Hyppää sisältöön

Kiertotaloutta parhaimmillaan

Kiertotaloutta parhaimmillaan

16.12.2021

Porvoon Energian biolämpövoimalaitoksissa Tolkkisissa käytetään polttoaineena puuhaketta.

Porvoon Energian Tolkkisten biolämpövoimalaitosten polttoaine tulee metsistä. Tuotannossa syntyvä tuhka uusiokäytetään palauttamalla se metsiin lannoitteena.


TEKSTI | ROLF GABRIELSSON  KUVA | NIKO LAURILA

Toimintaperiaate ”metsästä ja metsään takaisin” on Porvoon Energialle paitsi kiertotaloutta myös ympäristöystävällinen tapa hoitaa tuotannon jätehuoltoa.

– Vaihtoehto olisi kaatopaikka, toimitusjohtaja Patrick Wackström toteaa ja lisää, että se olisi yhtiön ympäristöarvojen vastaista, mutta myös kalliimpi ratkaisu.

Porvoon Energian kaukolämmön- ja sähköntuotantolaitosten kattiloissa käytetään tekniikkaa, jossa polttoaine joutuu tekemisiin leijutushiekan kanssa. Leijupetin hiekka vaihdetaan säännöllisin välein, eikä sitäkään viedä kaatopaikalle, vaan hiekka menee uusiokäyttöön maanparannusaineeksi ja maisemointitöihin.

Savukaasuista otetaan tuhkan lisäksi talteen myös jäännöslämpö, jota hyödynnetään johtamalla se kaukolämpöjärjestelmään.

Wackström ei epäröi kuvata Porvoon Energiaa kokoluokkansa ympäristöystävällisimpiin kuuluvana energiayhtiönä Suomessa.

– Täytämme jo nyt EU:n vuodelle 2050 asettamat ympäristötavoitteet – vuosikymmeniä etuajassa. Olemme lähes täysin hiilineutraali yhtiö.

Lisää uusiutuvaa energiaa

Keskimäärin noin 95 prosenttia Porvoon Energian tuottamasta kaukolämmöstä on uusiutuvaa sekä päästötöntä. Valtaosa siitä täyttää maailman ainoan ympäristömerkityn EKOenergian kaikista tiukimmat kansainväliset kestävyyskriteerit.

– Ympäristöystävällisen energiantuotannon edelläkävijänä pyrimme järjestelmällisesti pienentämään ekologista jalanjälkemme investoimalla biolämpövoiman lisäksi vesi-, aurinko- ja tuulivoimaan sekä käyttämään paikallisia palveluntuottajina yhteistyökumppaneinamme, Weckström vakuuttaa. 

Yhtiössä katsotaan, että paikallinen ja alueellinen tuotanto yhdistettynä olemassa oleviin kaukolämpö-, sähkö- ja tietoliikenneverkkoihin luovat hyvät mahdollisuudet uusiutuvan energian osuuden edelleen kasvattamiseen. Esimerkiksi hukkalämmön hyödyntäminen yhdistettynä erilaisiin varastoratkaisuihin luovat hyvät puitteet jatkokehitykselle.

– Tätä työtä haluamme tehdä yhdessä asiakkaidemme kanssa, Wackström vakuuttaa ja viittaa Energiateollisuuden tekemään selvitykseen, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä jopa viidennes kaukolämpöverkkojen lämmitysenergiasta tulee hukkalämpöä hyödyntämällä. 

Vastuullisuus edellä 

Porvoon Energian omistaja, Porvoon kaupunki, on uudessa strategissaan nostanut ympäristöön liittyvät asiat sekä yhteiskuntavastuun keskeiseen rooliin.

– Meillä ne ovat olleet ja ovat vahvasti jatkossakin toimintamme tärkeitä perusarvoja.

Toimintaa ohjaavana arvona yhteiskuntavastuu näkyy muun muassa ei-tuotannollisilla, alueellisilla ympäristöinvestoinneilla sekä vuosittaisilla, paikallisilla tuilla lapsi- ja nuorisotyölle, urheilulle, taiteelle ja kulttuurille.

– Haluamme olla asiakkaidemme lähellä ja heille luonnollinen valinta.

Haku