Hyppää sisältöön

Kohti parempaa työtyytyväisyyttä

Kohti parempaa työtyytyväisyyttä

23.08.2023

Lean Habitin toimitusjohtaja Timo Haapsaari, Orionin työnjohtaja Taneli Vilpponen, Lean Habitin myyntijohtaja Kari Laurikainen ja operatiivinen johtaja Juha-Pekka Virkki Orionilta luottavat lean-ajatteluun.

Lean-ajattelun hyödyntäminen on tehokas keino lisätä työtyytyväisyyttä. Se tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhönsä, mikä johtaa parempaan työn laatuun ja tehokkuuteen.

TEKSTI ja kuva lean habit 

Lean on kehittämis- ja johtamisfilosofia, joka keskittyy jatkuvasti kehittyvään asiakasarvon tuottamiseen. Lean-ajattelussa korostetaan jatkuvaa parantamista, mikä edellyttää koko henkilöstön sitoutumista organisaation yhteisiin tavoitteisiin.

Leanin sydämessä ovat työntekijät. He ovat avainroolissa asiakasarvon tunnistamisessa ja turhan työn eliminoinnissa. Tämä ei ainoastaan paranna prosessien ja työtapojen tehokkuutta, vaan myös lisää työtyytyväisyyttä. Työntekijät saavat äänensä kuuluviin, ja heidän panoksensa on ratkaisevan tärkeä osa muutoksen aikaansaamisessa.

Lean-ajattelu tarjoaa konkreettisia kehittämisen periaatteita ja menetelmiä, jotka auttavat yrityksiä parantamaan toimintaansa kokonaisvaltaisesti. Kun työntekijät voivat vaikuttaa omaan työhönsä ja näkevät konkreettisen vaikutuksensa yrityksen toimintaan, työtyytyväisyys kasvaa. Tämä puolestaan edelleen parantaa yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä. On myös tärkeää huomata, että lean-ajattelu ei ole rajoittunut vain teollisuuteen, vaan sitä voidaan soveltaa myös palvelutuotantoon sekä sosiaali- ja terveysalalle, mukautuen niiden yksilöllisiin tarpeisiin ja tuoden vastaavia hyötyjä toimialasta riippumatta.

Lean Habit on käytännönläheinen, suomalainen lean-valmennustalo, joka on omistautunut lean-ajattelun periaatteiden edistämiselle henkilöstöä valmentamalla ja osallistamalla. Lean Habit on vakiinnuttanut paikkansa Suomen johtavana lean-valmennustalona vahvan asiantuntemuksen, sitoutuneen palvelun ja kokonaisvaltaisten ratkaisujen kautta. 

Pitkäjänteinen kumppanuus yhteistyön perustana

Toimiva yhteistyö perustuu vahvaan, pitkäjänteiseen kumppanuuteen yritysten kanssa, keskittyen yksilöllisten tarpeiden ymmärtämiseen ja räätälöityjen lean-ratkaisujen tarjoamiseen. Suomalainen Orion Oyj on esimerkki yrityksestä, joka on hyödyntänyt lean-ajattelua menestyksekkäästi. Heidän yhteistyönsä Lean Habitin valmentajien kanssa on jatkunut jo yli vuosikymmenen ajan, keskittyen Espoon lääketehtaan toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Yksi laajimmista yhteistyöhankkeista on ollut inhalaattoritehtaan kokonaisvaltainen uudistaminen viime vuosien aikana. 

– Lean-kehittäminen yhdessä on mahdollistanut osaston kyvyn vastata kasvaneeseen kysyntään, tehden työstä samalla mielekkäämpää. Henkilöstön osallistamisella on saavutettu toimiva kokonaisuus: henkilökunta on kehitykseen sitoutunutta ja viihtyy työssä entistä paremmin, Orionin työnjohtajana työskentelevä Riku Sarjokoski summaa yhteistyön voimin saavutettuja tuloksia.

Haku