Hyppää sisältöön

Koneteknologian tulevaisuus on Turussa

Koneteknologian tulevaisuus on Turussa

29.12.2021

Koneteknologiakeskuksella on käytössä laajalti erilaisia teknologioita yhden, monenlaiseen opetukseen muuntautuvan tilan sisällä. 

Automaatio ja robotiikka muuttavat koneteknologian alan töitä nopealla vauhdilla. Alan osaajista on pulaa. Turussa heitä koulutetaan oppilaitoksien ja yritysten laajalla yhteistyöllä. 

TEKSTI | KALLE KIRSTILÄ  KUVA | ROBERT SEGER

Koneteknelogiakeskus Turku Oyn toimitusjohtaja Erkki Virkki esittelee tiloja ylpeydellä. Kupittaan teknologia- ja koulutuskeskittymässä luodaan innolla Teollisuus 4.0. -hengen mukaista ammatillista koulutusta, kehitystä ja yhteistyötä Suomen teknologiateollisuuden tarpeisiin. 

– Meillä on viimeisintä kärkeä oleva teknologia, jota opiskelijat pääsevät oppimaan. Osa teknologioista voi tulla työelämään vasta muutaman vuoden päästä. 

Tekniikka ei kuitenkaan riitä, vaan opetuksen on oltava laaja-alaista ja inspiroivaa. Virkin mukaan on myös tärkeää ’törmäyttää’ ihmisiä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että samassa projektissa Turun ammatti-instituutin opiskelijat saattavat tehdä asennuksen, ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijat suunnittelun. Mukaan voi vielä liittyä korkeakoulutason tutkimusta ja koko hankkeen lähtökohta on paikallisten yritysten tarpeissa. 

Virkin mukaan Koneteknologiakeskuksen laaja-alaisuus ja tilojen käytön tehokkuus tekevät siitä poikkeuksellisen kansainvälisestikin. 

– Meillä on käytössä laajasti eri teknologioita: koneistusta, hitsausta, levytyötä, automaatiota ja 3D-tulostusta. Kaikki löytyy yhdestä tilasta, joka muuntuu ja ulottuu korkean tason tutkimuksesta ihan perusopetukseen. Tämä on myös kustannustehokasta. 

Turun ammatti-instituutin koulutuspäällikkö Pekka Frantsin mukaan ilman tällaista yhteistyöalustaa opetus jäisi yksiulotteiseksi. 

– Emme kykenisi mitenkään simuloimaan omiin tiloihimme näitä asioita, joita täällä voi oppia. 

Pulaa automaatioasentajista 

Turun ammatti-instituutin Frantsin mukaan haasteena onkin luoda nuorelle opiskelijalle laaja kuva koneteknologia-alan tarjoamista työmahdollisuuksista ja urapoluista. 

– Jokaisella on kuva mitä sähköasentaja tekee, mutta kun puhutaan automaatioasentajan työtehtävävistä niin mielikuvat ovat hyvin epäselviä. Ei ymmärretä miten automatiikka ja robotiikka on nykypäivänä mukana kaikessa ja sen merkitys lisääntyy koko ajan. 

Etenkin automaatioasentajista on tällä hetkellä pula. 

– Olemme olleet mukana keskusteluissa, joissa yrityksen omistaja on todennut, ettei uskalla enää jättää tarjouksia sisään. 

Automaation lehtori Juha Ahasen mukaan automaattiasentajan työ on monipuolista. Asennuksen lisäksi siihen kuuluu usein ohjelmointia. 

– Koneet toimivat itsenäisesti vasta, kun se ohjelmointi on tehty. 

Mielikuvat koneteknologian alan töistä laahaakin pahasti menneisyydessä. Automaatio, koneohjaukset ja koneiden kunnostukset liittyvät nykyään aina tietotekniikkaan. Tietotekninen puoli korostuu myös koulutuksessa perinteisten kädentaitojen ohella. Mielikuvissa siintävät silti yhä rasvaiset haalarit ja vetoisat ja meluisat konehallit. 

Tosiasiassa suuri osa teknologiateollisuuden työpaikoista on Ahasen mukaan niin sanottuja siistejä sisätöitä. Hän ottaa esimerkiksi Uudenkaupungin autotehtaan. 

– Viimeksi kun kuulin siellä oli noin 600 robottia. Haaste on siinä, että siellä pitää olla ihmisiä, jotka osaavat pitää robotit kunnossa. Jos joku paikka vikaantuu, sillä on suuret seuraukset tuotannossa. 

Tekeminen siirtyy yrityksiin 

Koneteknologiakeskus Oy:ssä on mukana oppilaistosten lisäksi paikallisia yrityksiä. Syy on Erkki Virkin mukaan yksinkertainen: keskus, yritykset ja opiskelijat tarvitsevat kaikki toisiaan. 

– Perusopetus tehdään oppilaitoksissa, mutta aika nopeasti se tekeminen siirtyy yrityksiin. Näin yritykset näkevät minkälaisia henkilöitä meillä on opiskelemassa ja minkälaista osaamista heillä on. Toisaalta me saamme sieltä palautetta ja tietoa mitä meidän pitäisi ehkä tarkentaa opetuksessa. 

Ahasen mukaan tavoite on, ettei opetusta ole olemassa opetuksen takia, vaan siinä on aina joku yhteys yrityksiin. Kyse voi olla vaikka automaatiokehityksen pilotoinnista. 

– Ajatellaan vaikka yrityksen tuotantoprosessia. Voimme vetää sen niin sanotusti sivun ja tehdä opiskelijatyönä sen halutun kokeilun pysäyttämättä lainkaan sitä tuotantoa. 

Virkin mukaan yritykset ovat myös koulutettavana. 

– Parhaillaan meillä on robotiikkakoulutus yrityksille, joten näihin tiloihin tulee yritysten edustajia opiskelemaan. Törmäyttämistä tapahtuu monella tasolla. 

Haku