Hyppää sisältöön

Kestävästi tuotettua kobolttia

Kestävästi tuotettua kobolttia

15.09.2022

Kobolttituotteita valmistavan kokkolalaisen Jervois Finlandin kehitys- ja hallintojohtaja Thomas Slotte ja EHSQ-päällikkö Jyri Lepistö kertovat, että yrityksen myynti- ja jakeluverkosto on globaali. Tuotannosta 50 prosenttia viedään Aasiaan, 30 prosenttia Eurooppaan ja loput Pohjois- sekä Etelä-Amerikkaan.

Jervois Finland on yksi maailman johtavista kobolttituotteiden valmistajista. Yritys sai myös Conformant Cobalt Downstream Facility -sertifikaatin toimistaan.

TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | ANNE YRJÄNÄ

Kaivostoimintaan pohjautuva teollisuus on ollut viime vuosina paljon esillä ympäristövaikutuksistaan. Alalla toimii kuitenkin myös paljon yrityksiä, jotka ovat panostaneet merkittävästi kestävään kehitykseen. Hyvänä esimerkkinä voi pitää Jervois Finlandia, jolle on myönnetty ensimmäisenä koboltintuottajana maailmassa kansainvälisen RMI:n eli Resbonsible Minerals Initiativen myöntämä Conformant Cobalt Downstream Facility -status.

Nimike voidaan myöntää kobolttituotteita tuottaville yrityksille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan raaka-ainehankinnassaan OECD:n määrittelemiä kestävän kehityksen vastuullisuusperiaatteita ja jakamaan avoimesti tietoa tekemistään vastuullisuustoimenpiteistä. Edellytyksenä sertifikaatin saamiselle on, että koko arvoketjun vastuullisuus on varmistettu ulkopuolisen auditoijan toimesta.

Raaka-aineen alkuperä tunnetaan tarkkaan

Jervois Finlandin Kokkolan tehtaalla valmistuu muun muassa kobolttikemikaaleja ja -hienopulvereita, jotka ovat tärkeitä raaka-aineita esimerkiksi akkujen, kovametallien ja katalyyttien valmistuksessa. Yrityksen kehitys- ja hallintojohtaja Thomas Slotten mukaan koboltilla saadaan aikaan muun muassa poranterien sitkeys, lasituotteiden sininen väri sekä eläinrehujen B12-vitamiinipitoisuus.

– Käyttämästämme raaka-aineesta noin 20 prosenttia on peräisin kiertotaloudesta, loput ovat teollisten kaivosyhtiöiden rikasteita. Suurin osa markkinoilla olevasta koboltista syntyy kupari- tai nikkelikaivosten sivutuotteena.  Pitkäaikaiset sopimukset raaka-ainetoimittajien kanssa mahdollistavat meille vakaan kobolttituotteiden toimituksen markkinoille sekä vahvan sitoutumisen kestävään liiketoimintaan ja sosiaaliseen vastuunkantoon, Slotte sanoo.

Raaka-ainetoimittajien vastuullisen toiminnan varmistamiseksi Jervois Finlandin edustajat vierailevat säännöllisesti tutustumassa kaivosten toimintaan sekä siihen, miten kaivostoiminta vaikuttaa alueen väestöön, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Raaka-aineita ostetaan vain sellaisilta toimijoilta, joiden vastuullisuudesta voidaan varmistua. 

Yrityskentässä on herännyt globaalisti voimakas halu pienentää hiilijalanjälkeä.

Jervois Finlandin kehitys- ja hallintojohtaja Thomas Slotte

– Pystymme kertomaan tarkasti kaikkien erien alkuperän. Avaamme kobolttituotteiden arvoketjun kaikki vaiheet sidosryhmillemme vastuullisuusraporteissamme, jotta sidosryhmillämme on mahdollisuus arvioida toimintamme kestävyyttä.

Jervois Finland on sitoutunut noudattamaan vapaaehtoista elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen linkittyvää energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaa. Yritys painottaa tuotannossaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä sekä prosessien optimoinnilla saavutettavaa energia- ja materiaalitehokkuuden parantamista.

–  Olemme aina täyttäneet sopimuskausille asetetut energiansäästötavoitteet. Meneillään olevalla kaudella 2020–2025 teemme säästötoimenpiteitä vähintään 3,385 GWh:n verran. Käyttöönotettavalla lämpöpumpputeknologialla voimme ottaa prosessin hukkalämpöä talteen ja käyttää sitä hyödyksi muualla tuotannossa. Investoinnin ansiosta sopimuskauden energiansäästötavoitteet ylittyvät moninkertaisesti, Jervois Finlandin EHSQ-päällikkö Jyri Lepistö iloitsee.

Enemmän kobolttia kiertoon

Jervois Finland tekee paikallista ympäristöyhteistyötä muiden Kokkola Industrial Parkin eli KIP:n yritysten kanssa sekä toteuttaa Kokkolan alueen toimijoiden kanssa ilman- ja pohjavedenlaadun sekä merialueen tilan yhteistarkkailua. Kansallisessa mittakaavassa Jervois tekee ympäristöyhteistyötä Kemianteollisuus ry:n kanssa. Yritys on mukana esimerkiksi kemianteollisuuden Resbonsible Care -vastuullisuusohjelmassa.

Slotten mielestä on ollut myös hienoa huomata, miten Pariisin ilmastosopimus on muokannut yleistä mielipidettä ilmastoasioissa viime vuosien aikana. 

– Sopimuksen myötä poliittiset päättäjät ovat tuoneet sääntelyyn yritysten kaipaamaa ennakoitavuutta. Nyt yrityskentässä on herännyt globaalisti voimakas halu tehdä asioita hiilijalanjäljen pienentämiseksi, Slotte sanoo.

Tulevaisuudessa esimerkiksi Jervois Finlandin raaka-aineena käyttämää kobolttia voidaan saada enenevässä määrin kierrätettynä. 

– Olemme käyttäneet kierrätettyä kobolttia raaka-aineenamme  toistakymmentä vuotta, joten toimiva prosessi on jo olemassa. Kobolttia voidaan kierrättää lähes rajattomasti, joten olemme mielellämme kehittämässä uusia liiketoimintamalleja kiertotalouteen, Slotte toteaa.

Jervois Finlandin toiminta juontaa aina 60-luvun lopulle, jolloin Outokumpu aloitti koboltin valmistuksen Kokkolassa.

Haku