Hyppää sisältöön

Koronakriisistä uuteen kasvuun

Koronakriisistä uuteen kasvuun

8.02.2022


Ruoka- ja monipalveluyhtiö Compass Groupin toimitusjohtaja Hannu Rahnaston katse on suunnattu kriisijohtamisesta kohti tulevaisuutta.

Suomen johtavan ruoka- ja monipalveluyhtiö Compass Groupin katseet on jo suunnattu valoisampaan tulevaisuuteen, jossa keskiössä on uudenlaisen henkilöstö- ja asiakaskokemuksen rakentaminen.

TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN KUVA | JOONA RAEVUORI

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet ravintola-alalle selviytymistaistelua. Fokus on kohdistettu lähipäivistä ja -viikoista selviytymiseen. Tällainen tilanne on ollut myös Amica-, Food & Co – ja Tastory -brändeistä tunnetussa Compass Group Suomessa.

Compass Groupin uuden toimitusjohtajan Hannu Rahnaston mukaan arjen tekeminen on painottunut asiakkaille ja työntekijöille turvallisen palveluympäristön luomiseen, henkilöstöstä huolehtimiseen sekä yrityksen talouden turvaamiseen. 

– Kriisi on pakottanut meitä muuttamaan toiminnan suuntaa moneen kertaan. Sekavissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa olennaista on ollut selkeiden toimintaperiaatteiden luominen ja nopea viestintä kaikkia digitaalisia keinoja käyttäen. Nyt on kuitenkin aika siirtyä kriisijohtamisesta uuteen vaiheeseen ja suunnata katseet kauemmas tulevaisuuteen, Rahnasto sanoo.

Fokuksessa olennainen: asiakkaat ja henkilöstö

Compass Groupissa on koko kriisin ajan tehty tiivistä yhteistyötä ja käyty avointa keskustelua niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin kanssa. Lisäksi tietoa yrityksen tärkeimpien sidosryhmien ajatuksista on kerätty erilaisin tutkimuksin, niin maailmalta kuin Suomesta. Kerätty tieto on auttanut johtoa hahmottamaan luotettavasti yrityksen nykytilannetta sekä asiakkaiden ja työntekijöiden tulevaisuuden toiveita. 

– Nykytilanteen tunnistaminen on ollut kriittisen tärkeää yhteisen uuden suunnan ja suunnitelman pohjaksi. Liiketoimintastrategiamme punaisena lankana on asiakas- ja henkilöstökokemuksen uudistaminen. Vastuullisuus on yhä tiiviimmin osa palveluitamme ja toimintatapojemme ydintä jatkossa. Lähdemme johtamaan ja valmentamaan organisaatiotamme uuteen aikaan sekä tekemään uudistuksia, jotka innostavat nykyisiä asiakkaita ja työntekijöitä sekä houkuttelevat uusia, Rahnasto avaa.

Rahnasto näkee Compass Groupin nykyisen henkilöstön vahvan osaamisen ja sitoutumisen isona muutosvoimana. Rahnasto painottaa, että henkilöstökokemusta halutaan parantaa entisestään yrityksen johtamista, toimintatapoja ja arjen sujuvuutta muokkaamalla.

– Haluamme rakentaa poikkeuksellisen avointa, rohkeisiin kokeiluihin kannustavaa ja innostavaa toiminta- ja johtamiskulttuuria. Yksinkertaistamme tekemistä, johdamme valmentaen, lisäämme vuorovaikutusta ja osaamisen kehittymisen mahdollisuuksia ja annamme enemmän vastuuta organisaation joka tasolle. Palveluyksikköjemme esihenkilöillä ja työntekijöillä on jatkossa aiempaa laajemmat mahdollisuudet kehittää paikallista palvelua yhdessä asiakkaan kanssa. Kutsumme tätä Can do -asenteeksi. 

Luvassa uusia konsepteja ja rohkeita kokeiluja

Compass Groupin liiketoiminnan kehitystyössä on kyse ennen kaikkea asiakasymmärryksen valjastamisesta palveluiden uudistamiseen. Lisäksi yritys etsii ja rakentaa tietoisesti uusia liiketoimintamalleja. Tähän kuuluvat myös mahdolliset yritysostot. Tavoitteena on toteuttaa toimenpiteitä, jotka parantavat suoraan asiakas- ja henkilöstökokemusta. Tässä entistä vahvempaan rooliin nousevat digitaaliset ratkaisut. 

Luvassa on uusia, digitaalisia ja kellonajasta riippumattomia palveluja.

Compass Groupin toimitusjohtaja Hannu Rahnasto

Rahnasto korostaa, että asiakaskokemuksen kehittämisessä tähdätään joustavuuteen ja ketteryyteen. Uusia konsepteja otetaan käyttöön matalalla kynnyksellä ja niitä kehitetään eteenpäin asiakkailta saadun palautteen perusteella.

– Parannamme olemassa olevia palveluitamme ja kehitämme niiden rinnalle uusia tuote- ja palvelukonsepteja, jotka vastaavat muuttuneisiin asiakastarpeisiin ja auttavat vähentämään hiilijalanjälkeä nollatavoitteemme 2030 mukaisesti. Luvassa on uusia, digitaalisia ja kellonajasta riippumattomia palveluja. Opiskelijoille ja aikuisille olemme esimerkiksi tuomassa market 24/7-tyyppistä palvelutarjontaa ravintoloihimme. Lapsille kehitämme kouluissa Suomen parasta kouluruokaa. Kevään aikana lanseeraamme koko perheen iloksi terveellisen, uuden kotiruokatyyppisen take away -tuotesarjan, Rahnasto valaisee.

Toimintaa jopa 45 maassa

Compass Group on maailman ja Suomen johtava ruoka- ja monipalveluyhtiö. Compass Group Suomi Oy syntyi vuonna 2020, kun Compass Group osti Fazer Food Services Oy:n. Compass toimii globaalisti 45 maassa ja yhteensä 55 000 asiakaskohteessa. Suomessa Compassilla työskentelee 3 000 työntekijää noin 500 toimipisteessä. Yhtiö tekee myös jatkuvasti töitä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen eteen yhteistyössä sen kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa.

Haku