Hyppää sisältöön

Kilpailuetua laadukkaan ja ajantasaisen datan avulla

Kilpailuetua laadukkaan ja ajantasaisen datan avulla

16.02.2022

Infobuild Oy:n tuotepäällikkö Päivi Suutarisen ja toimitusjohtaja Teemu Huttusen mukaan yritysten tulisi luoda selvät säännöt tiedonhallintaan.

Yritykset hyödyntävät tehokkaasti dataa liiketoimintansa johtamisessa. Monesti unohdetaan kuitenkin tarkastaa, onko data laadullisesti kunnossa?


TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | JUHO LÄNSIHARJU

Kehittyneet analysointi- ja BI-ratkaisut tuottavat tarkkaa ja jäsenneltyä informaatiota yrityksen prosesseista, taloudesta ja asiakkaista. Selkeät raportit helpottavat yrityksen päätöksentekoa ja arkea. Vai helpottavatko?

Infobuild Oy:n toimitusjohtaja Teemu Huttusen ja tuotepäällikkö Päivi Suutarisen mukaan nykyaikaiset analysointi- ja BI-sovellukset ovat mainioita apuvälineitä, kunhan huomataan varmistaa datan luotettavuus ja eheys. 

– Jos yritystoiminnalle keskeisessä ydintiedossa on laatuhaasteita, eivät sen pohjalta tehtävät päätökset ja toimenpiteet ole parhaita mahdollisia. Ongelmien havaitseminen voi kestää kauan ja virheiden korjaaminen on työlästä, joten yritystoiminnalle aiheutuva haitta saattaa kasvaa suureksi. Isokustanteinen virhe voi aiheutua yksinkertaisimmillaan vanhoista asiakastiedoista tai virheellisesti kirjautuneista tuotetiedoista, joten datan laatuhaasteita on kohdannut jo usea organisaatio, Huttunen kertoo.

Tietojen manuaalinen tarkastaminen on työlästä ja haastavaa. Siksi monissa yrityksissä on luotu tee se itse -ratkaisuja tiedonhallintaan.

– Näitä ”purkkavirityksiä” ei ole välttämättä dokumentoitu, eikä niiden toimintatapaa ole täsmennetty. Ratkaisujen hallinnointi ja jatkuvuus saattaakin olla kyseenalaista, sillä nämä voivat olla esimerkiksi yhden henkilön tekemiä, räätälöityjä komponentteja, Suutarinen sanoo.

Säännöt tiedonhallintaan

Huttunen ja Suutarinen suosittelevat, että tiedonhallinnan laadun kehittämisessä lähdetään liikkeelle määrittämällä yrityksen liiketoiminnalle keskeiset ydintiedot. Tämän jälkeen harmonisoidaan ydintietojen esitystapa eri järjestelmissä sekä luodaan toimivat integraatiot niiden välille. Kun tiedonhallintaan on luotu selvät säännöt, laadunvarmistus  automatisoidaan alustaratkaisun (Data Quality Engine) avulla.

– Laadunhallinnan määrittämisen ja ratkaisun käyttöönoton jälkeen alusta tekee laaduntarkastamisen automaattisesti ja reaaliajassa, joten tiedot ovat aina kaikissa järjestelmissä oikein. Esimerkiksi asiakasyritystemme ydintiedon käyttöönottoprojektit ovat nopeutuneet noin 75 prosenttia. Automatisointi tuo myös merkittäviä kustannussäästöjä päivittäisessä datan käsittelyssä, Huttunen sanoo.

Infobuildilta asiakas saa koko tiedonhallinnan toteutuksen ydintietojen määrittelystä automaattiseen laadunhallintaan, integraatioiden ja raportointiratkaisujen luontiin sekä käyttökoulutuksiin.

– Asiakkaan halutessa alustaratkaisuillamme voidaan toteuttaa koko tiedonhallintaprosessi integraatioista ja laadunhallinnasta analytiikkaan saakka. Toisaalta laadun- ja ydintiedonhallinta-alustamme voidaan liittää saumattomasti myös kaikkiin asiakkaalla jo olemassa oleviin analytiikka- ja raportointijärjestelmiin, Suutarinen toteaa. 

Infobuild esittää verkkosivuillaan tapoja taistella luotettavan datan puolesta.

WWW.DATASAMURAI.FI

Haku