Hyppää sisältöön

Kestävä kehitys ajaa eteenpäin

Kestävä kehitys ajaa eteenpäin

13.05.2022

Kaikki Conexxin rakennukset räätälöidään vastaamaan asiakkaan toiveita ja tarpeita. 

Teräsrakennuksistaan tunnettu Conexx Group panostaa kasvuun kestävän kehityksen ehdoin. Ensimmäiset isot tavoitteet on jo saavutettu, ja tulevaisuudessa tähdätään energianeutraaliuteen.

TEKSTI JA KUVA | CONEXX

Suomalais-hollantilaisen Conexx®:in ensimmäiset teräsrakenteiset rakennukset nousivat Suomeen vuonna 2006. Kaikkiaan rakennushankkeita on tähän mennessä ollut lähes 1 000, ja uusia rakennuksia tehdään noin 70–80 vuodessa.

– Olen itse ollut mukana Suomen toiminnassa alusta asti. Meidän valttimme on aina ollut hyvä hinta-laatusuhde, ja siihen asiakkaat ovat olleet todella tyytyväisiä, kertoo toimitusjohtaja Jarkko Kivelä.

Kivelän mukaan toinen ratkaiseva tekijä on suunnittelun ja hinnoittelun läpinäkyvyys. Asiakas näkee heti, kuinka eri vaihtoehdot ja muutokset vaikuttavat kokonaishintaan.

– Meidän tekemisemme on suoraviivaista ja nopeaa. 

Yrityksen itse kehittämä ohjelma, CT, tuo jo suunnitteluprosessin aikana mukaan kuvat ja hinnat. 

– Rakennuksissa vakiomittoja ei ole, joten pystymme toimimaan joustavasti, oli kyse minkä kokoisesta rakennuksesta tahansa. Vuosien varrella on tehty vaikka mitä terminaaleista urheiluhalleihin ja isoista navetoista toimistorakennuksiin, Kivelä toteaa.

Kun asiakas haluaa valmista mahdollisimman helposti, oikea valinta on Conexxin kokonaispaketti. Toimitukseen kuuluvat rakennuksen, piirustusten ja rakennelaskelmien lisäksi myös kaikki rakennuksen viimeistelyssä tarvittavat tarvikkeet rahteineen.

– Tällainen pakettiratkaisu keventää projektinhallintaa huomattavasti. Otamme vastuun eri osa-alueiden yhteensovittamisesta ja toteuttamisesta, jolloin asiakkaalta jää iso taloudellinen riskitekijä pois, Kivelä huomauttaa.

Conexx®-rakennukset suunnitellaan aina asiakkaan tarpeet huomioiden. Kokonaispakettiin kuuluu tarvittaessa myös asennus. Omien asennusryhmien lisäksi yrityksellä on yhteistyökumppaneina tehokkaita ja ammattitaitoisia asentajaryhmiä. He tekevät Conexxin kautta asiakkaalle tarjouksen asiakkaan haluamasta asennuslaajuudesta. Kokonaispaketissa asentajat tekevät myös rakennuksen muutkin timpurityöt. Sen helpommaksi ei rakentaminen enää tule. 

Kestävyyteen panostetaan

Ilmastoasioista keskustellaan nykypäivänä paljon, ja yksi suurimmista huolista on hiilidioksidipäästöjen kasvaminen. Näitä päästöjä syntyy muun muassa käytettäessä fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, maakaasua ja hiiltä.

– Conexx haluaa toimia vastuullisesti, ja siksi päätimme lähteä pienentämään omaa hiilijalanjälkeämme. Toimimme koko Euroopan alueella, ja kuten rakentamisessa aina, samalla muodostuu myös hiilidioksidipäästöjä. Merkittävimmät päästöt syntyvät myynnissä, tuotannossa, kuljetuksessa ja asennuksessa, Kivelä kertoo.

Conexxille vastuullisuus on luontevaa. Yritys julkisti jo viisi vuotta sitten tavoitteensa kestävän kehityksen teräsrakennuksesta.

Conexxin modernit ja linjakkaat teräsrakennukset ovat nousseet Suomessa tutuiksi näyiksi.

– Meillä kaiken toiminnan perusajatuksena on innovatiivisuus ja itsensä haastaminen. Käynnissä on jatkuvasti erilaisia kehityshankkeita, ja tämä on mahdollistanut myös kestävän kehityksen sisällyttämisen kaikkeen toimintaan. Pelkästään liiketoiminnassa menestyminen on haasteellista ja kestävän kehityksen huomioiminen kaikissa yrityksen toiminnoissa lisää haasteita entisestään, Kivelä toteaa.

Conexxilla kestävän kehityksen taustalla ovat ammattitaitoiset ja motivoituneet työntekijät, modernit työmenetelmät, uusin tuotantoteknologia sekä erittäin osaava, kansainvälinen johtoryhmä. Yksi hyvä esimerkki konkreettisesta kehitystyöstä on patentoitu FSC©-palkki, jossa yhdistyvät materiaalinkäytön optimointi ja korkea rakenteellinen jäykkyys. Yrityksellä on myös oma kolmivaiheinen ympäristöohjelmansa. Ensimmäisessä vaiheessa toiminnalle asetettiin matalat päästörajat, jotka saavutettiin vuonna 2019.

– Tänä vuonna saavutimme toisen vaiheen tavoitteen, eli Conexx®-rakennukset ovat hiilidioksidineutraaleja sekä vähäpäästöisiä. Nyt jatkamme kohti kolmatta vaihetta, jossa olemme lisäksi täysin energianeutraali yritys. Tavoite on näillä näkymin saavutettu jo vuoden 2023 alussa, Kivelä iloitsee.

Hyvällä tiimillä eteenpäin

Kivelä haluaa sekä tuotteen että toiminnan kehittyvän edelleen.

– Me haemme tasaista ja hyvää kehitystä, jossa myös ympäristöasioista pidetään huolta. Conexx® on jo nyt hiilineutraali, eli vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat selkeitä valintoja, joista myös pidetään kiinni. Conexx®:lla ei ole raskasta organisaatiota, vaan asiakas tekee suunnittelutyötä yhdessä myyjän kanssa. Sama myyjä ja projektipäällikkö vastaavat hankkeesta alusta loppuun asti.

– Meillä on erittäin hyvä tiimi ja aktiivinen tekemisen meininki. Tämän porukan kanssa on hyvä tehdä töitä, Kivelä kiittää. 

Haku