Hyppää sisältöön

Kestävää logistiikkaa nyt ja tulevaisuudessa

Kestävää logistiikkaa nyt ja tulevaisuudessa

25.05.2021

Osana Science Based Targets -vastuullisuusohjelmaa DSV on sitoutunut vuoteen 2030 mennessä vähentämään hallinnoimiensa työsuhdeautojen, rakennusten ja vetokaluston päästöjä jopa 40 prosenttia, sekä alihankkimiensa kuljetusten päästöjä 30 prosenttia.

Logistiikka-alan edelläkävijä DSV korostaa ekologisten arvojen merkitystä kuljetusalan päätöksenteossa. Energiatehokkuus on tulevaisuudessa edellytys alalla toimimiselle.

Teksti Mari Laaksonen  Kuva DSV Road

Kansainvälisiä toimitusketjuja ohjaava ja optimoiva logistiikkatalo DSV ohjaa määrätietoisesti alan toimintaa kohti kestäviä ratkaisuja ja vihreämpää logistiikkaa. DSV on kaikessa toiminnassaan sitoutunut edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja näyttää vihreiden arvojen edelläkävijänä esimerkkiä kaikille kuljetusalan toimijoille.

– DSV ei omista autoja tai laivoja, mutta voi omilla valinnoillaan vaikuttaa koko toimitusketjuun. Olemme ikään kuin logistiikka-alan kapellimestari, jonka tehtävänä on ohjata ja optimoida alan ja sen toimijoiden toimintaa pitkälläkin tähtäimellä kestävään suuntaan, myynti- ja markkinointijohtaja Jurkka Mäkelä DSV:ltä kuvailee.

Logistiikka-alan suunnannäyttäjän työ ei ole helppo. Vihreiden valintojen kannustimiksi tarvitaan myös poliittista päätöksentekoa.

– Vihreät ratkaisut ovat kalliita niin kauan kun käyttäjiä on vähän. Esimerkiksi biodieselin 20 prosenttia kalliimpi hinta ei houkuttele kuljetusliikkeitä ekologiseen valintaan. Lisäksi kuljetusalalla kilpailu on kovaa, ja monen investointikyky uuteen, vähempipäästöiseen kalustoon on heikko, Mäkelä sanoo.

Tulevaisuudessa vihreät valinnat ovat kuitenkin toiminnan edellytys. Raha yksin ei enää voi olla ratkaiseva kriteeri päätöksenteossa.

– Vihreisiin talkoisiin tarvitaan jokaisen panosta. Kun koko kuljetusala on jakamassa vihreiden valintojen kustannuskakkua, hinnat tippuvat vähitellen. Tämä on nähty jo sähköautojen kohdalla. Tahtotasomme on saada koko ala näkemään vihreät valinnat investointina, joka maksaa itsensä takaisin. Ympäristön kunnioittaminen on myös maine- ja menestystekijä, jota asiakkaat osaavat arvostaa, Mäkelä muistuttaa.

Asenne- ja arvomaailma ovatkin viimeisen vuoden aikana olleet Mäkelän mukaan merkittävässä murroksessa.

– Alalla tiedostetaan se, että muutos on välttämätön. Kaikkialla puhutaan kestävistä ratkaisuista, ja vähitellen puheet muuttuvat toiminnaksi. Tiennäyttäjänä pyrimme kannustamaan alihankkijoitamme tekemään entistä kestävämpiä valintoja oma-aloitteisesti, ennen kuin on tarvetta pakotteille.

DSV ei omista autoja tai laivoja, mutta vaikuttaa omilla valinnoillaan koko toimitusketjun kestävyyteen.

Hiilijalanjälki pienemmäksi

DSV:n tavoitteet energiatehokkuudelle ovat kovat. Osana Science Based Targets -vastuullisuusohjelmaa yhtiö on sitoutunut vuoteen 2030 mennessä vähentämään jopa 40 prosenttia hallinnoimiensa rakennusten, vetokaluston ja työsuhdeautojen päästöjä sekä 30 prosenttia alihankkimiensa kuljetusten päästöjä. Konkreettisia askelia vihreään suuntaan otetaan jatkuvasti. Tuloksiakin on jo saatu.

– Käytämme logistiikkakeskuksissamme vihreää sähköä ja uusiutuvaa energiaa. Kiinteistön standardisuunnittelun, eli BREEAMin, ansiosta uuden, vuonna 2019 valmistuneen logistiikkavarastomme sähkönkulutus väheni jopa 65 prosenttia. Siitäkin huolimatta, että varaston kapasiteetti nousi viidenneksellä. Kaukolämmön kulutusta olemme saaneet pudotettua varastoissamme täällä Suomessa jopa 37 prosenttia, Mäkelä kertoo esimerkkejä tuloksista hymyillen.

Energiatehokaan rakentamisen lisäksi käynnissä on useita pilotointeja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. DSV pyrkii vähentämään päästöjä muun muassa uusiutuvaa vetyä, sähköä, biodieseliä ja LNG-kaasua hyödyntämällä.

– Tanskassa olemme mukana uusiutuvan vedyn pilotoinnissa, Ruotsissa puolestaan ollaan urauurtajia bioöljyn käytössä. Suomessa yksi tuoreimmista pilotointiprojekteistamme on alihankkijamme LNG-kaasulla kulkeva vetoauto, ja Saksassa panostetaan sähköautoverkostoon, Mäkelä listaa.

VIHREÄT RATKAISUT ovat kalliimpia niin kauan kun niiden käyttäjiä on vähän.

Joustoa ympäristön ehdoilla

Mittavien pilottihankkeiden rinnalla sitoutuminen kestävän kehityksen tavoitteisiin näkyy DSV:llä kaikessa arkisessa päätöksenteossa. Tyhjiä kilometrejä vältetään optimaalisilla reittivalinnoilla ja junaliikennettä hyödynnetään aina kun mahdollista. Lastaus- ja purkuaikatauluissa joustetaan, mikäli se on ympäristön kannalta järkevää.

– Vastuullinen toiminta merkitsee meille päätöksentekoa ympäristö huomioiden ja edellytämme tietenkin samaa myös yhteistyökumppaneiltamme. 

Kestävän kehityksen tavoitteet ulottuvatkin DSV:llä vastuulliseen liiketoimintaan myös muun muassa ihmisten ja yhteistyökumppanuuksien näkökulmasta.

– Suosimme alihankkijavalinnoissamme uudempaa, vähäpäästöisempää kalustoa ja huolehdimme siitä, että tarjoamme terveellisen ja turvallisen työympäristön tekijöillemme, Mäkelä kiteyttää.

Haku