Hyppää sisältöön

Kiertotaloudesta kilpailuvaltti

Kiertotaloudesta kilpailuvaltti

14.08.2023

Innokas Medicalin Jouni Riuttanen, Ethican Anne Raudaskoski ja 3stepIT:n Mikko Uosukainen ovat tehneet yhteistyötä Circular Design -ohjelmassa. Valmennusohjelmassa yritykset pääsevät hiomaan omaa kiertotalousstrategiaansa sekä jalostamaan toimintaansa yhdessä kiertotalouden ammattilaisten kanssa.

Circular Design -ohjelmassa yritykset kehittävät itselleen kiertotalousstrategiaa ja integroivat kiertotalousajattelun osaksi tuote- ja palvelusuunnitteluprosessejaan.

TEKSTI tuomas i. lehtonen | kuva joona raevuori

Suomi on yksi kiertotalouden mallimaista – erityisesti innovaationäkökulmasta tarkasteltuna. Yksi hyvä esimerkki tästä on Suomen kansalliseen strategiseen kiertotalousohjelmaan kuuluva ja ympäristöministeriön rahoittama Circular Design -ohjelma (CD), jonka toteuttavat Ethica Oy ja Design Forum Finland yhdessä muiden kumppaneiden kanssa.

Tammikuussa käynnistynyt valmennusohjelmapilotti kestää vuoden ja siihen on valittu 50 eri kokoluokkiin kuuluvaa suomalaista yritystä kymmeneltä eri toimialalta. 

Ethican johtava konsultti Anne Raudaskoski kuvailee CD-ohjelmaa globaalisti ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi, jossa yritykset perehtyvät kiertotalouden mukaisen suunnittelun periaatteisiin ja käytännön ratkaisuihin syvällisesti.

– Yritys voi vahvistaa omaa kilpailuetuaan ja -kykyään luomalla systemaattisen kiertotalousstrategian sekä perustamalla tuote- ja palvelusuunnittelunsa kiertotalouden periaatteille. Kiertotalousosaaminen alkaa olla yrityksille elinehto, sillä kysyntä ja EU:n lainsäädäntö muokkaavat markkinaympäristöä radikaalisti. CD-ohjelma sekä Ethican muut kiertotalouteen liittyvät strategia- ja konseptointipalvelut auttavat yrityksiä tässä kehitystyössä, Raudaskoski kertoo.

Kiertotalousstrategian rakentaminen vaatii aina johtoportaan työpanosta, mutta strategia tulee saada myös jalkautumaan yrityksen kehitystiimien työprosesseihin. CD-ohjelmaan onkin räätälöity omat oppimispolkunsa sekä yritysjohdolle että tuote- ja palvelukehittäjille. 

– Ohjelman toiminta pyritään integroimaan osaksi yritysten strategista kehitystyötä ja tutkimus- ja kehitysprosesseja, Raudaskoski jatkaa.

Tavoitteena on, että ohjelman päättyessä yrityksillä olisi kiertotalouteen liittyvä tuote- tai palveluaihio olemassa sekä suunnitelma brändin ja asiakaskokemuksen jalostamiseen kiertotalouden avulla. 

– Ohjelma on yksi tapa vauhdittaa tutkimus- ja kehitystyötä, mutta toki kaikkien niiden yritysten, jotka ovat kiinnostuneita oman kilpailukyvyn vahvistamisesta, tulisi kehittää näitä osa-alueita myös proaktiivisesti.

Kiertotalousajattelu alkaa jo suunnittelupöydältä

IT-laitteiden elinkaaripalveluita tarjoava 3stepIT on yksi CD-ohjelmaan lähteneistä yrityksistä.

3stepIT:n Business Development -johtaja Mikko Uosukainen kertoo kiertotalouden olleen liiketoiminnan ytimessä koko yrityksen koko 25-vuotisen historian ajan.

– Autamme asiakkaitamme tekemään kestäviä ja vastuullisia IT-ratkaisuja ja hallitsemaan sekä pidentämään käytössään olevien teknologioiden elinkaaria. Kun asiakasyritys luopuu jonkin laitteen käytöstä, etsimme sille tietoturvaamisen ja kunnostuksen jälkeen seuraavan käyttäjän. Halusimme mukaan CD-ohjelmaan, jotta voimme tutkia kiertotaloutta ilmiönä syvällisemmin sekä löytääksemme uusia näkökulmia palvelumme kehittämiseen. Pidämme tärkeänä, ja haluamme jatkuvasti haastaa, jopa kyseenalaistaa, omia uskomuksiamme ja tekemistämme, Uosukainen sanoo.

CD-ohjelmaan osallistui neljä 3stepIT:n työntekijää, kaksi molemmille oppimispoluille. Uosukainen kertoo yrityksen käyttäneen merkittävästi työaikaa, jotta ohjelman opit saataisiin juurrutettua 3stepIT:n palvelukehitysmalliin. Kiertotalouden uusia, jatkuvasti muuttuvia ja kasvavia haasteita sekä mahdollisuuksia on myös pohdittu omien kumppaniyritysten, sekä potentiaalisten uusien yhteistyökumppaneiden kanssa.

– Jatkossakin kiertotalouden mahdollisuuksien jatkuva tarkastelu yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa on tärkeässä roolissa, kun kehitämme palveluitamme tai pohdimme uusia bisnesmahdollisuuksia, Uosukainen toteaa.

Ohjelma avartaa näkökulmia

Innokas Medical on yksi Pohjoismaiden johtavista terveysteknologian sopimusvalmistajista sekä lääkinnällisiin ohjelmistoihin ja terveydenhoidon digitalisaatioon keskittyneistä yrityksistä. Innokas Medicalin myynti- ja markkinointijohtaja Jouni Riuttanen kertoo yrityksen lähteneen CD-ohjelmaan, koska sen tavoitteena on pienentää terveysteknologian ympäristöjalanjälkeä sekä kehittää omaa vastuullisuusosaamistaan. 

– Tällä toimialalla potilasturvallisuus ja laitteiden käytettävyys menevät kierrätettävyyden ja uusiokäytön edelle. Pohdimme, voisiko esimerkiksi suunnittelulla tai materiaalivalinnoilla pidentää tuotteiden elinkaarta tai parantaa niiden kierrätettävyyttä, Riuttanen paljastaa.

Hän pitää tärkeänä, että ohjelman opit tulevat kiinteäksi osaksi suunnittelutiimin toimintamalleja, ja että opit omaksutaan myös laajemmin koko organisaatiossa. Esimerkiksi ammattitaitoiset tuotantotyöntekijät voivat tuoda kehitysideoita suunnittelutiimille.

– Kokemus on herättänyt uusia ajatuksia. Yrityksemme on aiemmin keskittynyt lääkinnällisiin laitteisiin, mutta voisiko kiertotalouden näkökulma avata meille tulevaisuudessa ovia myös uusien palvelujen ja muiden markkinoiden suuntaan. CD-ohjelma auttaa osaltaan avaamaan ajattelua ja analysoimaan arvoketjuja myös tältä näkökannalta, Riuttanen päättää.

Ethica

3stepIT

Innokas Medical

Haku