Hyppää sisältöön

Koira terapiatyön tukena

Koira terapiatyön tukena

15.01.2021

Pyreneittenpaimenkoira Simppa viihtyy työssään, jota hän tekee omistajansa Piia Kiurun työparina noin kahtena päivänä viikossa. 

Toimintaterapeutti Piia Kiuru on yksi Vanhan Vaasan sairaalan erityistyöntekijöistä, jotka auttavat oikeuspsykiatrisia ja vaikeahoitoisia psykiatrisia potilaita kuntoutumaan.

TEKSTI | JOHANNA HAVERI   KUVA | SAMI PULKKINEN

Yli 20 vuotta sairaalassa työskennellyt Piia Kiuru harjaannuttaa potilaiden toiminnallisia kykyjä sekä yksilö- että ryhmäterapian keinoin. Vuodesta 2014 lähtien Kiuru on tarjonnut potilaille myös koira-avusteista toimintaterapiaa, joka on yksi työkalu hänen toimintaterapiapakissaan. 

Hellyyttä ja välittämistä  

Vaikka koiran kanssa toimiminen ei sovikaan kaikille, monissa tapauksissa koiran läsnäolo  kuitenkin tukee terapiatyötä. Joidenkin potilaiden on helpompi solmia kontakti terapeuttiin koiran avustuksella. Koiraan voi myös kohdistaa hellyyttä ja välittämistä, jota ei sairaalaolosuhteissa ole helppoa muuten toteuttaa.

Koira-avusteinen terapia on osa kokonaishoitoa. Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista kuntoutusta, johon yleensä ohjautuvat sellaiset potilaat, joilla on positiivisia kokemuksia koirista. Se vaikuttaa positiivisesti terapian onnistumiseen.

– Jos potilaalla on vaikeuksia ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, koiran kanssa on helppo harjoitella siinä tarvittavia taitoja. Koiran kanssa voidaan harjaannuttaa myös muistia ja asioiden tekemistä tietyssä järjestyksessä, Kiuru kertoo.

Koira on erinomainen terapia-
avustaja, koska se antaa välittömän palautteen. Se myös reagoi herkästi kehonkieleen, äänensävyihin ja tunnetiloihin. Jos asioita ei tee sovitulla tavalla, koira ei ymmärrä tehtävää. Silloin terapeutti voi ohjata potilasta toimimaan toisella tavalla.

Oma lemmikki työparina

Kiurun työpari on Simppa-niminen pyreneittenpaimenkoira, joka valmistui kuntoutuskoiraksi viime syksynä. Simppa on kulkenut Kiurun kanssa töissä jo pienestä lähtien, sillä myös Kiurun kolme edellistä koiraa ovat olleet terapiatyöhön koulutettuja, Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n työnäytön tai soveltuvuustestin läpäisseitä koiria.

– Kuntoutuskoiran on oltava sosiaalinen ja sopeuduttava vaihteleviin tilanteisiin. Sillä on myös oltava luontainen halu työskennellä yhdessä muidenkin kuin oman ohjaajansa kanssa, eikä se saa stressaantua helposti.

Simppa käy töissä korkeintaan parina päivänä viikossa, eikä se yleensä osallistu kuin kahteen potilastapaamiseen päivässä. Muina aikoina Kiuru turvautuu työssään toimintaterapian muihin työkaluihin.

Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry on kasvatus- ja kuntoutusalan ammattilaisten vuonna 2010 perustama yhdistys. Sen tavoitteena on kehittää ammatillista koira-avusteista työmuotoa ja lisätä tietoisuutta toiminnasta. Yhdistys järjestää koirien soveltuvuustestejä, koira-avusteisen työskentelyn täydennyskoulutusta Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa, sekä työnäyttöjä kasvatus- ja kuntoutuskoiraksi haluavalle ohjaajalle ja hänen koiralleen. 

Haku