta pitää. Vuosi vuodelta ymmärretään paremmin ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ja ilmastotransformaation luomat, valtavat liiketoimintamahdollisuudet. Herlin toteaa.

CLC pyörittää jäsenilleen säännöllisiä teemaryhmäkokouksia. Ryhmät päättävät vuosittain mihin aiheisiin keskittyvät ja pohtivat muun muassa uusia liiketoimintaratkaisuja sekä parhaita käytäntöjä. Ryhmissä on myös ideoitu ja suunniteltu käytännön projekteja. Esimerkiksi ST1:n, Fortumin ja Espoon kaupungin syvämaalämpöhanke sai alkunsa CLC:n kokouksessa. Teemaryhmiä on 15: energiasta kiertotalouteen ja maataloudesta finanssiin. 

Climate Leadership Coalition

  • Climate Leadership Coalition eli CLC on Euroopan suurin voittoa tavoittelematon ilmasto-businessverkosto.
  • CLC uskoo, että siirtymä kestävään kehitykseen perustuvaan maailmaan on mahdollista, taloudellisesti järkevää ja myös rahoitettavissa.
  • Verkosto kannustaa päätöksentekijöitä nopeuttamaan yhteiskunnan vihreää transitiota ja elpymistä kunnianhimoisten politiikkojen ja systeemisten, markkinalähtöisten ratkaisujen avulla.

Hiilikädenjäljen kehittäjä

CLC on jäseniensä VTT:n, LUT-yliopiston ja useiden yritysten kanssa kehittänyt myös hiilikädenjälkikonseptin, joka kertoo tuotteen positiiviseen ilmastovaikutuksen, kun vähäpäästöisellä ratkaisulla korvataan suuripäästöisempi ratkaisu.

CLC:n ilmastopolitiikkaehdotukset kohdistuvat pääosin EU:lle. CLC teki yhteistyössä pohjoismaisten kumppaniensa kanssa aloitteen EU:n ilmastotavoitteiden selkeyttämisestä. CLC laati myös oman ehdotuksensa ilmastoratkaisujen systemaattisemmasta mallista, jossa keskiössä olivat tavoitteiden selkeyttäminen hiilibudjetin avulla, laajennettu ja tehostettu päästökauppa sekä sitä tukevat mekanismit.

– EU:n politiikkaehdotukset sisältävät useita edistämiämme asioita. Hiilibudjetti on nyt osa EU:n ilmastolakia ja Euroopan komission Fit for 55 -paketin merkittävin osio on ehdotus päästökaupan laajentamisesta. On hienoa, että tärkeinä pitämämme seikat etenevät EU:ssa ja olemme saaneet niille liike-elämän laajan kannatuksen, CLC:n toimitusjohtaja Jouni Keronen kertoo.

Yhdessä enemmän 

CLC oli aloitteentekijänä myös laajassa kansainvälisessä Call on Carbon -hankkeessa, jonka tavoitteena on osoittaa globaalin yritysmaailman tuki vaikuttavalle hiilen hinnoittelulle. Puhtaisiin ratkaisuihin pitäisi investoida globaalisti 3–5 kertaa nykyistä enemmän ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Jos yritykset eivät voi ennakoida hiilidioksidin hintaa, se vaikeuttaa ja hidastaa investointeja.

– Kannustan kaikkia hiilijalanjälkeään pienentäviä tai ilmastoratkaisuja kehittäviä yrityksiä ja organisaatiota perehtymään toimintaamme. Yhdessä voimme tehdä enemmän, Herlin päättää.

Haku