Hyppää sisältöön

Kolme strategiaa, joiden avulla voi suojata varastoa taantumalta

Kolme strategiaa, joiden avulla voi suojata varastoa taantumalta

13.10.2022

Kardex Remstar kehittää, valmistaa, toimittaa ja huoltaa varastoautomaatio- ja ohjelmistoratkaisuja.

Talouden myllerrys, taantumat ja osakemarkkinoiden romahdukset ovat tosiasia nykymaailmassa. Nykyään useammat ihmiset ottavat taantuman suunnitelmissaan huomioon enemmänkin pelkkänä ajan kysymyksenä kuin vain mahdollisuutena.

TEKSTI JA KUVA | KARDEX

Taloudellisen epävarmuuden keskellä on parasta varautua, ennen kuin asiat kääntyvät huonompaan suuntaan. Tämä on vielä tärkeämpää varastoille ja jakelukeskuksille, joiden varastotilanne on jo valmiiksi heikentynyt maailmanlaajuisten toimitusketjun häiriöiden vuoksi. Varaston rakentaminen kestävällä tavalla on varmin tapa suojata sitä taloudellisilta myllerryksiltä. Kaikkien varastopäälliköiden tulisikin pohtia seuraavia kolmea pääaluetta taantumaan valmistautuessaan: työvoima, tila ja varasto – ja mitä voidaan ennakoida mahdollisten heikkouksien korjaamiseksi.

Vähennä työvoimariippuvuutta automaation avulla

Tehokkain tapa vähentää työvoimariippuvuutta ja suojata toimintaa arvaamattomalta työmarkkinakehitykseltä on automaattiset varastoratkaisut, jotka vähentävät suoraan manuaalisen työn tarvetta. Automaatioteknologiat, kuten automatisoidut säilytysjärjestelmät, robotiikka ja puettavat teknologiat, vähentävät yksitoikkoisten, loukkaantumisriskiä aiheuttavien ja toistuvien tehtävien (muun muassa kuormalavojen pakkaaminen ja purkaminen, tilausten keräily sekä pakkaus) aiheuttamaa työtaakkaa. Tämä auttaa vähentämään varastotoimintojen fyysistä vaativuutta sekä virtaviivaistamaan ja organisoimaan tarvittavia tehtäviä, jotka parantavat tuottavuutta pienemmällä työntekijämäärällä. Nämä ratkaisut parantavat työskentelytehoa, eliminoivat keräilyvirheet, lyhentävät matkaan käytettyä aikaa ja parantavat ergonomiaa. Loppujen lopuksi ne vähentävät riippuvuutta työvoimaan ja pienentävät sen vaikutusta tulokseen.

Toinen tapa suojata työvoiman toimintaa epävakaudelta taantuman aikana on käyttää joustavaa työvoimastrategiaa. Joustavien työvoimastrategioiden ansiosta tehtävät voi hoitaa muutama kokopäiväinen avaintyöntekijä, ja työvoimaa voidaan skaalata tilausten vaihtelun mukaan siirtämällä työvoimaa alueelta toiselle tai käyttämällä osa-aikaista tai tilapäistä työvoimaa kysyntäpiikkien hoitamiseen. Joustavat työvoimastrategiat ovat erityisen hyödyllisiä taantumassa, joka vaikuttaa kuluttajien ostotottumuksiin ja vähentää tilauksia. Mahdollisuus skaalata työvoiman määrää riippuu suuresti nimenomaan automaatiosta. Automatisoidut ratkaisut ovat avain joustavan työvoimastrategian onnistumiseen, koska ne lisäävät merkittävästi työntekijöiden tuottavuutta ja mahdollistavat suuremman tehokkuuden pienemmällä työntekijämäärällä.

Älä osta tai rakenna – optimoi nykyinen tilankäyttösi

Sen sijaan, että tekee riskialttiita investointeja rakentamiseen tai hankkii lisää varastotilaa, miksi ei optimoisi olemassa olevaa lattiapinta-alaa automaation avulla? Automaattiset varastojärjestelmät (ASRS) – kuten pystypuskurimoduulit, hissiautomaatit, paternosterit tai vaakakarusellimoduulit, auttavat säästämään tilaa merkittävästi. ASRS-järjestelmät hyödyntävät säilytystilan lattiasta kattoon (varastoissa tilojen korkeutta hyödynnetään aivan liian vähän), joten niillä voi säästää lattiapinta-alaa jopa 85 prosenttia. Lisäksi on muistettava, että 18 kuukauden keskimääräinen sijoitetun pääoman tuottoprosentti pysäyttää varmasti kaikki rakennussuunnitelmat tai ostettavien kiinteistöjen etsinnät.

Sen lisäksi, että hyödyntää lattiapinta-alaa mahdollisimman tehokkaasti ASRS:n avulla, kannattaa selvittää myös nykyinen hallinnon tilankäyttö ja tutustua vaihtoehtoisiin työnteon ratkaisuihin, kuten hybridi- ja etätyöhön. Pandemia avasi monille yrityksille mahdollisuuden tutkia etätyömahdollisuuksia ja vähentää yleiskustannuksia. Nyt on hyvä aika istua alas yrityksen johdon kanssa ja tarkastella mahdollisia kohteita, joissa lattiapinta-alan käyttöä voisi arvioida uudelleen. Onko hallinnon toimistotiloissa tyhjiä työasemia, joita voitaisiin helposti muuntaa ja ottaa tuotanto- tai varastotoimintojen käyttöön? Näitä kysymyksiä on syytä pohtia, kun miettii lattiapinta-alan riittävyyttä taantuman edessä.

Suojaa toimitusketju älykkäällä varastonhallinnalla

Pysyvää nykyisessä materiaalinkäsittely-ympäristössä on ainoastaan se, että toimitusketjun häiriöt ovat tulleet jäädäkseen. Viime aikoina on tapahtunut siirtymistä ”just-in-time” (JIT)  -varastonhallinnasta ”just-in-case” (JIC)  -varastostrategioihin. Kevyt tuotantomalli ja JIT-varastonhallinta olivat muotia 2010-luvulla, mutta pandemian iskiessä ja ensimmäisten suurten maailmanlaajuisten toimitusketjun häiriöiden ilmetessä yritykset siirtyivät hitaasti JIC-strategiaan hankkiakseen mitä tahansa varastoa.

Tehokkain tapa vähentää työvoimariippuvuutta ja suojata toimintaa arvaamattomalta työmarkkinakehitykseltä on automaattiset varastoratkaisut, jotka vähentävät manuaalisen työn tarvetta.

Taantuman sattuessa on kriittisen tärkeää käyttää JIC-varastostrategiaa ja olla siirtymättä takaisin JIT:hen, ellei se ole aivan välttämätöntä rajallisen kassatilanteen vuoksi. Taantuma voi tarkoittaa tavarantoimittajien konkursseja, ja niiden varalta on oltava riittävästi varastoa siksi aikaa, kun etsii vaihtoehtoja. Kun toimitusketju on niin epävakaa kuin se tällä hetkellä on, säästöjä ei yksinkertaisesti kannata etsiä varastopuolelta. Siirtyminen takaisin JIT-varastostrategioihin on epätodennäköistä, ennen kuin toimitusketju vakiintuu merkittävästi. JIC-varastostrategian toteuttamiseen on helppoa sitoutua, ja voi aina vaihtaa takaisin JIT:hen, jos tuntuu, että toimitusketju on riittävän vakaa tai käteisestä on todella pulaa. JIC on erittäin turvallinen ja siihen liittyvät riskit ovat pienet verrattuna jyrkempiin toimiin, joilla reagoidaan taantuman mahdollisiin vaikutuksiin.

JIC-varastostrategian mukaan lopulta varastoa pitäisi ostaa enemmän kuin kulloinkin tarvitsee, jotta voi ennakoida tulevia häiriöitä tai puutteita. Teoriassa tämä kuulostaa hyvältä, mutta missä säilyttäisi kaiken ylimääräisen varaston? Kuten edellä todettiin, lisätilan rakentaminen tai hankkiminen ei ole paras vaihtoehto taloudellisen epävarmuuden aikana. Päädymmekin takaisin siihen, mistä aloitimme, eli käytettävissä olevan tilan tehokkaampaan hyödyntämiseen varastoautomaatioratkaisuilla. ASRS:n käyttö ja olemassa oleva varastotilan optimointi varmistaa, että JIC-varastostrategiasi toimii niillä tiloilla, jotka on käytettävissä.

JIC-varastostrategian käytön lisäksi on tärkeää monipuolistaa toimittajaverkostoa nyt, ennen kuin täysimittainen taantuma iskee. Taantuman aikana on valitettavasti yleistä, että yrityksiä kaatuu, ja tämä koskee myös toimittajaverkostoa. Siksi olisi hyvä, että hankintaosasto tutkailisi aina muitakin kuin tuttuja vaihtoehtoja ja etsisi jatkuvasti uusia toimittajia. Onko taantuma tulossa? Kukapa sen tietäisi, mutta tarkastelemalla perusteellisesti työvoimaa, tiloja ja varastoa on mahdollista varmistaa, että varastoasiat ovat kunnossa ja tilanteeseen on valmistauduttu.

Kardex Remstar on vuonna 1873 perustettu yritys, joka kehittää, valmistaa, toimittaa ja huoltaa varastoautomaatio- ja ohjelmistoratkaisuja. Yritys on asentanut maailmanlaajuisesti yli 140 000 varastoautomaatioratkaisua ja siihen liittyvää ohjelmistoa, ja se työllistää nykyään 1900 henkilöä 30 maassa. Kardex Finlandin toimipiste sijaitsee Jyväskylässä.

Lisätietoja automaattisesta säilytys- ja hakujärjestelmästä saa Kardexin nettisivuilta: KARDEX.COM

Haku