Hyppää sisältöön

Kestävän kaupungin puolesta

Kestävän kaupungin puolesta

20.01.2022

Kaupunkiviljelyyn tarkoitettu, Espoon Kerassa sijaitseva yrttiseinä on eräs urbaanin ruoantuotannon mahdollisuus, joka tuo vehreyttä myös ahtaampiin, kaupunkimaisiin olosuhteisiin.

Vertikaaliviljelyä, kaksisuuntaisia energiajärjestelmiä, jätteiden paikallista hyötykäyttöä. Kestävä kaupunki toimii parhaiten paikallisesti, yhteistyössä yritysten kanssa.


TEKSTI | ELINA TEERIJOKI   KUVA | OLLI URPELA

Kaupunki on valtava päästölähde sekä rakennusvaiheessa että valmistuttuaan. Globaalisti kaupungit tuottavat jopa 70 prosenttia kaikista maailman kasvihuonekaasupäästöistä; pelkästään rakentamisen ja talojen osuus on 39 prosenttia.

Kiertotalous on tulevaisuuden kaupungeissa yhä tärkeämpää, koska se on tehokas keino hiilineutraaliuden saavuttamiseen. Liikkumisen, materiaalivirtojen ja energiantuotannon kestävyyteen halutaan panostaa.

Yritysten rooli tavoitteiden saavuttamisessa on olennaisen tärkeä. KIEPPI-hanke sparraa kaupunkeja ja yrityksiä toimimaan yhdessä kiertotalouden edistämiseksi kaupunginosatasolla. Hankkeessa ovat mukana Turun Tiedepuisto, Espoon Kera ja Tampereen Hiedanranta.

Hiedanrannasta, joka on vanhaa Lielahden sellutehtaan aluetta, alkaa rakentua läntisen Tampereen aluekeskus. Kehityspäällikkö Reijo Väliharju Hiedanrannan Kehitys Oy:sta kertoo, että Hiedanrannan kiertotaloustavoitteet ovat kunnianhimoiset. Alueen toivotaan esimerkiksi tuottavan enemmän energiaa kuin kuluttavan. 

– Aurinkoenergialla ja geotermisellä energialla tulee olemaan energiaratkaisuissa tärkeä rooli. Energiajärjestelmien tulee olla kaksisuuntaisia, talot voivat ostaa tai myydä energiaa. Näin voidaan hyödyntää sitä, että asuin- ja toimistotalot tarvitsevat energiaa eri aikoina.

Kiertotalouden palvelut korostuvat Espoon Kerassa

Espoossa sijaitseva Kera on teollisuuden ja logistiikan käytössä ollut tuleva asuin- ja työssäkäyntialue. Vaikka Kerassa on vielä vähän asukkaita, alueelle on jo muodostunut kiertotaloutta hyödyntäviä palveluita, kuten Kierrätyskeskuksen suurmyymälä.

– Ajatuksena on, että kun alue parinkymmenen vuoden aikana rakentuu, tänne myös hakeutuu sellaisia asukkaita, joille kiertotalouteen liittyvät palvelut ovat tärkeitä, kertoo projektipäällikkö Pekka Vikkula Espoon kaupungilta.

KIEPPI-hanke on saanut Kerassa aikaan paitsi yritysten ja kaupungin välistä yhteistyötä myös yritysten keskinäistä. 

– Hankkeen onnistumisesta kertoo muun muassa se, että yritykset verkostoituvat jo keskenään ilman ohjausta, Vikkula sanoo.

Tiedepuisto laajenee 

Turun Tiedepuiston kehittäminen on yksi Turun kaupungin kolmesta kärkihankkeesta.  Tulevaisuudessa alueelle rakentuu rautatien ja moottoritien ylittävä kansi, joka mahdollistaa Tiedepuiston laajentumisen Turussa Itäharjun kaupunginosaan.

Kärkihankkeen johtaja Timo Laine Turun Teknologia- ja Tiedepuisto Oy:sta pitää tärkeänä, että alueella testataan kiertotaloutta edistäviä palveluja. 

– KIEPPI-hankkeessa kartoitetaan alueen kiinteistönomistajien ja isompien yritysten haasteita ja haetaan niihin ratkaisuja kasvuyrityksistä, Laine kertoo. 

Kokeilevaa kaupunkiruokaa

Urbaani, lähialuetta palveleva ruoantuotanto on kehityskohde kaikissa hankkeen kaupunginosissa. Hiedanrannan alueella Tyyppaamo-tilassa toimii jo urbaania ruoantuotantoa, samoin Kerassa vanhoissa SOK:n logistiikkahalleissa. 

Kerassa on esimerkiksi ruokasienten kasvatusta, luomutuotantoa ja pienpanimoita. InnoGreen-yritys on kehittänyt hulevesiä hyödyntävän ulkoviherseinän, jossa voidaan kasvattaa myös hyötykasveja. Tyyppaamossa kokeillaan Netled Oy:n vertikaaliviljelyn palvelukonseptia, jossa kuluttajat ja ravintolat voivat tilata haluamansa määrän salaattia tai yrttejä etukäteen.

Tyyppaamossa toimii myös Meluta Oy:n robotisoitu viljelyjärjestelmä, joka kylvää, kastelee ja kitkee automaattisesti. Turussa Original Sokos Hotel Kupittaa kehittää lähiruokayhteistyötä sisäpuutarhakonseptia tuottavan Plantuin kanssa.

Myös materiaalivirran toinen pää on hyötykäytössä. Kompostoituna niin ihmisperäinen jäte kuin pienpanimoiden mäskikin sopivat viherrakentamisen kasvualustoiksi. Sosiaalista kestävyyttä lisää mahdollisuus kaupunkiviljelyyn. Ulkoviherseinä taas tuo vehreyttä ja viihtyvyyttä ahtaisiinkin kaupunkitiloihin.

KIEPPI-hanke

  • Hankkeessa Espoon Kerasta, Tampereen Hiedanrannasta ja Turun Tiedepuistosta kehitetään kierto- ja jakamistalouden mukaisia kaupunginosia.
  • Hankkeen kesto on 1.8.2019 – 30.6.2021, ja se on EAKR -rahoitteinen 6Aika-hanke.
  • Lisätietoja kiertotaloutta edistävistä ratkaisuista www.tampere.fi/Kieppi

Haku