Hyppää sisältöön

Käytännön kokemusta putkiremontin suunnitteluun

Käytännön kokemusta putkiremontin suunnitteluun

12.10.2021

Käytännön kokemusta putkiremontin suunnitteluun

Teksti Tuomas I. Lehtonen Kuvat Mikko Suutarinen

Peeta KR Oy:n projektipäällikkö Harri Andersson, vastaava mestari Mike Viitakangas ja työnvalvoja Joona Rantanen Vespertie 10 työmaalla.

Uudessa RusttetMonio-yhteistoimintamallissa urakoitsijan osaamista hyödynnetään linjasaneerauksen suunnitteluvaiheessa. Yhteistyömallin ansiosta urakoitsija pääsee suunnittelutyön ohella valmistelemaan, resursoimaan ja aikatauluttamaan toteutusvaihetta. Näin voidaan varmistaa putkiremontin ripeä sekä kustannustehokas toteutus laadusta tinkimättä.

Helsingin Etelä-Haagassa sijaitsevassa Asunto-osakeyhtiö Vespertie 10:ssä on riittänyt viimeisinä kuukausina vilskettä. Vuonna 1972 rakennetun pienkerrostalon piha-alue uudistetaan kesän ja syksyn aikana. Samalla vaihtuvat taloyhtiön sadevesi- ja salaojajärjestelmä sekä maan alla kulkevat tonttiviemäri ja -vesijohto uudempiin ja ehompiin. Nyt peruskorjaus jatkuu rakennuksen sisätiloissa laajan linjasaneeraushankkeen merkeissä.

Peruskorjausremontin kokonaisvastuullisena pääurakoitsijana toimivan Peeta KR Oy:n toimitusjohtaja Hannu Anderssonin mukaan Vespertien remontti toteutetaan niin sanottuna perinteisenä linjasaneerauksena. Käyttövesi- ja viemäriputkistot uusitaan kokonaan. Lisäksi remontoidaan kaikkien 11 asunnon kylpyhuoneet sekä yhtiön saunaosasto. Rakennuksen sähköistystä uusitaan yleisissä tiloissa sekä asuntojen märkätiloissa ja keittiöissä. Muissa tiloissa tarvittavin osin. Samalla asuntoihin asennetaan nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet. Andersson arvioi kolmikerroksisen talon linjasaneerauksen vievän 4–5 kuukautta. Valmista pitäisi olla joulukuun alkupuolella.

Mukana suunnittelussa

As Oy Vespertie 10 saneeraus toteutetaan Suunnittelutoimisto Rusttet Oy:n kehittämällä RusttetMonio-yhteistoimintamallilla. Rusttet on erikoistunut asuin- ja liikekiinteistöjen linjasaneeraushankkeiden kattavaan suunnitteluun. Siksi RusttetMonio-mallikin on räätälöity vaativien linjasaneeraushankkeiden tarpeisiin. 

– Taloyhtiö valitsi meidät tekemään ensin linjasaneerauksen hankeselvityksen ja tilasi meiltä sen jälkeen hankesuunnitelman sekä toteutusvaiheen valvonnan. Yhtiö halusi toteuttaa hankkeen uudella RusttetMonio -mallillamme, jonka ideana on sitouttaa urakoitsija korjaushankkeeseen jo suunnitteluvaiheessa, heti korjausvaihtoehdon valinnan jälkeen, Rusttetin toimitusjohtaja Timo Haapea kertoo.

Suunnittelutoimisto Rusttet toteutti hankkeesta tarkan suunnitelmaluonnoksen ja tarjouspyynnön. Niiden pohjalta linjasaneerauksen tarjouskilpailuun osallistuneet urakoitsijat pystyivät antamaan tarjouksensa. Saatujen tarjousten pohjalta As Oy Vespertie 10 valitsi hankkeen pääurakoitsijaksi Peeta KR Oy:n. 

– Tavanomaisessa linjasaneerausprosessissa urakoitsija valitaan vasta suunnitelmien valmistuttua. RusttetMoniossa kuitenkin teemme hankkeen yksityiskohtaiset rakennuslupasuunnitelmat urakoitsijan kanssa yhteistyössä. Näin voimme hyödyntää urakoitsijan käytännön kokemusta linjasaneeraushankkeista suunnittelun apuna, Haapea toteaa. 

As Oy Vespertie 10 putkiremontti toteutetaan vaativiin saneerauskohteisiin räätälöidyllä RusttetMonio-mallilla.

Luottamus syntyi jo alussa

Linjasaneerausurakoihin erikoistuneen Peeta KR Oy:n Anderssonille Rusttet on tuttu yhteistyökumppani monista projekteista, ja Haapean kanssa Andersson on tehnyt yhteistyötä aina 90-luvulta lähtien. Vespertien kohde oli kuitenkin Peeta KR Oy: n ensimmäinen RusttetMonio-mallilla toteutettu hanke.

Anderssonin mielestä RusttetMonio vaikuttaa kaikin puolin hyvin rakennetulta kokonaisuudelta, joka helpottaa oleellisesti myös urakoitsijan työtä. Tarjouspyyntö luonnossuunnitelmineen oli sellainen, että kokenut urakoitsija pystyi siitä laatimaan riittävän tarkan tarjouksen.

– Ensimmäisten kokemusten perusteella RusttetMonio on hyvä malli. Osallistumalla suunnitteluvaiheeseen, voimme varmistaa, että edellytykset laadukkaaseen lopputulokseen sekä budjetissa että aikataulussa pysymiseen ovat olemassa, Andersson sanoo. 

Hän pitää myös tärkeänä, että yhteinen suunnitteluvaihe antaa urakoitsijalle mahdollisuuden tutustua Rusttetin suunnittelijoihin ja taloyhtiön edustajiin hyvissä ajoin ennen linjasaneerauksen alkua. 

– Toteutusvaiheen käynnistyessä meille syntyi hyvä käsitys asiakkaan toiveista. Myös luottamussuhde projektin osapuolten välillä muodostui vahvaksi. Jos projektin edetessä tulee vastaan haasteita, on niiden selvittäminen paljon helpompaa, kun keskusteluilmapiiri on hyvä, Andersson pohtii.

MALLIN HYÖDYT korostuvat sekä vanhoissa että suuremmissa remontoitavissa kohteissa.

Haasteet ratkaistaan ennen remontin aloittamista

RusttetMonio-mallissa vastuu suunnittelutyöstä on hankkeen suunnittelijoilla. Urakoitsija voi kuitenkin kertoa suunnitelmista omat näkemyksensä ja ehdottaa toteutusta järkevöittäviä muutoksia. 

Anderssonin mielestä linjasaneerauksissa voidaan saavuttaa säästöjä, kun putkistojen reitityksiin ja materiaalivalintoihin kiinnitetään riittävästi huomiota jo suunnitteluvaiheessa. Juuri näiden valintojen tekemisessä kokeneesta urakoitsijasta on paljon hyötyä.

– Käytännön kokemuksemme avulla voimme auttaa löytämään helpoiten toteutettavat reitit putkistoille ja valitsemaan hinta-laatusuhteeltaan parhaat materiaalit. Pystymme myös havaitsemaan luonnossuunnitelmista mahdolliset päällekkäisyydet, epäjatkuvuuskohdat tai ristiriitaisuudet. Näin ne voidaan korjata jo ennen toteutusvaiheen alkamista. RusttetMonio-yhteistyömallin hyödyt korostuvat varmastikin vanhoissa ja suuremmissa kohteissa, joissa on rakennusvaiheessa esimerkiksi käytetty erityyppisiä rakenneratkaisuja, Andersson pohtii.

RusttetMonio-yhteistyömallin ansiosta urakoitsija pääsee suunnittelutyön rinnalla valmistelemaan, resursoimaan ja aikatauluttamaan toteutusvaihetta. Andersson uskoo tämän mahdollisuuksien mukaan lyhentävän linjasaneerausten läpimenoaikaa ja parantavan myös viestintää yhtiön osakkaiden ja asukkaiden suuntaan. Saneeraukseen kuluvan ajan lyhentyessä asukkaille remontista aiheutuva haitta pienenee. 

– Yhteistoimintamallin ansiosta pystymme aloittamaan linjasaneerauksen nopeammin ja mahdollisuuksien mukaan lyhentämään sen kestoa. Vespertien kohteessa olemme olleet mukana keväästä lähtien ja saimme toteutuksen käynnistettyä elo-syyskuun vaihteessa. Valmista on joulukuun alussa. RusttetMonio lyhentää remontin läpimenoaikaa 12 viikosta noin kymmeneen viikkoon, koska olemme pystyneet ajoissa aikatauluttamaan toteutuksen vaiheet ja kiinnittämään projektiin aliurakoitsijoina toimivat erikoisammattilaiset. Perinteisellä toteutusmallilla olisimme tulleet projektiin mukaan vasta elokuussa. Syksy olisi mennyt urakkavalmisteluihin ja remontti olisi saatu käyntiin vasta tammikuussa, Andersson laskee.

Tarkkuutta budjetointiin

Rusttet on kehittänyt RusttetMonio-yhteistoimintamallia useamman vuoden ajan. Haapean mukaan uudella mallilla on viety onnistuneesti läpi useiden taloyhtiöiden putkiremontteja pääkaupunkiseudulla. Kohteissa on toteutettu Vespertien kaltaisia perinteisiä linjasaneerauksia, mutta joukkoon mahtuu myös sukitus- ja pinnoitusmenetelmällä toteutettuja hankkeita.

– RusttetMonio -yhteistoimintamalli on jo osoittanut toimivuutensa. Yhdessä urakoitsijoiden kanssa olemme pystyneet tekemään suunnitelmat niin tarkoiksi, että urakkahintaan on saatu laskettua mukaan kaikki työt ja materiaalit. Lisätöitä ei kohteissa ole ollut juuri tarpeen tehdä. Urakoiden lopulliset hinnat ovat pysyneet kahden prosentin sisällä suunnitellusta. Perinteisillä urakoilla tulee yleisesti jopa 10–15 prosentin ylityksiä ja alle viiden prosentin heittoa pidetään hyvänä suorituksena, Haapea kertoo.

Haku