Hyppää sisältöön

Keräilyprosessien tehokkuus nousuun

Keräilyprosessien tehokkuus nousuun

1.07.2022

Tekniikan avulla työntekijä pysyy määrätyllä työalueella, ja koneet toimittavat varastoituja tavaroita käyttäjälle tarpeen mukaisesti.

Automaattiset varastointi- ja hakujärjestelmät on suunniteltu optimoimaan keräilyprosessit tehokkuuden lisäämiseksi. Mutta mitä nämä tehokkuusedut tarkalleen ottaen ovat ja mitä keskeisiä etuja voi ASRS-järjestelmillä voidaan odottaa olevan? Mitkä ovat automaattisten varastointi- ja hakujärjestelmien edut perinteisiin telineisiin ja hyllyihin verrattuna?

TEKSTI JA KUVA | KARDEX

ASRS-järjestelmien ilmeisin etu on niiden tuoma huomattava tilan säästö. Hyllyjen vaatiman käytävätilan poistaminen ja koko varaston huonekorkeuden hyödyntäminen; ASRS-tekniikat mahdollistavat tiheän varastoinnin kompaktilla alueella.

Nämä dynaamiset järjestelmät käyttävät tiukasti määritettyjä varastointikasseja, säiliöitä, jakajia, laatikoita ja erikoispidikkeitä varaston järjestämiseen tehokkaimmalla mahdollisella tavalla varastointikapasiteetin maksimoimiseksi. Lisäksi integroitu varastonhallintaohjelmisto hallitsee kuutiotilaa varastointijärjestelmässä ja pitää koko varaston tiiviisti pakattuna.

ASRS-yksiköt toimittavat vaaditun tuotteen suoraan operaattorille goods-to-person-konseptilla, mikä vähentää merkittävästi keräilijän kävely- ja hakuaikaa. Manuaalisesti operoidessa työntekijät viettävät jopa 60–65 prosenttia työvuoroistaan kävellen sen lisäksi että he etsivät hyllyiltä oikeaa tuotetta.

Tekniikan avulla työntekijä pysyy määrätyllä työalueella, ja koneet toimittavat varastoituja tavaroita käyttäjälle tarpeen mukaan. Keräilyvalot valaisevat tuotteen sijainnin sekä tarvittavan keräilymäärän, mikä vähentää tietyn tuotteen etsimiseen käytettyä hakuaikaa lisäten keräilyyn käytettävissä olevaa aikaa.

Yksi ASRS-järjestelmää käyttävä työntekijä voi käsitellä useiden operaattorien keräilytehtäviä manuaalisessa järjestelmässä, jolloin voit siirtää jopa kaksi kolmasosaa manuaalista keräilytyövoimaa muihin kuin keräilytehtäviin ilman, että käsittelynopeus kärsii. Vaihtoehtoisesti automatisoitujen varastointiratkaisujen käyttöönotto voi kompensoida niukkaa työvoimaa.

Aiempaa tarkempi keräilytarkkuus

Jokaisen keräilyprosessin vaiheessa on mahdollisuus inhimilliseen virheeseen. Mitä manuaalisempi prosessi on, sitä suurempi on mahdollisuus virheisiin.

ASRS-järjestelmät integroituvat erilaisiin valo-ohjattuihin keräilytekniikoihin ja integroituihin viestikeskuksiin, jotka viestivät keräilytietoja operaattorille korkean keräilytarkkuuden saavuttamiseksi. Yhdessä nämä järjestelmät ilmaisevat kerättävän tuotteen tarkan alueen alustalla, näyttävät osanumeron tai kuvauksen, osoittavat tarkan sijainnin, suoran keräilyn tai varastoinnin täydennystä varten ja ilmoittavat tarvittavan määrän. Nämä visuaaliset keräilyapuvälineet vähentävät keräilyvirheitä ja lisäävät tarkkuutta jopa 99,9 prosenttia.

ASRS-ratkaisut tarjoavat turvallisen ja hallitun varastonhallinnan.

Manuaalisesti operoidessa keräilijät täyttävät usein vain yhden tilauksen kerrallaan, jolloin keräilynopeudeksi tulee noin 50 riviä tunnissa. ASRS-tekniikat hyödyntävät goods-to-person-toimituskonseptia, jolla poistetaan kävely- ja hakuaika käsittelynopeuden kaksinkertaistamiseksi. Pick to light -järjestelmien integrointi ohjaa käyttäjää kerättävän tuotteen tarkkaan sijaintiin ja tämä kaksinkertaistaa keräilynopeuden.

Käyttämällä ryhmäkeräily – prosessia, joka ryhmittelee yhteen tilaukset, joissa on sama tuote tai tuotteet – integroitu varastonhallintaohjelmisto sekvensoi valmiit keräilyt yksikön yhdellä kierroksella tai jaksolla. Useita samoja tuotteita kerätään ja toimitetaan sitten läheiselle työasemalle lajiteltavaksi asianmukaisiin tilauksiin.

Tukee varastonhallintaa ja työergonomiaa

ASRS-ratkaisut tarjoavat turvallisen ja hallitun varastonhallinnan. Ratkaisut voidaan määrittää sallimaan vain valtuutetun henkilöstön pääsyn varastoon henkilökohtaisen kirjautumisen ja salasanan kautta. Tehostettu vastuu- ja turvallisuustaso poistaa varaston kutistumisen ja sen kielteisen vaikutuksen tulokseen. Lisäksi tuotteet pysyvät puhtaina, suojassa lialta ja pölyltä, eivätkä ne altistu muulle lialle. Tämä pidentää tuotteiden käyttöikää ja vähentää tuotteiden tai komponenttien määrää, jotka on hävitettävä vaurioiden vuoksi.

Koneet voidaan liittää tilojen varastonhallintajärjestelmään (WMS) ja yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään (ERP), joiden avulla voi seurata varastotasoja tarkasti reaaliajassa ja mahdollisesti poistaa fyysisiä määriä vähentääksesi käytettävissä olevien varastotuotteiden määrää.

Jokainen ASRS-järjestelmässä säilytetty tuote voidaan toimittaa käyttäjälle optimaalisella ergonomisella korkeudella – jota kutsutaan myös nimellä Golden Zone eli alue, joka on keräilijän hartioiden ja polvien välillä. Hyllyt, laatikot tai säiliöt ovat käden ulottuvilla ilman, että keräilijän täytyy kumartua alas tai kurkotella ylös. Tämä vähentää huomattavasti työntekijöiden loukkaantumisriskiä, poissaoloja, vakuutusmaksuja ja työntekijöiden tekemiä korvausvaatimuksia.

ASRS:n avulla voi säästää lattiatilaa, vähentää työvoiman tarvetta, minimoida virheet, nopeuttaa keräilyä, tarjota paremman varastonhallinnan ja luoda ergonomisen työympäristön työntekijöille.

Lisätietoja automaattisesta säilytys- ja hakujärjestelmästä saa osoitteesta kardex.com ja Kardexin LinkedIn profiilista.

Haku