Hyppää sisältöön

Keksinnöillä tulee olla riittävä suoja

Keksinnöillä tulee olla riittävä suoja

18.10.2022

Lääketeollisuus ry:n Nadia Tammisen mukaan lääketeollisuuden tutkimusta ja tuotantoa tulee vahvistaa Euroopassa. Myös yritysten kannattavuudesta tulee huolehtia esimerkiksi patenttisuojien avulla.

Keksinnöt ja patentit tuovat meille helposti mieleen sarjakuvien hullunkuriset keksijähahmot. Todellisuudessa kuitenkin suurin osa keksinnöistä syntyy yritysten määrätietoisen tuotekehityksen tuloksena, ei niinkään yksittäisten tutkijoiden toimesta.

Keksintö ei ole ainoastaan hyvä idea. Se on jotain uutta ja sellaista, mitä ei ole aiemmin keksitty. Innovaatioksi keksintöä voidaan ehkä nimittää silloin, kun keksintö on aivan erityinen, ehkä yllättäväkin, ja sillä on merkitystä myös muille kuin keksijälle itselleen.

Tämän kaltaiset keksinnöt eivät useimmiten ole pelkkää sattumaa vaan tavoitteellisen työn tulosta. Ne ovat vaatineet valtavan määrän työtunteja, erityisosaajien väsymätöntä panostusta ja suuria taloudellisia investointeja.

Siksi onkin selvää, että tämänkaltaiset keksinnöt halutaan suojata, jotta saadaan edes osa kehityskustannuksista takaisin. Tätä varten tarvitaan patentteja, jotka ovat ikään kuin vakuutussuoja keksinnön omistajalle. 

Lääketeollisuus, Euroopan tutkimusintensiivisin ala

Lääkeyritykset käyttävät liikevoitostaan yli 15 prosenttia tutkimus- ja tuotekehitykseen, kun taas esimerkiksi ohjelmistoalalla vastaava luku on noin 11 prosenttia. Euroissa lääketeollisuuden tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit ovat noin 40 miljardia Euroopassa.

Uuden lääkemolekyylin kehittäminen valmiiksi tuotteeksi asti vaatii arviolta jopa 2–3 miljardin euron investoinnit. Vain murto-osa lääketutkimuksen aihioista etenee vaiheesta toiseen, ja vain murto-osan teho ja turvallisuus voidaan osoittaa niin, että ne päätyvät lopulta potilaiden käyttöön.

Jokainen käyttöön päätyvä lääke on riski-investoinnin tuotos. Siksi on ymmärrettävää, että myös tällaisille keksinnöille halutaan patenttisuoja. Jo aiemmin mainittu ”vakuutus”, jolla varmistetaan, että kehitystyöstä saadaan myös tuottoja.

EU:ssa valmistellaan lääkelainsäädännön uudistamista. Uudistuksessa tarkastellaan muun muassa millaisia kannusteita tai lisävaatimuksia EU:ssa uusien lääkkeiden kehittämiselle tulee olemaan.

Koronapandemia on osoittanut, kuinka tärkeää on pitää kiinni siitä, että lääkkeitä ja rokotteita kannattaa kehittää jatkossakin. Koronaviruksen nopea päihittäminen mahdollistui pääasiassa nopean rokotekehityksen ja -valmistuksen ansiosta.

Tällaiset kehityspanostukset ovat mahdollisia vain, jos lääkeyrityksillä on jatkossakin oikeus suojata tutkimustyönsä tuloksia eli lääke- ja rokoteinnovaatioita riittävän hyvin. Patentit ovat tässä kohtaa ymmärrettävä suojana, ei riskinä.

Suomen ja Euroopan etuna olisi jatkossa myös se, että lääketutkimusta ja tuotekehitystä kannattaa tehdä nimenomaan Euroopassa. 

Ala tuo investointiensa kautta maahamme työpaikkoja ja erityisosaamista. Myös alan mahdollisuus tuottaa taloudellista arvonlisää yhteiskunnalle on merkittävä verrattuna moneen muuhun maahan.

Lisäksi tutkimus tuo mukanaan tuotantoinvestointeja ja parantaa sitä kautta maanosamme huoltovarmuutta varsin epävakaassa maailmantilanteessa. Viime aikojen kriisit ovat osoittaneet, kuinka merkityksellinen toimiala lääketeollisuus on osana turvallista ja toimivaa yhteiskuntaa. 

Lääketeollisuuden tutkimusta ja tuotantoa on syytä vahvistaa Euroopassa, ja siksi myös yritysten kannattavuudesta tulee huolehtia esimerkiksi patenttisuojien avulla.

laaketeollisuus.fi

Haku