Hyppää sisältöön

Kelluva rakentaminen uudistaa kiinteistöalaa

Kelluva rakentaminen uudistaa kiinteistöalaa

18.02.2022

Bluetin rakentama Allas Sea Pool on erinomaisesti onnistunut esimerkki kelluvasta rakennuksesta, joka myös kääntää katseita. Kelluva rakentaminen on loistava vaihtoehto ranta-alueiden rakentamiselle, sillä maa-alueet ovat kalliita ja rannat alkavat olla täyteen rakennettuja.

Kelluvalla rakentamisella voidaan luoda yksilöllisiä tilaratkaisuja niin asumiseen kuin myös julkisiin kohteisiin. Kohteiden rakentaminen tapahtuu ympäristöä kunnioittaen.


TEKSTI | PEKKA SÄILÄ   KUVAT | BLUET

Helsingin Kauppatorin vieressä sijaitseva Allas Sea Pool -merikylpylä on osoitus kelluvan rakentamisen vetovoimasta. Veden päälle rakennetun kylpylän ansiosta aiemmin lähes täysin vailla käyttöä ollut keskusta-alue on saanut paljon uutta elämää ja energiaa. Nykyisin Allas Sea Pool mainitaankin monissa matkaoppaissa yhtenä Helsingin keskeisimmistä nähtävyyksistä.

– Allas Sea Pool on auki myös talvella, mikä asetti rakennettavalle tekniikalle tiettyjä erityishaasteita, kertoo Bluet Oy:n tekninen johtaja Kimmo Saharinen

Saharinen tarkentaa, että Bluet käytti Allas Sea Poolin rakentamisessa paljon kokeellista tekniikkaa. Näihin tekniikoihin lukeutuivat esimerkiksi meriveden pumppaus, suodatus ja siirto. 

– Kelluvat rakenteet myös altistuvat jatkuvalle rasitukselle, kuten esimerkiksi jäiden liikkumiselle ja laivojen nostattamille aalloille. Kaikki nämä seikat pystyttiin ratkaisemaan erilaisilla kiinnitysratkaisulla, Saharinen jatkaa.

Allas Sea Poolin onnistunut ja paljon kansainvälistäkin näkyvyyttä saanut rakennushanke avasi Bluetille useita uusia mahdollisuuksia, sillä samankaltaiseen rakennustekniikkaan perustuvat ratkaisut ovat sovellettavissa monissa eri kohteissa niin vapaa-ajan keskuksiin kuin myös kokonaisiin kaupunginosiin.

Näyttävä sekä ympäristöä kunnioittava vaihtoehto

Maailmalla monet suurkaupunkien rannat ovat jo täyteen rakennettu ja maa sekä rakentaminen kallista. Vesialueita on sen sijaan vielä runsaasti hyödyntämättä.

– Kelluva rakentaminen on todellinen globaali vaihtoehto ranta-alueiden rakentamiselle ja uuden rakennusalan toteuttamiselle, toteaa Bluet Oy:n toimitusjohtaja Tytti Sirola.  

Sirolan mukaan kelluvien rakenneratkaisujen avulla on mahdollista toteuttaa monimuotoisia toimintoja sekä palveluja niin yksityisiin kuin julkisiinkin tarpeisiin. Kelluvilla infrarakenteilla saadaan toteutettua ympäristöystävällinen, näyttävä ja tarpeen vaatiessa myös siirrettävissä oleva ratkaisu. Se ei myöskään häiritse ympärillä olevaa asutusta pystytysvaiheessa, sillä valmiit moduulit voidaan kasata erillään muualla, minkä jälkeen ne uitetaan ja ankkuroidaan omille paikoilleen.

– Kelluvalla rakentamisella kehitetään ja parannetaan ranta-alueiden käytettävyyttä ja luodaan uusia toteutustapoja kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti, Sirola lisää. 

Kelluvan rakentamisen ansiosta ranta-alueet voidaan säilyttää lähes koskemattomina, kun rakentamisen painopiste pidetään kelluvissa ratkaisuissa. 

– Kun osallistumme alueiden suunnitteluun alusta alkaen, voidaan saada aikaan hyvinkin yksilöllisesti toteutettuja ja näyttäviä kokonaisuuksia.

Bluet tekee yhteistyötä alan parhaiden urakoitsijoiden, tavarantoimittajien ja suunnittelijoiden kanssa. Tuotekehitys on myös jatkuvaa, sillä vaihtelevat olosuhteet vaativat myös erityisratkaisuja, joista opitaan aina uutta.

– Kelluvat rakenteet, ovat myös helposti muunneltava ratkaisu. Suunniteltuja kokonaisuuksia voidaan sekä siirtää että laajentaa ympäristöä häiritsemättä, esimerkiksi yrityksen liiketoiminnan kasvaessa, Sirola toteaa.
Vedenpäällinen asuinalue
Helsingin Verkkosaareen

Bluetia työllistää tällä hetkellä muun muassa Helsingin ensimmäinen kelluva asuinalue, jonka on tarkoitus valmistua Verkkosaareen vuosien 2023–2024 aikana. Kelluvia erillis- ja paritaloja on suunniteltu alueelle yhteensä 41. Ne ryhmittyvät laitureiden ympärille, joihin tulee myös venepaikkoja. Asunnot tarjoavat Kalasataman alueelle uudenlaisen urbaanin ja merenläheisen asumismuodon.

– Vesialueen analysointi on tärkeää, jotta voidaan valita optimaaliset perustus- ja infraratkaisut. Kelluvien rakenteiden suunnittelussa on huomioitava erityisesti jää-, tuuli- ja aaltokuorman vaikutukset, Saharinen painottaa.

Verkkosaaressa kulkuyhteydet asuntoihin toteutetaan ponttonien päälle rakennettavien yhteislaitureiden kautta, joiden rakenteissa viedään myös tarvittava kunnallistekninen verkosto. Yhteys rantaan toteutetaan nivelillä varustetulla siltarakenteella, joka sallii vedenpinnan korkeuden vaihtelut.

– Huolellisesti suunnitellun infran ansiosta pystymme takaamaan kohteen turvallisen ja vakaan toteutuksen sekä kestävyyden.

Haku