Hyppää sisältöön

Kirkkautta strategiatyöhön

Kirkkautta strategiatyöhön

13.05.2022

Onnistunut strategia palvelee yritystä, asiakasta ja henkilöstöä, kertovat Talentreen Kaisa Stigell, Mika Sutinen ja Antti Haapakorva. 

Strategia- ja bisnesmuotoilutalo Talentreen asiantuntijat ajattelevat, että yrityksen menestystä siivittää parhaiten organisaation yhdessä luoma ja helposti ymmärrettävä strategia.

TEKSTI | LIISA JOENSUU   KUVA | MARKO PAAKKANEN

Strategialla on maineongelma. Epäkohta on syntynyt yritysten tavasta tehdä strategioistaan turhan akateemisia ja liian monimutkaisia, minkä vuoksi strategioiden kytkös arkeen jää liian usein ohueksi. Strategia on pelastettava, katsovat liiketoiminnan kehittämiseen ja digitaalisiin ratkaisuihin keskittyvän Talentreen toimitusjohtaja Antti Haapakorva ja senior advisor, hallitusammattilainen Mika Sutinen

– Aiemmin oli hyväksyttävää, että strategian ymmärsivät sen laatinut konsultti, toimitusjohtaja ja yrityksen hallitus, mutta näin ei ole enää. Tämän päivän henkilöstölle on tärkeää päästä päättämään asioista ja kokea työnsä merkitykselliseksi. Mitä nuorempaa polvea työntekijät ovat, sitä tärkeämpää heille on hyväksyä yrityksen arvot ja tuntea strategia omakseen. Strategian tulee motivoida, ja sisällön tulee olla niin kirkas, että jokainen organisaatiossa osaa kertoa sen omin sanoin, Sutinen alustaa. 

Paras tapa laatia innostava ja yhteiseksi koettu strategia on tehdä yhteistä strategiatyötä koko organisaation kesken. Henkilöstön näkemyksiä tulee aidosti kuulla. Kyse ei ole ”osallistamisesta”, joka luo mielikuvaa varsinaisista tekijöistä ja niistä, joiden sallitaan olla mukana. 

– Aito yhteistyö nopeuttaa strategian syntyä ja toteuttamista. Sitä ei tarvitse erikseen ”jalkauttaa” vaan siitä tulee nopeasti luontainen arkisen työn pohja, Sutinen muistuttaa. 

Tavoitteeksi intuitiivisuus

– Suomalaisilla yrityksillä on kaikkien osallistumisen mahdollistavasta strategiatyöstä vielä paljon oppimista, Haapakorva toteaa. 

Aitoja, yhdessä tehtyjä strategioita on tehty määrällisesti vähän. Ne ovat ominaisia startup-yrityksille, mutta perinteisillä toimialoilla ja vanhoissa yhtiöissä aito yhdessä tekeminen on yhä harvinaista. 

– Talentree auttaa yrityksiä lähestymään strategiatyötä siten, että matka suunnittelusta toteutukseen on mahdollisimman suoraviivainen ja lopputulos ihmisen kokoinen. Onnistuneen strategian taustalla vaikuttavat nimenomaan ihmiset ja heidän potentiaalinsa. Henkilöstön potentiaali kannattaa hyödyntää hyvin, sillä aito ymmärrys kehitystarpeista tulee organisaation sisältä. 

Usein yritykset saavat kyllä strategian määriteltyä, mutta sen toimeenpano tuottaa haasteita. Erityisesti ylimmän johdon ja keskijohdon välillä kommunikaatio saattaa katketa. Parhaimmillaan strategiatyöstä tulee koko yrityskulttuuriin myönteisesti vaikuttava hanke, joka muuttaa toiminta- ja ajattelutapoja. Sutinen vertaisi hanketta maratoniin tai käyttöliittymän uudistamiseen.

– Toimiva strategia on intuitiivinen, kuin luonteva käyttöliittymä. Se antaa henkilöstölle rauhallisen kuvan siitä, mitä kohti yritys on menossa ja millä keinoin. Se perustelee työn merkityksen ja palvelee kasvua, Sutinen tarkentaa.

Pelastetaan strategia

Haapakorvalla ja Sutisella on hyvä käsitys suomalaisten kasvuyritysten toimintasuunnitelmista, sillä he kartoittivat yhteistä kirjaansa varten lähes 30 yrityksen tapaa tehdä strategiatyötä. Pelastetaan strategia! Pöytälaatikosta jokapäiväiseksi työkaveriksi ilmestyi syksyllä 2021.

Kirjan punaisena lankana toimii Sutisen 10 vuotta luotsaaman Mustin ja Mirrin menestystarina. Tappiollisena ostettu yritys muuttui vuosikymmenessä 1,1 miljardin euron pörssiyhtiöksi. Listautumisen jälkeen Sutinen luopui omistuksesta, mutta strategiaopit ovat tarkassa muistissa.

– Pohjatyö ja ymmärrys markkinamuutoksesta osuivat nappiin. Meillä oli pitkäjänteisyyttä viedä muutosta läpi ja toteuttaa strategiaa maratonin hengessä. Strategian toimeenpano on kestävyysurheilua.

Haapakorvan kiinnostus konsultointityötä kohtaan heräsi nuorena Accenturen palveluksessa. Talentreetä kehittäessään hän on kokenut kasvuyrittäjän arkea sen kaikissa väreissä. Yritys on kasvanut vuosikymmenessä 50 asiantuntijan kokoiseksi talenttiyhteisöksi. 

– Vahvuutemme on siellä, missä ymmärrys liiketoiminnasta, teknologiasta ja ihmisestä lyövät kättä. Olen saanut olla tekemässä lukuisten kasvuyritysten strategioita, enkä taida kyllästyä koskaan. Toisten kasvuyritysten sielunmaisemaan on helppo samaistua, Haapakorva päättää.

Haku