Hyppää sisältöön

Kohti parempaa tulevaisuutta

Kohti parempaa tulevaisuutta

29.03.2022

Pneumatiikkatalo SMC kantaa kortensa kekoon kestävän tulevaisuuden puolesta. Yrityksen toimintaa on muotoiltu monilta osin siten, että se on linjassa YK:n Agenda 2030 -tavoiteohjelman kanssa.

Globaalisti toimiva automaatio- ja pneumatiikkatalo SMC on luonut selkeän suunnan kestävän kehityksen mukaiselle toiminnalle niin Suomessa kuin Japanissa.


TEKSTI JA KUVA | SMC AUTOMATION

Puhuttaessa yrityksestä, joka toimii yli 80 maassa ja kaikissa asutuissa maanosissa, kestävyysaskelten ottaminen vaatii luonnollisesti omat koukkunsa. Maailman suurimpana pneumatiikkavalmistajana SMC on kuitenkin nähnyt markkinajohtajan vastuuna edistää alan kestävää kehitystä.

YK:n luomat kestävän kehityksen tavoitteet, jotka myös SMC:llä on otettu käyttöön, pitävät sisällään laajan listan haasteita, jotka tulisi maailmanlaajuisesti ratkaista vuoteen 2030 mennessä. Kohteita löytyy niin ympäristön, talouden kuin ihmistenkin tasavertaisesta huomioimisesta. Mikään aiheista ei ole helppo, mutta jokainen toinen toistaan tärkeämpiä.

SMC pyrkii toimimaan kestävyystavoitteiden mukaisesti kaikissa yhtiöissään. Niin tuotteet, tehtaat kuin ihmiset ovat keskiössä. 

– Tuotteiden kestävä kehittäminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ovat helpoimpia askeleita, joita voimme ottaa. Valmistus ei kuitenkaan ole ainoa asia, jossa kestävyys meillä näkyy. Panostamme esimerkiksi terveellisiin ja turvallisiin työolosuhteisiin ja pyrimme toimimaan reiluna työnantajana ympäri maailman, kertoo SMC Automation Oy:n toimitusjohtaja Johan Gräsbeck.

Tuotteissaan yritys on jo vuosia tavoitellut keveyttä ja kompaktiutta. Linjavedon taustalla ovat luonnonvarojen säästö sekä energiankulutuksen vähentäminen. 

– Tavoitteemme tuotteiden kehityksessä on tuotantoprosessien ja tuotteiden suorituskyvyn parantaminen ympäristönäkökulmasta. Kehitteillä olevien tuotteiden lisäksi pyrimme tekemään vihreitä sekä kestäviä valintoja omissa tuotantolaitoksissamme, lisää Gräsbeck. 

Yrityksen energiatehokkuusohjelman mukaisesti pneumatiikkatalo pyrkii korjaamaan tiloissaan ilmaantuvat paineilmavuodot sekä käyttämään energiaa säästäviä komponentteja. Jatkuvan kehityksen edistämiseksi SMC on vahvasti mukana myös tulevaisuuden tekijöiden kehittämisessä. 

– Koulutuslaitetarjonnan lisäksi näymme useissa koulutuksen projekteissa, stipendeissä sekä tekniikan mahdollisuuksia tukevissa tapahtumissa. Uskomme, että nuorilla sukupolvilla on avain tulevaisuuteemme, joten luonnollisesti tuemme ja sitoudumme tulevaisuuteen suuntaavaan suunnitteluun.

Kestävän kehityksen tavoitteet

  • YK:n tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen ja kestävään kehitykseen.
  • Jäsenmaiden tulisi saavuttaa ohjelman 17 tavoitetta vuoteen 2030 mennessä.
  • Agenda 2030 sisältää monia kestävään kehitykseen sidoksissa olevia tavoitteita. 
  • Näihin kuuluvat esimerkiksi köyhyyden ja nälän poistaminen, tasa-arvon edistäminen sekä monia muita aiheita. 

Haku