Hyppää sisältöön

Keskusteluareena kunnioittaviin kohtaamisiin 

Keskusteluareena kunnioittaviin kohtaamisiin 

2.02.2024

Kupla yhdistää kävijöiden kohtaamisen ja pienimuotoisen näyttelytoiminnan. Tavoitteena on vahvistaa keskustelukulttuuria, lisätä osallisuutta ja kannustaa vuoropuheluun.

Tampereen museokeskus Vapriikkiin avautui yhteiskunnallista keskustelua aktivoiva kohtaamispaikka Kupla, jossa pohditaan ihmisten välistä vuorovaikutusta ja elämää digitalisoituneessa maailmassa yhdessä yli sukupolvirajojen.

TEKSTI mari korhonen | kuva eino ansio

Viestinnän globaali murros on muuttanut tapojamme lähettää ja vastaanottaa viestejä, käyttää yhteiskunnallisia palveluja ja olla vuorovaikutuksessa keskenämme. Samalla kun viestintäkanavien määrä on moninkertaistunut, huoli yhteiskunnallisen keskustelukulttuurin heikkenemisestä on lisääntynyt. Ylen ja Erätauko-säätiön luotsaaman Hyvin sanottu -tutkimushankkeen mukaan jopa 68 prosenttia suomalaisista kaipaa yleiseen keskusteluilmapiiriin asiallisuutta ja keskinäistä kunnioitusta. Kohtaamispaikka Kupla kutsuu kävijänsä Erätauko-keskustelujen arvostavaan vuoropuheluun sekä aktivoi ajattelemaan, ymmärtämään ja vaikuttamaan kantaaottavalla näyttelytoiminnalla.

– Viestinnän hurja muutos vaikuttaa meidän jokaisen elämään monin eri tavoin. Muun muassa palvelujen digitalisoituminen, tekoäly ja pelikulttuuri ovat tuoneet arkeemme uusia asioita, jotka ovat osalle isoja mullistuksia ja toisille pienempiä uudistuksia. Tarkoituksemme on herättää keskustelua ja syventää ymmärrystä siitä, mistä tähän on tultu ja mitä tämä kaikki merkitsee yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta, kertoo Mirka Ylä-Mattila Postimuseolta

Ylä-Mattilan mukaan tietoisuus nykyisyydestä ja ymmärrys menneestä luo edellytykset turvallisen tulevaisuuden rakentamiselle.

Järjestettyjen keskustelujen lisäksi kohtaamispaikka Kupla on kaikille avoin tila, johon voi pysähtyä pohtimaan museokierroksella koettua, omaa elämää, mennyttä aikaa ja nykymaailman menoa.

– Näyttelytoiminnan ja Erätauko-keskustelujen lisäksi Kuplassa voi ladata itseään ja puhelinta, pelata, kohdata, lukea ja levähtää, Ylä-Mattila listaa uudenlaisen museotilan ja kohtaamispaikan useita käyttötarkoituksia.

Postimuseo muovautuu ja kehittyy maailman mukana

Vuonna 1927 perustetun Postimuseon tehtävänä on tutkia, tallentaa ja esittää postitoiminnan, viestinvälityksen sekä tieto- ja tavaraliikenteen ilmiöitä ja herättää keskustelua niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä. Viestinnän murros ja monipuolistuminen ovat muuttaneet myös Postimuseon tehtävänkuvaa.  

– Perinteinen käsitys postista kirjeiden välittäjänä ei enää istu tähän päivään, joten on ollut luonnollista laajentaa myös Postimuseon toiminta-aluetta. Lisäksi vuoden 2024 alusta meistä tuli valtakunnallinen vastuumuseo viestinnän, pelin, postin ja digitaalisen elämän erikoisaloilla yhdessä Tampereen historiallisten museoiden kanssa. Osana tätä tehtävänkuvaa perustettiin myös kohtaamispaikka Kupla, jonka tavoitteena on edistää tasavertaisia kohtaamisia ja vahvistaa keskustelukulttuuria, osallisuutta ja avointa vuoropuhelua eri ihmisryhmien kesken, Ylä-Mattila sanoo.

Viestintä ei ole enää Postimuseossakaan yksisuuntaista tiedon välittämistä vaan avointa vuoropuhelua, jossa ymmärrystä historiasta luodaan monikanavaisesti ja kävijä on passiivisen vastaanottajan sijaan aktiivinen toimija. 

– Museo ei vain tuuttaa tietoa tai anna valmiita vastauksia vaan ennemminkin esittää kysymyksiä ja herättelee pohtimaan. Yhteiskunnallisten ilmiöiden lisäksi käsittelemämme teemat lisäävät ymmärrystä itsestä ja ympärillä olevista.

Keskustelu yhdistää silloin kun kupla puhkeaa

Museo on kaikille avoin neutraali tila, jossa erilaiset ihmiset ja ajatusmaailmat kohtaavat yhdistävän teeman ympärillä. Keskusteluareenalla onkin potentiaalia ehkäistä yhteiskunnallisen keskustelun polarisoitumista, avartaa näkökulmaa ja lisätä yhteisöllisyyden kokemusta ja yhteistä ymmärrystä.

– Jos ajatuksia vaihtaa vain oman viiteryhmän sisällä, katsontakanta usein kapenee. Omasta kuplasta ulos astuminen rikastuttaa ajattelua ja yhdistää ihmisiä, Ylä-Mattila kiteyttää ja kannustaa mukaan avoimeen keskusteluun.

Kuplassa järjestetään kaikille avoimia kuukausittaisia Ajankohtainen Kupla pop-up-keskustelutilaisuuksia vaihtuvalla teemalla sekä ennakkoilmoittautumisella avautuvia Erätauko-keskusteluja digiarjesta ja digitalisoituvasta maailmasta.

KUPLAN NÄYTTELYT

2.2.–26.5.2024 Hyvä ihminen – miksi holokausti koskee meitäkin?

30.5.–25.8.2024 Hillittömät underground-sarjakuvat

Haku