Hyppää sisältöön

Koneiden itsediagnostiikka tuo säästöjä ja lisää tehoa

Koneiden itsediagnostiikka tuo säästöjä ja lisää tehoa

16.12.2021

Vaikka Quant Finland Oy panostaa vahvasti tekoälyn hyödyntämiseen, tulevat osaavat ammattilaiset silti aina olemaan toiminnan keskiössä.

Tekoälyyn perustuvan diagnosointijärjestelmän avulla teollisuuden laitteet ja koneet oppivat tunnistamaan huolto-tarpeensa itse. Laitteen käyttöaikaan perustuvat määräaikaishuollot saattavatkin jäädä historiaan. 

TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN  KUVA | QUANT FINLAND

Teollisuusyrityksille käynnissä- ja kunnossapitopalveluja sekä projektitoimituksia tarjoava Quant Finland Oy on jo pitkään hyödyntänyt digitaalisuuden tarjoamia mahdollisuuksia asiakasprojekteissaan. 

Teknologia-, myynti- ja markkinointijohtaja Petteri Särkiniemen mukaan Quant Finlandin digitaalisesta työkalulaatikosta löytyy sopiva ohjelmistosovellus asiakasprosessin jokaiseen vaiheeseen. Esimerkkeinä näistä sovelluksista Särkiniemi mainitsee OEE-mittauksessa, turvallisuuden raportoinnissa ja seurannassa sekä laitteiden langattomassa kunnonvalvonnassa ja prosessien seurannassa käytettävät työkalut. 

Toimialan pioneeriksi 

Särkiniemi uskoo, että digitaalisuuden hyödyt tulevat lähivuosina lisääntymään entisestään, kun tekoälyä päästään soveltamaan täysimääräisesti. Quant haluaa olla tekoälyn hyödyntämisessä alan suunnannäyttäjä ja osallistuu siksi vuosina 2019–2020 Tampereen yliopiston vetämään EDGE-tekoälyhankkeeseen. Siinä eri aloilla toimivat yritykset kehittävät tekoälyyn perustuvia automaattisia järjestelmiä omiin liiketoimintatarpeisiinsa. 

– Tarkoituksena on kehittää asiakkaalle suunnittelemaamme ja toteuttamaamme siltanosturiin järjestelmä, joka pystyy ennakoimaan nosturin huollon tarpeen ja vikaantumisen ajankohdan sekä arvioimaan nosturin olemassa olevan eliniän. Keräämme nosturin olemassa olevista mittauskohteista raakadataa, jonka pohjalta kehitetään signaalinkäsittelylliset algoritmit nosturin laaja-alaista kunnonvalvontaa varten. 

Särkiniemen mukaan Quantin tavoitteena on, että tekoälyä ja EDGE-hankkeen aikana luotavia algoritmeja voidaan hyödyntää jatkossa kaikissa yrityksen tarpeissa kunnossapidon tehostamisesta erilaisiin teknologiaprojekteihin. 

– Ideana on, että huoltojen ajankohdat ja huoltotoimenpiteet voidaan optimoida koneiden ja laitteiden itsediagnostiikan avulla. Käyttötuntien sijaan huollot tehdään jatkossa todellisen tarpeen mukaan. Tämä tuo säästöjä, lisää tuotannon tehoa, parantaa prosessin toimintavarmuutta ja poistaa turhien huoltotoimenpiteiden aiheuttamia rikkoutumisriskejä. 

Tekoäly ei korvaa ihmistä 

Vaikka tekoäly tuo mukanaan monia hyötyjä teollisuuden käynnissä- ja kunnossapitoon, Quantin tekemisen keskiössä tulevat jatkossakin olemaan ihmiset. 

– Meidän toimintamme perustuu osaavien ammattilaisten tekemiseen. Näin on nyt ja tulee myös jatkossa olemaan. Tekoäly auttaa meitä kuitenkin keskittymään oikeisiin asioihin sekä lisäämään oman tekemisemme tehoa, Särkiniemi painottaa. 

Quant on teollisuuden kunnossapidon globaali markkinajohtaja, joka työllistää 2900 työntekijää. Suomen yksikössä työntekijöitä on 650. Konsernilla on toimintaa jokaisella mantereella ja sen liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa. 

Haku