Hyppää sisältöön

Kertakäyttökulttuurista kestävään biotalouteen

Kertakäyttökulttuurista kestävään biotalouteen

7.12.2022

Elomatic edistää yritysten ideoiden jalostamista tuotteiksi. Yrityksen liiketoimintajohtaja Heikki Pirilä esittelee Infinited Fiber Companyn kierrätyskuitua, josta hänen päällään oleva t-paita on valmistettu.

Teollisuuden sivuvirrat saadaan hyötykäyttöön innovatiivisten ideoiden, teollisen prosessitietämyksen ja teknologisen osaamisen yhdistelmällä.

TEKSTI | MARI KORHONEN   KUVA | SUVI LAINE

Maailmanpoliittinen tilanne ja luonnonvarojen rajallisuus tekevät raaka-aineiden resurssiviisaasta käytöstä entistä kriittisempää. Kertakäyttötalouden aikakausi on ohi, ja fossiilisten raaka-aineiden tilalle tarvitaan kestävämpiä ratkaisuja sekä korkeampaa kiertotalousastetta. Elomatic auttaa yrityksiä valjastamaan käytettävissä olevat materiaalit sinne, missä ne tuottavat eniten lisäarvoa.

– Raaka-aineiden saatavuuden epävarmuus sekä hintojen nousu tuovat painetta investointeihin ja lisäävät tarvetta korvata neitseellisiä luonnonvaroja kierrätysraaka-aineilla. Biotalouden kehittymiseen tarvitaan edistysaskelia myös kiertotaloudessa. Monesti materiaaleille olisi löydettävissä monta uutta elämää enemmän kuin ne tänä päivänä saavat. Tällä hetkellä esimerkiksi tekstiilijätettä päätyy kuulemani mukaan rekallinen kaatopaikalle jokainen sekunti. Sen sijaan, että hätiköity ostopäätös päätyy jätteeksi, jokaisessa kotitaloudessa olisi tärkeää miettiä uusiokäyttömahdollisuuksia nykyistä pidemmälle, liiketoimintajohtaja Heikki Pirilä Elomaticilta herättelee ja jatkaa: 

– Materiaalit ovat usein kierrätettävissä vielä kolmannen ja neljännenkin kerran enemmän kuin ihmiset ehkä tulevat ajatelleeksi, mutta kiertotaloussyklikään ei ole ääretön. Neitseellisiä raaka-aineita tullaan tarvitsemaan aina, ja jotta niitä olisi tulevaisuudessakin saatavilla, tarvitaan viisautta olemassa olevien resurssien käyttöön koko elinkaaren ajalta. 

Ideasta tuotteeksi

Suomessa on pitkät perinteet ja vahva osaaminen erityisesti puukuidun uusiokäytössä, mutta käyttämätöntä potentiaalia on vielä paljon. Matka ideasta käytäntöön on kuitenkin pitkä, jonka vuoksi moni kehityskelpoinen ajatus jää nykyisellään toteutumatta. Elomatic edistää yritysten mahdollisuuksia jalostaa ideat tuotteiksi vahvalla teknologisella prosessiosaamisella ja toimintaympäristön ymmärryksellä.

Hätiköity ostopäätös ei saisi päätyä jätteeksi.

Elomaticin liiketoimintajohtaja Heikki Pirilä

– Teemme suunnittelu-, konsultointi- ja tuotekehitystyötä sekä pienille toimijoille että tulevaisuuden tarpeita varten laitoksiaan uudistaville suuryrityksille, joilla on idea ja jonkinlaisia labramittakaavan tuloksia olemassa. Autamme selvittämään taloudellisen potentiaalin jo varhaisessa vaiheessa, jolloin vain kannattavia hankkeita lähdetään viemään eteenpäin suuria investointeja vaativassa tuotekehitysprosessissa, Pirilä sanoo.  

Kokemus ja laaja-alaiset verkostot teknologiatoimittajiin ja laitevalmistajiin yli toimialarajojen mahdollistavat näkymän eri teollisuuden haaroihin ja materiaalien uudelleen hyödyntämisen erilaisissa rajapinnoissa. Parhaimmillaan Elomaticin prosessi- ja teknologiaosaaminen yhdistettynä nerokkaaseen ideaan johtaa jo pilotointivaiheessa käsistä vietävään tuotteeseen. 

– Hyvänä esimerkkinä tästä on yhteistyömme Infinited Fiber Companyn kanssa. Pilotti oli menestys, ja nyt IFC laajentaa tuotantonsa teolliseen mittakaavaan, Pirilä antaa esimerkin yhteistyön tuottamasta hedelmästä.

Haku