Hyppää sisältöön

Ketterä ja kasvava kaupunki haluaa lisää huippuosaajia

Ketterä ja kasvava kaupunki haluaa lisää huippuosaajia

4.04.2022

Kaupungin kehitysjohtaja Patrik Marjamaa, Business Kangasalan toimitusjohtaja Päivi Kuusivaara sekä elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala ovat jättäneet pääkaupunkiseudun taakseen ja löytäneet unelmatyönsä Kangasalta. Vehoniemen näkötornin taustalla siintää Roine.

Kasvava ja elinvoimainen Kangasala on Tampereen innovatiivinen kehyskaupunki, joka houkuttelee luokseen osaajia pääkaupunkiseudun lisäksi muista kasvukeskuksista. Pienellä paikkakunnalla on helpompaa vaikuttaa. 

TEKSTI | ANNE KORKALA   KUVA | EINO ANSIO

Kangasala on oiva esimerkki itsenäisestä ja menestyvästä kaupungista. Työmarkkinoiden vetäessä hyvin töitä on enemmän tarjolla. Business Kangasalan toimitusjohtaja Päivi Kuusivaara kannustaakin jokaista pohtimaan omaa unelmatyöpaikkaansa. Joskus sellainen löytyy toisesta kunnasta ja vähän kauempaakin. 

Kuusivaaran tavoin myös Kangasalan kaupungin elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala sekä kehitysjohtaja Patrik Marjamaa ovat jättäneet ruuhka-Suomen työskennelläkseen Kangasalla. 

– Pääkaupunkiseudun jäykkiin koneistoihin verrattuna meillä pääsee hyvin vaikuttamaan. Inhimillinen organisaatiokoko on ketterä ja reagoi nopeasti, aloittaa Malviala. 

– Täällä tehdään pitkää päivää, mutta mielenkiintoiset työtehtävät vievät mennessään, komppaa YritysEspoosta paikkakunnalle siirtynyt Kuusivaara. 

– Lyhyet etäisyydet ja hyvät palvelut parantavat merkittävästi elämänlaatua, muun muassa junnufutiksen parissa vapaa-aikaansa käyttävä Marjamaa jatkaa. 

Kangasalan vahvimmat alat ovat elintarviketeollisuus, rakennus-teollisuus ja hoiva-ala. Kaupunki on myös merkittävä ruokatuotannon keskus: alueella sijaitsee Saarioinen, Atria, Linkosuo. Isojen toimijoiden lisäksi alueella on useita lähiruokatuottajia. 

Julkiseen liikenteeseen, koulutukseen, monipuoliseen asumisen tonttitarjontaan ja uusiin yritysalueisiin satsataan voimakkaasti. Lamminrahkaan, kaupungin länsirajalle Tampereen ja Taysin kupeeseen, kohoaa uusi, laaja yritys-ja asuinalue. 

Tarastenjärvelle puolestaan on rakentumassa huomattava kiertotalouskeskittymä. Lisäksi Saarenmaalla, Hervannan teknologiakeskittymän välittömässä läheisyydessä, odottaa liki 700 hehtaaria uusia yrityksiä ja asukkaita. 

Töitä kauniissa maisemissa 

Kasvava kaupunki tarvitsee uudistuakseen laadukasta työvoimaa ulkopuolelta. Pääkaupunkiseudulla kilpailu työpaikoista on kova, työmatkaan käytetty aika pitkä ja asuminen kallista. Kangasala tarjoaa yhteisöllisyyttä ja leppoisampaa arkea mielenkiintoisten uranäkymien kylkeen. 

– Elinikäinen oppiminen toteutuu työssä joka päivä. Pienemmän organisaation työnkuva on uskomattoman monipuolinen ja kanssakäyminen eri osastojen välillä dynaamista, Kangasalle suorahaulla rekrytoitu Kuusivaara kertoo. 

Kaupungin kokoon nähden Kangasalla on asiantuntijuutta ja erinomaiset toimintaresurssit. 

Kangasalan verkostohenkisen ja kauaskatseisen kaupunginjohtajan, Oskari Auvisen, innovatiivisuus näkyy esimerkiksi seutuyhteistyössä, joka vaatii asennetta ja intoa yhdessä tekemiseen. 

– Seutuyhteistyön kautta olemme mukana myös valtakunnallisissa hankkeissa ja kokoamme suuremmissa ympyröissä. Viihtyvyyttä lisää sekin, että oman työnsä jäljen näkee konkreettisemmin, Vantaan talousjohtajana aikaisemmin toiminut Marjamaa kertoo. 

Keskusta kehittyy voimalla 

Virkeä ja tapahtumarikas kaupunki vetää puoleensa työikäisiä lapsiperheitä, joita kiinnostavat laadukas asuntotarjonta, luontoyhteys, hyvät koulut ja helposti saavutettavat harrastusmahdollisuudet. 

Monimuotoisten liikuntamahdollisuuksien lisäksi kaupungissa on vahva museo- ja kulttuuritarjonta, josta yhtenä toimijana huolehtii näyttävä Kangasala-talo. 

Keskustan kehitys on ollut viime vuosina monipuolista ja käynnissä on merkittäviä rakennushankkeita. 

– Uimahalli on juuri laajennettu, hotelli on aloittanut toimintansa ja lapsiperheille on tulossa ydinkeskustaan kaupunkipientalotontteja. Tekeillä on myös elinympäristön laatua lisäävä ympäristö- ja taideohjelma, Malviala listaa muutamia. 

Erityisen ylpeitä Kangasalla ollaan Roine-kampuksesta ja uudesta Tredusta, joka on erittäin suosittu opiskelupaikka. Julkiseen liikenteeseen vahvasti satsannut kaupunki ei aio jäädä pois myöskään lähijuna-ja ratikkahankkeesta. Suunnitteilla on tuoda raitiotie kahdesta suunnasta Kangasalle. 

Kuusivaaran mukaan muuttotrendi on jo vahvasti näkyvissä eri toimialoilla, sillä viime aikoina myös useita yksityisen sektorin työntekijöitä ja toimijoita on tullut Kangasalle pääkaupunkiseudulta. Uusien yritysalueiden myötä yrityksille onkin jatkossa tarjolla entistä enemmän sijoittumismahdollisuuksia Kangasalla, Tampereen seudun kasvuvyöhykkeellä. 

Haku