Hyppää sisältöön

Kiertotalouden keskus kasvaa Porin satamassa

Kiertotalouden keskus kasvaa Porin satamassa

24.05.2022

Porin Satama Oy:n toimitusjohtaja Vesa Mäkilä kertoo, että Mäntyluodon satama-alueella on hyvät valmiudet suurien tuulivoimalakomponenttien välivarastointiin ja kuljetuksiin.

Porin sataman kupeeseen kasvaa vahva uusiutuvaan energiaan ja kiertotalouteen erikoistunut teollisuusalue. Satama-altaiden läheisyyteen on suunnitteilla suuri vanadiinin tuotantolaitos ja mittava merituulipuiston laajennus kauemmas merelle.

TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | VIA RAMSTÉN

Mäntyluodon ja Tahkoluodon satama-alueista koostuva Porin satama on yksi Suomen merkittävimmistä tavarasatamista. Porin Satama Oy:n toimitusjohtaja Vesa Mäkilän mukaan sataman kautta laivataan maailmalle ja tuodaan metallijalostuksen tuotteita ja raaka-aineita, nestemäistä ja kiinteää bulkia sekä kiertotalouden ja vihreän energian tuotteita. Tuotteita ja materiaaleja liikkuu sataman läpi noin neljän miljoonaan tonnin edestä vuosittain. 

– Otollinen sijainti ja hyvät liikenneyhteydet ovat keskeisiä valttejamme. Mäntyluotoon ja Tahkoluotoon kulkevat sähköistetyt rautatiet, ja kumipyöräkuljetuksille on tarjolla ruuhkattomat tieyhteydet kaikkiin ilmansuuntiin. Meriliikenteen kannalta tärkeä etu on se, että avomeri avautuu suoraan satamasta. Tämä nopeuttaa merikuljetuksia ja vähentää luotsauksen tarvetta, Mäkilä avaa.

Teollisuustontteja satama-alueella

Porin Satama Oy on tehty määrätietoista työtä satama-alueiden kehittämiseksi. Tälläkin hetkellä meneillään on kaksi suurta laituriprojektia sekä väylien ruoppaushankkeita. Satama tekee myös aktiivista yhteistyötä Porin kaupungin sekä Satakunnan elinkeino- ja kehitysyhtiö Prizztechin kanssa, jotta satama-aluetta saadaan kehitettyä logististen toimintojen ohella myös teollisuusyritysten tarpeisiin. Teollisuuden ja logistiikan yhdistävästä aluekokonaisuudesta puhutaan nimellä Pori Portside Areas.

– Vuokraamme Mäntyluodon satama-alueelta tontteja yrityksille, ja tarjoamme niille teollisiin tarpeisiin vastaavan perusinfran. Satama-alue käsittää noin 300 hehtaaria, joten tilaa on myös yritysten kasvulle. 

Satama-alueille haetaan kiertotalouden ja uusiutuvan energian parissa toimivia yrityksiä. Suuntautuminen kiertotalouteen on looginen ratkaisu, sillä alueella on toiminut  useita vahvoja kiertotaloustoimijoita, kuten Kuusakoski, Stena, KuMeKo ja Fincumet.

– Kuljetuskustannukset vaikuttavat keskeisesti kiertotaloustuotteiden kannattavuuteen. Sijoittumalla satamaan yritykset pystyvät toimittamaan tuotteensa kustannustehokkaasti kansainvälisille asiakkaille.

Jättimäisiä investointeja tulossa

Mäkilän mukaan Pori Portside Areas -alueella käsitellään jo monenlaisia materiaaleja metalleista rakennusten purkutuotteisiin ja autonrenkaisiin. Satama-alueen teollisella yritystoiminnalla on vahvaa synergiaa lähialueella sijaitsevan Peittoon kiertotalouspuiston kanssa. Peittoossa käsitellään, varastoidaan ja hyödynnetään laajasti teollisuuden sivuvirtoja sekä tuotetaan uusioraaka-aineita ja uusiutuvaa energiaa.

Lähivuosina Pori Portside Areas -alueelle ja laajemmin Meri-Poriin on luvassa merkittäviä kiertotalouden ja uusiutuvan energian investointeja. KuMeKo Group esimerkiksi rakentaa alueelle kierrätysterminaalin, Bio-Energo biokonversiolaitoksen ja Critical Metals vanadiinin tuotantolaitoksen. Tuulienergiaa tuottava Hyötytuuli puolestaan laajentaa tuulipuistoaan Tahkoluodossa.

– Hyötytuuli laajentaa merituulipuistoaan 10:stä yli 40:een voimalaitosyksikköön, ja australialainen Critical Metals on vuokrannut Mäntyluodon satama-alueelta 20 hehtaaria maata kestävän kehityksen mukaisen vanadiinin tuotantolaitoksen rakentamiseen. Terästeollisuuden kuonasta erotettavaa vanadiinia tarvitaan etenkin akkuteollisuudessa. Meillä olisi kiinnostusta saada sataman alueelle myös uusia vetytalouden hankkeita.

Haku