Hyppää sisältöön

Kehityshankkeiden kapellimestari

Kehityshankkeiden kapellimestari

12.10.2021

Nosteen osakkaat Ville Kero, Miikka Alastalo, Teemu Alastalo, Ville Leikas ja toimitusjohtaja Laura Vatanen toimivat aina 100-prosenttisella tyytyväisyystakuulla.

Kapellimestari ohjaa orkesterin saumatonta yhteistoimintaa. Vaikka ote johtamiseen on napakka ja määrätietoinen, kaikilla muusikoilla on riittävästi vapautta tehdä työtään. Vastaavaa otetta kaivataan myös kiinteistökehittämishankkeisiin. 

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuva Joona Raevuori

Partners at Noste Oy:n toimitusjohtaja Laura Vatasen mielestä on harmillista, että kiinteistökehittämishankkeet koetaan usein epämiellyttäviksi ja hallitsemattomiksi projekteiksi. Oikein johdettuina hankkeet nimittäin voivat edetä vakaasti kuin juna. Onnistuneen projektin lopputuloksena saavutetaan sekä taloudellisia että toiminnallisia hyötyjä.

– On oleellisen tärkeää, että kiinteistökehitysprojektille valitaan heti alussa projektijohtaja, joka ymmärtää kokonaisuuksia, pitää langat käsissään ja saa tuotua projektiryhmän jäsenistä parhaat puolet esiin. Projektijohtaja osaa valita hanketiimiin oikeat asiantuntijat, on tavoitteissaan määrätietoinen, kykenee kantamaan ja jakamaan vastuuta sekä luo tiimin työskentelyyn turvallisen ilmapiirin. Hyvä projektijohtaja on kuin oman orkesterinsa kapellimestari, Vatanen kuvailee.

Luovuutta ja kulukuria

Vatanen painottaa, että kehityshankkeen suunnitteluvaiheessa realistinen kannattavuusajattelu ja luovuus voivat hyvin kulkea rinnan. Oleellista kuitenkin on, että projektijohtaja hallitsee tilanteen ja pystyy pitämään hankkeen kokonaiskuvan ja tavoitteet kirkkaina mielessään.

– Suunnitteluvaiheessa tarvitaan ratkaisukeskeistä ja idearikasta mieltä. Samaan aikaan tulee pystyä arvioimaan vaihtoehtoisten kehitysideoiden kannattavuutta realistisesti. Mitä tiettyjen muutosten tekeminen vaikuttaa kokonaisuuteen, ja miten kustannukset korreloivat saatavien tuottojen kanssa, Vatanen sanoo.

Kun suunnitteluvaiheessa on osattu huomioida mahdolliset aikataulua ja kustannuksia muovaavat yllätykset, ei toteutusvaihekaan muodostu kaaokseksi. Näin työrauha säilyy ja voidaan taata hankkeen tavoitteiden mukainen lopputulos.

– Taitava kapellimestari osaa rakentaa kokonaisuuden sellaiseksi, että sekä toteutusmallit että ihmiskemiat tukevat yhdessä onnistumisen kulttuuria. Projektijohtaja valvoo tehtyjen valintojen vaikutuksia koko projektin läpi ja peilata niitä kokonaisuuteen. Juuri tämä takaa projektin miellyttävän ja tasaisen etenemisen, Vatanen toteaa.

Vaikeastikin jalostettavalle kohteelle löytyy uusi elämä

Noste on kokonaisvaltaisesti toimiva kiinteistökehittämisen kumppani. Yritys voi johtaa asiakkaidensa suuret kiinteistökehittämishankkeet alkuvalmisteluista ideointivaiheeseen ja valmiiseen toteutukseen saakka. Yhtä hyvin Nosteen asiantuntijan voi kutsua myös avuksi projektin tiettyyn työvaiheeseen – esimerkiksi konseptointiin, kannattavuuden arviointiin tai valmiiden tilojen vuokraamiseen.

Noste toteuttaa kiinteistökehityshankkeita yritysten ja julkisten organisaatioiden saneeraus- ja uudiskohteisiin valtakunnallisesti. Valtaosa kohteista on Pk-seudulla, Turussa ja Tampereella sijaitsevia haastavia saneerausprojekteja. Yleisimmin saneerattavana on pidempään käytössä ollut toimistorakennus.

– Meidän tehtävämme on löytää vaikeasti jalostettavallekin kohteelle uusi elämä. Lähdemme liikkeelle asiakkaan kiinteistölle asettamista toiveista ja vaatimuksista ja huomioimme hankkeen rajoitteet, kustannusraamit sekä aikataulun. Tavoitteenamme

on edistää toimillamme rakentamisen ja valittujen ratkaisujen laatua sekä kiinteistöjentoimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Uskomme omaan tekemiseemme on niin vahva, että toimimme aina 100-prosenttisella tyytyväisyystakuulla, Vatanen kertoo.

www.noste.io/

Haku