Hyppää sisältöön

Kestävän logistiikan aikakausi

Kestävän logistiikan aikakausi

12.09.2023

A2B:n Tero Kakko sekä Autokeskuksen Mauri Särkinen uskovat EU:n kestävyysdirektiivin vauhdittavan sähköisten liikkumismuotojen kysyntää.

Yritykset panostavat kiihtyvästi päästöjensä vähentämiseen. Vuodenvaihteessa voimaan astuu myös EU:n kestävyysdirektiivi, jonka myötä logistiikan päästöjen merkitys korostuu.

TEKSTI TUOMAS I. LEHTONEN | kuva PATRIK PESONEN

Sähköpakettiautot ovat Suomessa vielä harvinaisia, mutta pian ne alkavat syrjäyttää vauhdilla dieselillä kulkevia virkaveljiään. Näin uskovat Ford-pakettiautoja myyvän Autokeskuksen myyntijohtaja Mauri Särkinen ja lähipäästöttömiä kuljetuspalveluita tarjoavan A2B:n toimitusjohtaja Tero Kakko.

Osin syynä muutokseen on EU:n kestävyysdirektiivi (CSRD), joka velvoittaa yrityksiä raportoimaan vuosittain toimintansa vaikutuksista ympäristöön ja ihmisiin. Yli 500 työntekijän pörssiyhtiöiden on laadittava kestävyysraportti ensimmäisen kerran vuodesta 2024, mutta jo vuotta myöhemmin direktiivi alkaa velvoittaa myös monia muita tätä pienempiä yrityksiä, listaamattomiakin.                             

Ensimmäistä kertaa yritysten on raportoitava myös alihankintaketjujensa vaikutuksista. Direktiivin välilliset vaikutukset näkyvät esimerkiksi kuljetusyritysten arjessa, kun yritykset tarvitsevat raportteihinsa tiedot kuljetusten hiilidioksidipäästöistä koko arvoketjunsa osalta. Julkinen raportointi on kuitenkin vain yksi kiihdytin muutokselle, sillä kokonaisuudessaan suuri osa yrityksiä panostaa vastuullisuuteen enemmän ja enemmän. OP:n suuryritystutkimuksen vastaajista jopa 82 prosenttia kokee vastuullisuussitoumusten takia painetta tiukentaa tai uudistaa koko alihankintaketjuun liittyviä vaatimuksia ja yli 40 prosenttia on alihankkijoita jo vaihtanut.

Kuljetukset joka portaalla ovat merkittävä osa tuotteiden ja tavaroiden kokonaispäästöjä, joten kyse ei ole vähäpätöisestä asiasta ja toisaalta ekologisia vaihtoehtojakin löytyy jo. A2B on jo laskenut asiakkaidensa pyynnöstä kuljetusten päästölaskelmia. Kakko uskoo kyselyiden lisääntyvän voimakkaasti ensi vuoden aikana.

– Monelle kuljetusliikkeelle päästöttömät kuljetukset ovat jo nyt tärkeä kilpailutekijä, mutta useimmat ottavat päästöjen vähentämisessä vasta ensiaskeleitaan. Monelle voikin tulla kiire, kun julkiset organisaatiot sekä suuryritykset alkavat vaatia kumppaneiltaan päästöttömän kuljetuskaluston käyttöönottoa, Kakko pohtii.

– Parissa vuodessa kuljetuskaluston käyttövoimamuutos varmasti kiihtyy. Se tarkoittaa biokaasu- ja sähköautojen lisääntymista, biokaasu lähinnä raskaassa liikenteessä̈. Sähköautot soveltuvat erityisesti kaupunkien sisäiseen jakeluliikenteeseen, Särkinen lisää.

Sähköautomallien määrä kasvaa vauhdikkaasti

Särkisen mukaan Ford sähköisti ensimmäisenä suurimman pakettiautomallinsa Ford E-Transitin, joka nosti Autokeskuksen nopeasti Suomen johtavaksi sähköpakettiautojen myyjäksi. Viime vuonna markkinoille tullut E-Transit on saatavissa paketti- ja kuorma-autoksi rekisteröitynä sekä alustamallina, joka voidaan varustaa avolavalla tai erilliskoriratkaisulla. E-Transit tarjoaa parhaimmillaan jopa 1700 kilon kuormakantavuuden ja yli 300 km WLTP-toimintasäteen yhdellä latauksella.

– Ford E-Transit tuli markkinoille kesällä 2022 ja sen osuus Transit-malliston kokonaismyynnistä Ford-myyntipisteissämme Helsingissä ja Tampereella on jo noin 30 prosenttia, Särkinen sanoo.

Fordin E-Transit on nostanut Autokeskuksen Suomen johtavaksi sähköpakettiautojen myyjäksi.

Tämän ja ensi vuoden aikana sähköpakettiautomallien määrä tulee kasvamaan vauhdikkaasti. Pian Fordin mallisto täydentyy kahdella uudella kokoluokalla, kun myyntiin tulevat lähes 400 kilometrin toimintasäteen tarjoavat sähkömallit Transit Custom ja Transit Courier.

Särkinen uskoo Autokeskuksen saavan uusia asiakkaita yritysten ohella myös julkisen puolen organisaatiosta. Julkisia ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintoja koskeva EU-direktiivi nimittäin edellyttää organisaatiota painottamaan hankinnoissaan ympäristöystävällisiä käyttövoimaratkaisuja.

– Sähköpakettiautojen valintaa tukee myös muun muassa parempi ajomukavuus, edullisemmat käyttökulut sekä Suomen sähköomavaraisuuden mahdollistama sähkön hyvä saatavuus. Vaikka sähköautojen hankintahinnat ovat hieman dieselautoja kalliimpia, niiden kokonaiskäyttökustannukset 4–5 vuoden käyttöajalla jäävät jopa alhaisemmiksi edullisten huolto- ja käyttövoimakulujen ansiosta. Valtion hankintatukeakin sähköpakettiautoille on vielä saatavilla, Särkinen sanoo.

A2B on yksi Suomen päästöttömien kuljetusten pioneereista.

Päästöttömyys yrityksille tärkeä kilpailutekijä

Kuljetusliike A2B on yksi Suomen päästöttömien kuljetusten pioneereista. Yritys on ekologisista ja ilmastosyistä käyttänyt autojensa käyttövoimana kotimaista biokaasua sekä tuulisähköä jo kymmenen vuoden ajan.

– Päätimme jo alusta alkaen, että haluamme rohkeasti erikoistua ekologisiin kuljetuksiin ja voi sanoa päätöksen kannattaneen kaikin puolin. Tänä päivänä meillä on jo 55 eri kokoista biokaasulla ja tuulivoimalla kulkevaa kuorma- ja pakettiautoa ja toimintamme on lähes hiilineutraalia. 2010-luvulla sähköautojen toimintasäde etenkin talvella oli vaatimaton, mutta nyt tilanne on muuttunut, Kakko kertoo.       

Tällä hetkellä noin viidesosa kalustosta on tuulisähköllä kulkevia pakettiautoja, joista kuusi on E-Transiteja. Muutosta on tapahtunut saatavilla olevan kaluston lisäksi yritysten vastuullisuustavoitteissa, ja ensi vuonna Kakko aikookin hankkia sähköautoja lisää.                              

– Yritykset panostavat vastuullisuuteen koko ajan enemmän ja kysyntä kasvaa entisestään. Meillä on etuna se, että koko kalusto kulkee ekologisella käyttövoimalla ja pysymme koko ajan mukana muuttuvissa vaatimuksissa. Kuljetusten päästökompensointi ei ole verrattavissa suoraan lähipäästöttömiin kuljetuksiin, joita meiltä saa. Päästökompensointia asiakkaat eivät nimittäin voi hyödyntää suoraan omissa päästölaskelmissaan ja raporteissaan, Kakko selventää.

–  Nykyään koko toimitusalueemme kattaakin jo suuren osan Etelä-Suomesta. Päätoimialueemme on pääkaupunkiseutu ympäryskuntineen ja lisäksi meillä on säännölliset jakelureitit Turkuun, Tampereelle ja Lahteen.

A2B tarjoaa asiakkailleen muun muassa jakelupalvelua (B2B), kotiinkuljetuksia (B2C) ja pikakuljetuksia. Lisäksi yritys on erikoistunut elintarvikkeiden kylmäkuljetuksiin.

– E-Transiteista meillä on erittäin positiiviset kokemukset. Huoltotarve on vähäinen, eikä vikoja ole ilmennyt. Sähköautot tuovat meille huomattavan kilpailuedun ja tarjoavat asiakkaillemme ympäristöystävällisen tavan erottautua kilpailijoistaan, Kakko iloitsee.

Jos haluat tuotteidesi kulkevan asiakkaillesi ympäristöystävällisesti tai tarvitset heille esimerkiksi päästölaskelmat, joita myös kelpaa esitellä, ota yhteyttä A2B:hen täältä.

Koko Fordin E-Transit-mallistosta ja saatavuudesta saa lisätietoja Autokeskukselta, ota rohkeasti yhteyttä.

Haku