Hyppää sisältöön

Kestävä logistiikka edellyttää murrosta

Kestävä logistiikka edellyttää murrosta

6.04.2021

Näkökulmia liike-elämän kiinnostavimmista teemoista.

CHEP vähensi hiilidioksiidinpäästöjään 33 prosenttia vuosien 2015-2020 aikana. Yrityksen lavatuotannossa käytetävät puut tulivat sataprosenttisesti sertifioiduista kestävistä lähteistä. 

Euroopan Unionin vihreän kehityksen ohjelma tavoittelee ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Tämä ajaa yrityksiä muuttamaan toimitusketjujaan.

Teksti & Kuvat Chep

Yrityksen tekemän taloudellisen tuloksen lisäksi väliä on yhä enemmän keinoilla, joilla tavoitteet saavutetaan. Jokainen fyysisiä tuotteita valmistava ja myyvä yritys kuljettaa tavaroita paikasta toiseen ja siksi logistiikka on yksi sen keskeisempiä toimia. Kuljetukset muodostavat suuren osan yritysten hiilidioksidipäästöistä.

– Usein ympäristövaikutuksista puhuttaessa viitataan itse tuotteisiin, mutta huomiota pitäisi kiinnittää myös siihen, miten tuotteet liikkuvat. Logistiikka on ratkaisevassa asemassa ympäristötavoitteiden saavuttamisessa, kertoo CHEP Suomen maajohtaja Mikael Brunberg.

Brunbergin mukaan logistiikka-alan suurimpia kysymyksiä on, miten saadaan murrettua linkki kuluttamisen ja sen ympäristövaikutusten välillä. 

– Euroopan Unionin kehitysohjelmat pakottavat yritykset muuttamaan tapoja kuljettaa tavaroita kuluttajille. Tavoitteiden saavuttamiseksi on päästävä eroon luontoa rappeuttavista menetelmistä ja siirryttävä ympäristöystävällisiin ja yhteiskuntaa vahvistaviin toimintamalleihin Brunberg toteaa.

Tavoitteiden saavuttamisessa avainroolissa ovat kuormalavat, joiden päällä liikkuvat miljoonat tavarat ympäri maailmaa. Kestävistä materiaaleista valmistetut ja hyvin huolletut lavat tehostavat koko toimitusketjua. Heikkolaatuiset lavat aiheuttavat puolestaan tuotevahinkoja ja hävikkiä, minkä seurauksena tehtävistä lisätoimituksista syntyy ylimääräisiä päästöjä sekä tyhjiä kilometrejä.

Jatkuvaa laadunvalvontaa

Kuormalavoja vuokraavan CHEPin liiketoimintamalli perustuu maailman suurimman uudelleenkäytettävien lavojen ja konttien poolin jakamiseen ja uudelleenkäyttöön. CHEP vastaa yli 300 miljoonan lavan hallinnasta, huollosta, kuljetuksesta ja toimituksesta viljelijöille, valmistajille sekä jakelijoille. CHEP noutaa lavat kuljetusketjun päästä, tarkistaa ja tarvittaessa korjaa ne, minkä jälkeen lavat laitetaan uudelleen kiertoon. Poolausmallissa kiertotalous toteutuu maailmanlaajuisessa mittakaavassa.

– Jatkuva laadunvalvonta säästää asiakasyrityksen resursseja ja selkeyttää logistiikan kustannusrakennetta. Asiakas voi keskittyä ydinliiketoimintaansa ja jättää lavojen hallinnoinnin asiantunteviin käsiin, Brunberg sanoo.

VIHREIDEN ARVOJEN tulee olla muutakin kuin sivuhuomio strategiassa. 

Kestävistä ja vastuullisesti tuotetuista materiaaleista valmistetut sekä hyvin huolletut CHEP-kuormalavat tehostavat koko toimitusketjua ja säästävät samalla myös luontoa.

Kiertoon kaatopaikan sijaan

Vahingoittunut lava ei lähde kaatopaikalle vaan se käytetään varaosina tai lämpöenergian tuotannossa. Sahoilta ja palvelukeskuksista ylijäävästä puukuidusta tehdään komposiittiharkkoja lavojen korjaamiseen.

Kiertotalousmalliin perustuvat lavat ovat luonnollisesti ympäristön kannalta kestäviä. Lisäksi CHEPin muovilavat ovat nollapäästöisiä, sillä asiakkaat voivat kompensoida lavojen käytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ympäristöhankkeessa yhdessä Natural Capital Partnersin kanssa.

Vuosina 2015–2020 CHEP vähensi hiilidioksidipäästöjään yhteensä 33 prosenttia. Yrityksen lavatuotannossa käytettävä puumateriaali saapui sataprosenttisesti sertifioiduista kestävistä lähteistä. 

Tavoitteena nollahukka

Vuoteen 2025 mennessä CHEP pyrkii olemaan uusiutuvien toimitusketjujen edelläkävijä. Tavoitteeseen on tarkoitus päästä istuttamalla kaksi puuta jokaista lavatuotannossa käytettyä puuta kohden ja siirtymällä käyttämään sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa tuotannossa ja toimistoilla sekä saavuttamalla nollahukan tai jopa nettohukan, jolloin puita istutetaan enemmän kuin käytetään.

CHEPin vuonna 2019 käynnistämä Zero Waste World tuo yhteen tuottajat ja jälleenmyyjät luomaan kestävämpiä toimitusketjuja. Yhteistyöohjelman tavoitteena on vähentää jätteiden ja tyhjien kuljetuskilometrien määrää ja leikata tehottomia osia pois toimitusketjuista teknologian avulla.

– Yhteinen tulevaisuus koskettaa meitä kaikkia, ja yrityksillä on mahdollisuus olla suunnannäyttäjinä kiertotaloudessa. Vihreiden arvojen on oltava muutakin kuin pelkästään sivuhuomio yritysten strategiassa, Brunberg lopettaa.

Haku