Hyppää sisältöön

Kierrätettävyys ratkeaa suunnittelijan pöydällä

Kierrätettävyys ratkeaa suunnittelijan pöydällä

20.12.2021

LAB-ammattikorkeakoulun opiskelija Veera Kongan malliston suunnittelussa on huomioitu kierrätettävyys vaatteiden elinkaaren päättyessä.

Kiertotalouteen perustuva ajattelu valtaa alaa tuotesuunnittelussa. Se ohjaa muotoilun koulutusohjelmia, jotka valmistavat suunnittelijoita yritysmaailmaan.


TEKSTI | RITVA-LIISA SANNEMANN KUVA | NOORA NILSEN

Yrityksillä ja niiden suunnittelijoilla on todella merkittävä vastuu tuotteen elinkaaresta jo suunnitteluvaiheessa.

– Peräti 80 prosenttia tuotteen kierrätettävyydestä ratkaistaan tuotesuunnittelijan pöydällä, kertoo LAB-ammattikorkeakoulun asiantuntija Annariina Ruokamo, joka työskentelee tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön parissa.

Ruokamo toimii myös sivutoimisesti opettajana puettavan muotoilun koulutusohjelmassa ja vetää muotoilualan yrityksille suunnattua KISU-hanketta, jossa opiskelijat ovat mukana ideoimassa uusia kiertotalouden toimintamalleja.

Kiertotalous lähtökuopissa

Suomen on kaikkien muidenkin EU-maiden tavoin järjestettävä tekstiilien erilliskeräys vuoteen 2025 mennessä. Tämä merkitsee haastetta koko ketjulle vaatesuunnittelusta keräyksen järjestämiseen ja kuluttajien käyttäytymiseen.

– Tuotesuunnittelussa pitää keskittyä kierrätettävyyteen. Uusien tuotteiden tulee olla paremmin hyödynnettävissä raaka-aineeksi niiden elinkaaren päättyessä, Ruokamo toteaa.

Käytetystä tekstiilistä alle prosentti päätyy nykyään hyötykäyttöön. Pulmana on keräyksen puute sekä kierrätykseen kelpaamattomat sekoitekuidut ja komponentit, kuten napit ja vetoketjut. Niiden poistamiseen tarvittaisiin teknologisia innovaatioita.

LAB-ammattikorkeakoulu on mukana Telaketju-hankkeessa, jossa kehitellään liiketoimintoja tekstiilien kiertotalouteen. Verkostossa luodaan poistotekstiilin keräyksen ja lajittelun kansallista konseptia.

Tuotteille pidempi elinkaari

Vaatesuunnittelija voi tukea tuotteen elinkaarta monin tavoin. Kestävä materiaali, ajaton muotoilu ja korjattavuus pidentävät vaatteen ikää. Tuotteesta voi tehdä myös helposti muunneltavan ja liittää siihen huoltoviestejä esimerkiksi vetoketjun vaihtamisesta.

– Estetiikka ja trendit eivät saisi yksin määrätä suunnittelua, vaan kiertotalouden pitää olla jokaisen suunnittelijan osaamisaluetta. 

Toisaalta trendien seuraaminen kuuluu vaatetusalan tehtäviin. Koko ala kulkee globaalisti muodin kalenterin mukaan. Erottautumiseen tarvitaan uskallusta; pikamuoti on kestämätön ilmiö.

– Trendit lisäävät painetta uudistumiseen ja tuotteen hylkäämiseen. Tuotantoa on hidastettava, sillä olemme jo ylittäneet maapallon kantokyvyn, Ruokamo tähdentää.

Kuluttajalla on suuri vastuu

Jokaisen olisi hyvä pohtia kulutustaan ja suhdetta vaatteisiin. Harkitsevalla ostokäyttäytymisellä voi vaikuttaa kysyntään ja tarjontaan. 

– Tarvitaan myös kuluttajatutkimuksia välittämään suunnittelijoille viestiä kentän toiveista ja tarpeista. Silloin kyetään suunnittelemaan tuotteita, joista voi tulla pitkäikäisiä, arvokkaita ja muunneltavia lempivaatteita.

Kun kiertotalouden ketju saadaan kuntoon, kuluttajalle lankeaa uusi, suurempi vastuu.

Haku