Hyppää sisältöön

Keinoälyn avulla kohti vastuullisuutta

Keinoälyn avulla kohti vastuullisuutta

23.02.2021

Automatisoidut täydennystilaukset ehkäisevät katkoksia, jotta esimerkiksi rakennusurakat sujuvat saumattomasti.

Kestävä kehitys on sitä, että säästetään resursseja ja vähennetään hukkaa. Teknologia tulee avuksi, kun prosesseja ruuvataan toimimaan vastuullisuuden ehdoilla. Clever-järjestelmä on ainutlaatuinen suomalaisinnovaatio, joka virittää sisä- ja pientarvikelogistiikan huippuunsa ja skaalautuu vaivattomasti.

TEKSTI JA KUVA | FERROMETAL

Rakennustyömaalle on toimitettu kontillinen kiinnitys- ja pientarvikkeita, pakattuna siinä järjestyksessä, kun niitä projektin edetessä tarvitaan. Tarvikehyllyistä työntekijä hakee tarvitsemansa laatikot rullahyllystä, joka on kalteva, joten taaempana olevat tavarat siirtyvät eteenpäin. Hyllyn takaosassa on optinen sensori, joka valvoo tavaran määrää. Sensori huomaa ennalta sovitun tilauspisteen alittuvan ja lähettää automaattisesti tilaussignaalin mobiiliyhteyden kautta toimittajan ERP-järjestelmään. Täydennystilaus generoituu ja Nurmijärvellä, Ferrometalin logistiikassa, tavarat kerätään ja lähetetään työmaalle. Täydennys on perillä seuraavana aamuna tai pikatoimituksena jopa samana päivänä ja rakennusurakka jatkuu ilman katkoja.

Katkoksien ehkäisy

Jos automaattinen sensori ei olisi ennakoinut kiinnitystarvikkeiden loppumista, täydennystilaus olisi tehty vasta tarvikkeiden loputtua ja urakan seisahduttua. Katkokset hukkaavat valtavasti resursseja. 

Ilman älykästä sensoria seurantaa tehtäisiin manuaalisesti, mikä sitoo työvoimaa. Tällainen toiminta on aina alttiimpi virheille ja viiveille. 

– Optisen sensorin ympärille rakennetun Clever-palveluratkaisun kehittäminen alkoi teollisten asiakkaiden tarpeista. Olemme tuoneet teollisuuteen käytännön sovelluksia, jotka vähentävät hukkaa kuten odottelua ja haeskelua eli toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, kertoo Ferrometalin toimitusjohtaja Mika Brandt. 

Uraauurtavaa kehitystyötä

Kaikki alkoi irtotavaraa sisältävistä muovisista ottolaatikoista ja kokoonpanoteollisuudesta. 

– Teimme historiaa yli 10 vuotta sitten tuodessamme Suomeen RFID-teknologiamme Kanban-järjestelmien yhteyteen. Lean-ajattelu ei ollut silloin konkretisoitunut laajasti käytännön toiminnaksi. 

Teollisuudessa pien- ja kiinnitystarvikkeet muodostavat yleensä murto-osan lopputuotteen arvosta, mutta usein niiden hallinnointiin kuluu suhteessa paljon aikaa.

Kanban-järjestelmä toimii yleensä kahden laatikon periaatteella ja on sinällään varsin toimiva. Kun tarvikkeita sisältävä ottolaatikko on tyhjä, se laitetaan palautusasemaan, esimerkiksi hyllyn päälle ja tilaussignaali lähtee tavarantoimittajalle. Vaihtoehtoisesti hyllyttäjä lukee ottolaatikon etiketin viivakoodin ja tekee täydennystilauksen. 

Inventointiin ja tilausrutiineihin hurahtaa paljon henkilökunnan resursseja.

Ennakoiva ja automatisoitu CleverBin hoitaa tilausrutiinin niin, että ihminen voi keskittyä työhönsä. 

– CleverBinin avulla on helppo ottaa tavoitteeksi esimerkiksi pientarvikevaraston arvon puolittaminen. Tämä jos joku on kestävää kehitystä, Brandt myhäilee. 

Vapautuvat resurssit voidaan ottaa vaikka tuotantokäyttöön, kun kenenkään ei tarvitse tarkkailla hyllyjä ja myös tilaa säästyy. 

Rajattomat mahdollisuudet

Ferrometal on huomannut samanlaisia tarpeita muillakin toimialoilla. CleverStore-järjestelmä toimii myymälöissä, joissa on erityisen tärkeää, että tavara ei pääse loppumaan. Asiakas voi tarvita tuotteen heti eikä palaa, jos hyllypaikka on tyhjänä. Tähän voidaan varautua isojen varastojen avulla, mutta se ei ole optimaalista resurssien käyttöä. 

Jos täydennystilausten tekemistä ei ole annettu teknologian avulla automaattisesti hoidettavaksi, myymälähenkilökunta ei pääse keskittymään asiakaspalveluun ja myyntityöhön, sillä aikaa menee hyllyjen inventointiin ja tilausrutiineihin.  

Myymälöiden tarpeista olemme laajentaneet Clever-palveluratkaisua myös kappaletavaralle. Myymälöissä tavara voi olla hyllyillä, display-telineissä, kuormalavoilla tai irtotavarana. Clever-järjestelmä valvoo näitä kaikkia. Sama pätee sisälogistiikkaan esimerkiksi teollisuudessa. Sekin on usein pullonkaulana tehokkuudelle ja resurssien optimoinnille. Aikaa menee turhaan valvontatyöhön, tavaran haeskeluun sekä manuaaliseen tilausten hallinnointiin. Mahdolliset poikkeamat aiheuttavat runsaasti ylimääräistä työtä ja häiriöitä toimintaan.

Clever-järjestelmän kanssa ei olla riippuvaisia yhdestä toimittajasta vaan se lähettää tilaussignaalit halutulle tavarantoimittajalle. 

– Käyttökohteita on rajattomasti: teollisuudessa sisälogistiikka ja kokoonpano, erilaiset vähittäisliikkeet, projektipuolella rakennustyömaat, asennusautot ja kontit sekä jopa sairaalat, Brandt visioi.  

Paikkariippumattomuus

Työpisteet eivät ole hyllyjen vieressä. Turhaa liikkumista säästyy, kun ottolaatikot voidaan viedä työpisteelle ja sensori hoitaa täydennystilaukset suoraan käyttöpaikalta. 

Ratkaisun voi viedä myös asennusautoon, josta valvova silmä lähettää samalla tavalla signaalin tehden täydennystilauksen. Uusimpana tulokkaana on CleverContainer, joka palvelee projekteja ja työmaita. Clever IoT -ekosysteemiä valvotaan ja ylläpidetään online-käyttöliittymän kautta. Ennakoiva ja häiriötön järjestelmä edistää vastuullisuutta.

OLEMME KETTERÄ TOIMIJA ja innovoimme jatkuvasti. Pääsemme toteuttamaan missiotamme, jos asiakkaamme prosessit ovat tehostuneet ja he voivat kehittää toimintaansa eteenpäin kestävällä tavalla. Vastuullisuus on mielestämme sitä, että voidaan saada aikaan enemmän samoista resursseista. Se on arjen tekoja eikä pelkkää sanahelinää, Mika Brandt kuvailee. 

Edellytys kaikelle tälle on ollut, että omat prosessimme on hiottu huippuunsa. Logistiikkamme on järjestelmäohjattu ja varastolla työskentelee pakkausrobotti. Varastoautomaatit tehostavat tuotteiden keräilyä. Tuotteet toimitetaan seuraavan aamun jakeluun kaikkialle Suomeen. IoT ja uusi teknologia ohjaavat tekemistä, mutta kaiken takana on vahva henkilökohtainen palvelu ja asiantuntemus. 

Clever-järjestelmä soveltuu lähes kaikille toimijoille, jotka haluavat panostaa kestävään kehitykseen – ovat volyymit sitten isot tai pienet. Ratkaisun ekosysteemikokonaisuus pientarvikkeiden hallintaan rakennetaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Ennakoiva järjestelmä on häiriötön ja tehokas vastuullisuutta edistävä työmyyrä.  

Laadunvalvonta kunnossa

Laadunvalvonnassaan Ferrometal tarkastaa kirjatun tarkastussuunnitelmansa mukaan sisään tulevaa tavaraa. Tarkastussuunnitelma pohjautuu kansainväliseen ISO 3269: 2000 Fasteners – Acceptance inspection -laatustandardiin, jos valmistajan ja ostajan kesken ei ole sovittu muuta tilausta tehdessä.

Standardin tarkoituksena on esitellä tuotteille tarkastuskriteerit, -prosessit ja niiden Acceptance Quality Levelin. AQL on tilastollinen menetelmä tuotelaadun toteamiseksi vastaanottotarkastuksessa. Ferrometal hankkii kiinnitystarvikkeensa aina laadukkaiksi todetuilta valmistajilta ilman välikäsiä.

Haku