Hyppää sisältöön

Kehitysjärjestö voi olla tärkeä yhteistyökumppani

Kehitysjärjestö voi olla tärkeä yhteistyökumppani

27.12.2021

Fingon kehitys- ja innovaatioasiantuntijat Mika Välitalo ja Emma Nkonoki sekä toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi muistuttavat, että vastuullisuus ja eettisyys ovat kestävän kasvun edellytyksiä. 

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii nopeaa reagointia ja globaalia yhteistyötä. Pandemian takia lisäponnistusta tarvitaan monella osa-alueella. 

TEKSTI | HEIDI EDELMAN  KUVA | PATRIK PESONEN

YK:n Kestävän kehityksen tavoiteohjelma, Agenda 2030, astui voimaan vuoden 2016 alussa ja ohjaa globaaleja tavoitteita vuoteen 2030 asti. Kestävän kehityksen tavoitteisiin kuuluvat muun muassa äärimmäisen köyhyyden poistaminen, sukupuolten tasa-arvon, koulutuksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä infrastruktuurien rakentaminen ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Tavoitteiden saavuttamiseksi Fingo jäsenjärjestöineen tekee tärkeää työtä. 

Finnish Development NGOs, eli Fingo, on vuonna 2018 perustettu 280 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalin kehityksen asiantuntija. Fingon jäsenjärjestöjen toiminta verkottuu globaalisti laajalle alueelle. Kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen kattojärjestönä Fingon rooli on viestiä globaaleista aiheista ja kehityksestä, tarjota koulutusta, tukea verkostoitumista ja rakentaa toimintakapasiteettia jäsenilleen. 

– Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa on tärkeää, että eri toimijat tekevät läheistä yhteistyötä, ymmärtävät ja arvostavat toistensa osaamista ja jakavat saman vision ja tavoitteet, sanoo Juha-Erkki Mäntyniemi, Fingon toiminnanjohtaja. 

Mukaan tarvitaan kehitysjärjestöjen lisäksi myös julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita. 

– Vaikka kehitysjärjestöt ovat erittäin tärkeitä toimijoita ja tekevät loistavaa työtä, kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii sen lisäksi erilaisten toimijoiden yhteistyötä, yksityissektori mukaan lukien, toteaa kehitys- ja innovaatioasiantuntija Mika Välitalo

– Yksityissektorilla on resursseja, ratkaisuja, tuotteita ja osaamista, jotka hyödyttävät myös kehitysjärjestöjen toimintaa, Välitalo jatkaa. 

Lisäarvoa erityisosaamisesta 

Fingon Powerbank-ohjelma on konkreettinen yhteistyöalusta järjestöille, yrityksille ja muille toimijoille, jotka pyrkivät edistämään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Yhteistyöstä hyötyvät kaikki osapuolet, niin kehittyvät maat kuin yritykset ja järjestötkin. 

– Powerbank tukee eri kokoisten toimijoiden verkostoitumista, resurssien yhdistämistä, yhteistyötä ja teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä, sanoo kehitys- ja innovaatioasiantuntija Emma Nkonoki

Fingon jäsenjärjestöt pystyvät tarjoamaan merkittävää lisäarvoa yksityissektorin yhteistyökumppaneille. Kohdemaassa vuosia tai jopa vuosikymmeniä toimineilla kehitysjärjestöillä on tärkeitä paikallisia kontakteja ja erityisosaamista. Kulttuurin tuntemus, kielitaito, paikallisten toimijoiden ja ruohonjuuritason keskuudessa saavutettu luottamus sekä toimintaympäristön tarpeiden tunnistaminen luovat vahvan pohjan onnistuneille projekteille. 

Eräs onnistumistarina on Lunette-kuukuppeja valmistavan suomalaisyrityksen Lune Group Oy Ltd:n ja Fida International ry:n yhteisprojekti Tansaniassa. Fidan luomat yhteydet ja luottamus paikallisen yhteisön sekä uskonnollisten johtajien kanssa oli ratkaiseva tekijä tuotteiden jakelun ja projektin onnistumisen kannalta. 

Haku