Hyppää sisältöön

Kiertotaloutta halutaan tehostaa ruoantuotannossa

Kiertotaloutta halutaan tehostaa ruoantuotannossa

9.02.2024

Kiertotalousajattelu on vahvistunut viljelysalueella Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Kiertotaloudessa ruoan tuotanto on ympäristöystävällistä ja vastuullista, kun raaka-aineiden, veden sekä energian haaskausta vältetään ja ravinteet kierrätetään tehokkaasti.

TEKSTI Matti Välimäki / Varsinais-Suomen liitto / Valonia | kuva Ilari Välimäki

Oman viljatilan Paimiossa omistava Turun yliopiston kehityspäällikkö Leena Erälinna on työkseen tutkinut ruokaketjun kiertotaloutta. Erälinna tietääkin, että monilla tiloilla on otettu käyttöön maaperän rakennetta parantavia, hiilen- ja vedensitomiskykyä lisääviä viljelytekniikoita. Ravinnehuuhtoumia vesistöihin pyritään estämään esimerkiksi peltojen kipsikäsittelyillä. 

– Uudet viljelytekniikat hillitsevät osaltaan ilmastonmuutosta ja auttavat maataloutta sopeutumaan sen vaikutuksiin. Samalla edistetään luonnon monimuotoisuutta. 

Fossiilista energiaa on korvattu bio-, tuuli- ja aurinkoenergialla. Ruoantuotannon sivuvirtoja hyödynnetään entistä tehokkaammin joko raaka-aineena tai energiana. Erälinnan mukaan suunta on oikea, mutta matkaa on paljon. Suuret muutokset eivät tapahdu hetkessä. Kiertotalouden mukaisia toimintatapoja tulee tehostaa ruokaketjun jokaisessa vaiheessa: alkutuotannossa, elintarviketeollisuudessa, logistiikka-alalla, tukkuportaassa, vähittäiskaupassa – ja kuluttajien parissa. 

– Kuluttajalla taitaa olla loppujen lopuksi suurin rooli. Hän voi vaikuttaa valitsemalla vastuullisesti tuotettua ruokaa ja ohjata näin markkinoita. Lisäksi on äärimmäisen tärkeää, että kotona ei synny ruokahävikkiä.

Huomiota tuotannon sivuvirtoihin  

Satafoodin lanseeraama sivuvirtapörssi edistää maatalouden sivuvirtojen hyödyntämistä. Ideana on saattaa yhteen yritykset, joilta biologista sivuvirtaa tulee sekä ne, joille sivuvirta on raaka-ainetta. Tällaisten materiaalien tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa toisiaan riittävästi. Positiivisiin edistysaskeliin kuuluu maatilojen lietettä hyödyntävien biokaasulaitosten teknologian kehittyminen. Kankaanpäässä on Suomen johtava eläinperäisten sivutuotteiden käsittelijä ja jalostaja, Honkajoki Oy.

Satafoodin toimitusjohtajana työskentelevä Jari Lehmusvaara muistuttaa, että yksittäisistä hankkeista on pitkä matka siihen, että uudet teknologiat tai toimintatavat otetaan laajasti käyttöön. 

– Varsinkin pienemmät tilat ovat nykyään varsin kovilla. Huomio on kiinnittynyt arjessa selviytymiseen, eikä ole välttämättä voimavaroja työtä lisääviin kehittämishankkeisiin, Lehmusvaara avaa.

Tunnelin päästä kajastaa silti valoa. Lehmusvaara visioi, että kymmenen vuoden kuluttua ollaan jo huomattavasti pidemmällä, kun fossiilisesta energiasta on pitkälti päästy eroon. Erilaisia sivuvirtoja hyödynnetään tehokkaasti ja kiertotaloutta tukevat ruoantuotantotavat ovat laajasti käytössä.

CIRCWASTE

  • CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hankkeessa edistettiin kiertotalouden käytäntöjä ja valtakunnallista jätesuunnitelmaa yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa 2016–2023.
  • Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.
  • www.valonia.fi/circwaste

Haku