Hyppää sisältöön

Kohti kasvua oikein henkilöresurssein

Kohti kasvua oikein henkilöresurssein

13.05.2022

Digipool Groupin perustaja Hermann Alatalo kannustaa yrityksiä käyttämään aikaa sopivan rekrytointikumppanin valintaan. Rekrytointiammattilaisen verkostot yltävät monesti kansainvälisiinkin ympyröihin, ellei sopivaa tekijää löydy Suomen rajojen sisältä.

Monen yrityksen kasvu uhkaa pysähtyä osaavien työntekijöiden ja rekrytointiin käytettävän ajan puutteeseen. Uusien osaajien etsimisessä kannattaa luottaa ammattilaiseen, joka tietää, mistä parhaat talentit löytyvät.

TEKSTI | DIGIPOOL GROUP   KUVA | JOONA RAEVUORI

Vaikka akuutti osaajapula koettelee montaa toimialaa, on työvoimayhtälössä muitakin ongelmia. Keskivertoisen pk-yrityksen omistajat ja johto ovat luonnollisestikin syvällä omassa tekemisessään, ja sen vuoksi helposti sokeita näkemään, miltä oma yritys ja työyhteisö näyttävät ulkopuolisen silmin – esimerkiksi henkilön, joka tarkastelee yritystä mahdollisena työpaikkana. Myös johdon käsitykset relevantista palkkatasosta saattavat olla muistoja oman työuran alkutaipaleelta, eli aivan jotakin muuta kuin tätä päivää vastaavia. 

Osaajista käydään niin kovaa taistelua, että viime aikoina rekrytoinnin kannalta hiljaisempia vuosia viettänyt yrittäjä ei ole mitenkään voinut pysyä mukana. Taisteluun osaajista tulee panostaa siinä missä oman tuotteen tai palvelun myyntiin ja markkinointiin kovassa kilpailutilanteessa. 

– Useille työntekijöitä etsiville yrityksille on selvinnyt, että työvoiman saatavuusongelmaa ei ratkaista pelkällä hyvin tehdyllä ja monikanavaisesti julkaistulla työpaikkailmoituksella, tietää Digipool Groupin perustaja Hermann Alatalo

Alatalo myöntää, että on toki mahdollista, että ilmoituksen huomaa sattumalta juuri halutunlainen osaaja tai hänen tuttunsa. 

– Monesti kuitenkin ne osaajat, joita yritykset mielellään palkkaisivat, ovat jo muissa töissä eivätkä aktiivisesti etsi uusia mahdollisuuksia.

Ammattilainen avuksi

Lienee kiistaton tosiasia, että puskaradio on hyvä kanava myös tämän päivän yrityselämässä. Hyviä onnistumisia ei voi tekaista eikä siten saada yritystä yhtäkkiä näyttämään kiinnostavalta työnantajalta. 

– Siinä missä yrityksen hyvä maine tuotteiden tai palvelujen tarjoajana kiirii väistämättä eteenpäin, tapahtuu niin luonnollisesti myös työnantajamielikuvan kanssa. Osaajat kyselevät kavereiltaan yrityksestä, josta on kenties otettu yhteyttä. Markkinointiviestinnän asiantuntija saattaisi tietenkin pystyä auttamaan pk-yrittäjää paitsi koko brändin myös työnantajakuvan kirkastamisessa, mutta se on pitkä tie. 

Kun puskaradio ei auta eivätkä osaajat mielikuvamarkkinoinnista huolimatta löydä yritystä, on syytä pyytää rekrytoinnin ammattilainen avuksi. Nykyään ammattirekrytoijan työkalut ovat toki myös pk-yrittäjän itsensä saatavilla, mutta niiden käyttö vaatii tiettyä tietotaitoa. 

– Työkalujen tehokas käyttö on oma taiteenlajinsa, eikä pelkkä lisenssien hankkiminen riitä. Yrityksellä tulee olla runsaasti aikaa osaajien kartoittamiseen, kontaktointiin ja keskusteluihin sekä tietenkin harjaantuneisuutta työkalujen käyttöön.

Kasvua tavoittelevan yrityksen avainhenkilöillä ei kuitenkaan ole varaa käyttää päiväkausia headhunttaukseen, sillä silloin tavoiteltu kasvu voi jäädä haaveeksi. 

– Yrittäjän on tärkeää keskittyä omaan tekemiseensä. Tyypillisimpiä rekrytoinnissa tehtyjä virheitä onkin ”säästää” kustannuksista ja tehdä kaikki itse. Hyvällä tuurilla voidaan näinkin toimien onnistua, mutta painotus tässä kohtaa todella on nimenomaisesti hyvällä tuurilla. Rekrytoijan tulee myös osata tunnistaa ne, jotka mielellään ottavat vastaan toinen toistaan parempia palkkatarjouksia ilman, että ovat todellisuudessa lainkaan motivoituneita vaihtamaan työpaikkaa.

Osaajia ympäri maailmaa

Digipool Group on erikoistunut asiantuntija- ja päällikkötason suorahakuihin. 

– Tulemme yleensä kuvaan siinä kohtaa, kun asiakasyrityksen omat keinot on jo käytetty, ja ehkä perinteisempikin rekrytointipalvelun tarjoaja on myös yrittänyt auttaa. Toimialamme ongelma on, että asiakkaan ei ole helppoa löytää juuri hänen yrityksensä kannalta parasta mahdollista palveluntarjoajaa, sillä tarjonta on kirjavaa, Alatalo kertoo.

Jokaisella alan yrityksellä on omat vahvuusalueensa, mutta kuinka ne tulevat viestinnän ja tarjousten kautta esille, on eri asia. Epäonnistuminen yhden palveluntarjoajan kanssa ei siis tarkoita, etteikö onnistuminen toisen toimijan kanssa olisi mahdollista. 

– Digipool Group pystyy tarjoamaan kasvua hakevalle yritykselle asiantuntevan ja joustavan kumppanuuden ja toimimaan ulkoistettuna rekrytoinnin resurssina sekä kertaluontoisesti että pitkälläkin aikavälillä. Voimme toteuttaa rekrytointeja yhteistyöverkostomme avulla missä päin maailmaa tahansa. Voimme esimerkiksi tuoda asiantuntijoita ulkomailta Suomeen ja ulkoistaa asiakkaidemme toimintoja kustannustehokkaisiin maihin. 

Haku