Hyppää sisältöön

Kokkolassa syntyi keino kemikaalien varastointiin

Kokkolassa syntyi keino kemikaalien varastointiin

8.11.2021

Kemikaalien varastointialuetta suunniteltiin palvelunäkökulmaa painottaen. Toimitusjohtaja Jaakko Pöykkö kertoo alueen kokonaiskapasiteetin olevan 287 konttia (TEU). 

KIPin alueelle Kokkolaan on noussut Suomen ensimmäinen kaupallinen, Tukesin hyväksymä kemikaalien varastoalue. 

Teksti Anne Yrjänä  Kuva Anne Yrjänä

Globaalin konttiliikenteen ruuhkautuessa kemikaalien toimitusajat ja varastointi ovat viime aikoina olleet merkittävä teollisuuden huolenaihe.

– Ratkaisimme ongelman rakentamalla Kokkolan suurteollisuusalueelle kaupallisen IMO-kentän logistiikkaa parantamaan, avaa toimitusjohtaja Jaakko Pöykkö KIP Infrasta.

Kenttä täyttää sekä kemikaalikonteille asetetut lyhyt- että pitkäaikaisen varastoinnin viranomaisvaatimukset, mikä on Suomessa poikkeuksellista. Kemikaalien pitkäaikainen varastointi vaatisi teollisuudelta ennustuskykyä sekä turhiakin investointeja ja lupamenettelyjä, riskeistä puhumattakaan. 

Turvallista kemikaalien varastointia

Kokkolassa KIP eli Kokkolan Suurteollisuusalue, kehitti Suomen ensimmäisen Tukes-lainsäädännön täyttävän IMO-kentän ja varastohallitilaa alueen teollisuudelle sekä kaikille, joille tämä vienti- ja tuontiteollisuuden virtojen solmukohta jouhevasti sopii tukikohdaksi. Kokkolassa sijaitsee Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä, joten aidatun teollisuusalueen turvallisuudella ja yhteistyökumppanuuksilla on pitkät perinteet.

Olennainen osa tätä laajaa palvelukokonaisuutta on asiakaskäyttöön kehitetty CHESS-varastonhallintajärjestelmä. Sen avulla asiakas voi vaivattomasti varata säilytykseen kemikaalien vaarallisuussuositukseen liittyvän erottelumatriisin suositteleman varastointipaikan. Eli kemikaaleja säilytetään vaarallisuusluokituksen mukaan ja riskitekijöitä ennakoiden. Tätä tukee muun muassa kauko-ohjattu palontorjuntajärjestelmä. CHESSillä voi tilata varastopaikalta tarpeellisen määrän kemikaaleja ja operaattori huolehtii kellontarkasti myös kontin palauttamisesta oikeaan paikkaan.

Palvelupaketti on KIP Infran merkittävimpiä investointeja alueen kemianteollisuudelle ja muunkin teollisuuden toimintaedellytysten eteen. Aluetta täydentää kaksi kiinteille ja ei-syttyville kemikaaleille tarkoitettua yhteensä 8 000 neliön varastohallia.

– Hallitummalla kemikaalilogistiikalla saadaan turvaa ja vaivattomuutta tuotantoon. Kun raaka-aine saadaan lähemmäksi, raaka-ainepuskuri parantaa tasaa tuotannon vaihteluita. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia raaka-aineitten vienti- ja tuontiliikenteeseen, onhan vieressä Suomen kolmanneksi suurin satama, selvittää Pöykkö.

Kokkolan kemikaalilogistiikkaa tukevat myös sataman säännölliset konttilaivalinjat Euroopan keskeisiin kotisatamiin.

Asiakkaiden toiveita kuunnellaan, ja KIP Infra on valmiudessa kasvattamaan vuonna 2020 valmiiksi tullutta aluetta kysynnän mukaiseksi. Sen tehtävänä on tarjota valmis, synergiaetuinen verkosto ja toimitilat erilaisille yrityksille sekä tuotantolaitoksille.

Tukes valvoo varastointia
  • Vaarallisia kemikaaleja varastoidaan esimerkiksi konepajoissa, energiantuotannossa sekä kemian- ja elintarviketeollisuudessa. 
  • Kemikaalien käsittely ja varastointi edellyttää lainsäädännössä vaadittua turvallisuustasoa.

Haku