Hyppää sisältöön

Kiinteistöt ja asunnot osana ammattisijoittajan salkkua

Kiinteistöt ja asunnot osana ammattisijoittajan salkkua

1.02.2022

Valmennusyhtiö Varapuun perustaja  ja rahataidon valmentaja Mikko Sjögrenin luennoilla on vieraillut vuodesta 2005 lähtien jo yli 20 000 henkilöä. 

Rahataidon valmentaja Mikko Sjögren haluaa opettaa suomalaisia vaurastumaan viisaasti. Asuntosijoittaminen on yksi tehokkaimmista työkaluista varallisuuden kasvattamiseen. 

TEKSTI | ANNE KUUSISTO KUVA | VARAPUU

Sijoittamisen mestariksi ei synnytä, vaan taloustaitojen hiominen on koko elämän mittainen projekti. Oivallettuaan tämän Valmennusyhtiö Varapuun perustaja ja rahataidon valmentaja Mikko Sjögren aloitti taloustaidon valmennuksen ammattimaisesti ensimmäisenä Suomessa. Nyt valmentajan luennoilla on käynyt jo kymmeniä tuhansia omien taloustaitojen kehittämisestä kiinnostuneita.  

Vaikka ihmisillä on kautta aikojen ollut tarve saada apua raha-asioidensa hoitamiseen, on taloustaitojen valmentaminen vielä melko uutta Suomessa. Sjögrenin intohimona on valmentaa ihmisiä ymmärtämään henkilökohtaisen talouden tasapainottamisen tärkeys osana yleistä hyvinvointia.


Tukea päätöksentekoon

Varapuu tarjoaa koulutuskokonaisuuksia niin taloudellisen tilanteen korjaamiseen kuin säästämiseen ja sijoittamiseen. Peruskurssien lisäksi tarjolla on oppia myös sijoittamisen saralla jo pidemmälle edenneille. Valmennusyhtiön tekemät asiakastyytyväisyyskyselyt osoittavat, että valmennuksista on ollut osallistujille hyötyä. Asteikolla 1-5 Varapuun asiakkaat suosittelisivat koulutuksia lähipiirilleen keskiarvolla 4,76. 

– Tarjoamme rautaisannoksen puolueetonta tietoa sijoitustoiminnasta. Menestyvän sijoittajan on kyettävä tekemään itsenäisiä päätöksiä, jotka tukevat hänen omia tavoitteitaan ja sijoittajaprofiiliaan. Liian usein sijoituspäätökset tehdään finanssifirmojen myyntipuheiden pohjalta. Huonoimmillaan välityspalkkiot ja muut kulut syövät sijoituksen tuoton kokonaan, Sjögren varoittaa. 


Pääomana tietoa ja taitoa  

Sjögrenin mukaan asunnot ovat yksi väärinymmärretyimmistä omaisuuslajeista. Siitä huolimatta asuntosijoittaminen on oikein toteutettuna yksi väkevimmistä työkaluista merkittävän varallisuuden luomiseen. Toisin kuin yleisesti luullaan, asuntosijoittamisessa voi menestyä iästä ja tuloista riippumatta, mutta asuntosijoittamisessa voi kuitenkin epäonnistua, jos ei osaa ottaa huomioon kriittisiä tekijöitä.

– Sijoitusten onnistumista rajoittava tekijä on aina sijoittaja itse. Samassa markkinassa toiset pärjäävät ja toiset eivät. Toisin kuin yleensä virheellisesti luullaan, ratkaiseva tekijä ei niinkään ole tieto. Tiedon lisääminen ei yksistään paranna tilannetta. Kyse on siitä miten ajatukset, uskomukset ja tavat tukevat vaurastumista edistäviä valintoja, toisin sanoen taidot joilla tieto viedään käytäntöön, Sjögren toteaa. 

Valmennusyhtiö Varapuu tar- joaa helposti seurattavan vaihe vaiheelta etenevän prosessin asunto- ja- kiinteistösijoittamisen saralla. Asunnot ja kiinteistöt -valmennuksessa tutustutaan asuntoihin omaisuuslajina viimeisimmän markkinatiedon ja vankan osaamisen pohjalta. Asunnot kuuluvat ammattimaisen sijoittajan salkkuun, ja kaikki kurssin valmentajat ovatkin menestyneitä ammattisijoittajia.

Valmennuksessa pureudutaan muun muassa siihen, miten asuntomarkkinat ovat muuttuneet 2000-luvulla ja minkälaisella sijoitusstrategialla syntyvät huomisen menestystarinat. 

– Opetamme, miten asuntoihin sijoitetaan menestyksekkäästi. Asunnot tarjoavat sijoittajan salkkuun tasaista kassavirtaa ja parhaimmillaan merkittäviä arvonnousuja, mutta niiden arvo harvemmin häviää taivaan tuuliin. 

Sjögren on itse ostanut  ensimmäiset sijoitusasuntonsa Helsingistä vuonna 2004. Tällä hetkellä hän pyörittää lähipiirin kanssa omistamaansa noin 10 000 neliön kiinteistökokonaisuutta.  

Vallitsevien olosuhteiden vuoksi valmennusyhtiö toteuttaa 16.3.-31.5.2020 välisenä aikana järjestettävät valmennukset kokonaisuudessaan verkkototeutuksena.

VARALLISUUTTA ASUNNOILLA

  • Asunnot ja kiinteistöt -valmennus ja Asuntoilta™ antavat eväät asuntosijoittamisen aloittamiseen.
  • Valmennuksien tarkoituksena on tuoda tietoa ja taitoa sijoittajan itsenäisen päätöksenteon tueksi. 
  • Kurssien valmentajat ovat menestyneitä ammattisijoittajia.

Haku