Hyppää sisältöön

Kaupunkikehittämisen haasteiden ratkaisija

Kaupunkikehittämisen haasteiden ratkaisija

5.05.2022

Skandinaviaan laajentuminen on hankekehitysjohtaja Markus Salmelan ja johtaja Timo Räikkösen mukaan Destian seuraava tavoite. 

Moni ei tule miettineeksi, kuinka suuri merkitys toimivalla infralla arjessa on. Jatkuvasti lisääntyvän kaupungistumisen myötä hyvien yhteyksien merkitys tulee tulevaisuudessa vain kasvamaan. 

TEKSTI | ANNA GUSTAFSSON KUVA | JOONA RAEVUORI

Destia tunnetaan vahvasti valtakunnallisena väylien rakentajana ja ylläpitäjänä. Yrityksen koko kuva ei kuitenkaan jää tähän. 

– Me mahdollistamme osaltamme suomalaisen yhteiskunnan ja kaupunkien kehittämisen. Meitä saa mielellään haastaa ratkomaan isojakin kysymyksiä, kannustaa johtaja Timo Räikkönen Destiasta. 

Destia huolehtii suomalaisen infran koko elinkaaresta. Yli 1600 työntekijän voimin yritys suunnittelee, rakentaa ja huoltaa teitä, ratoja sekä teollisuus-, kaupunki- ja liikenneympäristöjä koko Suomessa. 

– Kun infra on toimivaa, sitä ei tarvitse edes miettiä, Räikkönen kuvaa. 

Räikkönen listaa ilmastonmuutoksen, kaupungistumisen ja digitalisaation tämän päivän suurimmiksi haasteiksi, mutta samalla myös mahdollisuuksiksi, jotka vaikuttavat Destian toimintaympäristöön. Uusien mahdollisuuksien myötä Destia laajentaa toimialaansa vahvasti kaupunkikehittämisen puolelle. 

– Vahvalla osaamisellamme pystymme ratkaisemaan vaativiakin kaupunkikehittämisen tilanteita. Kykenemme näkemään uudenlaisia vaihtoehtoja ja toteuttamaan merkittäviä hankkeita, Räikkönen iloitsee. 


Vauhtia talouskasvuun 

Destian osaaminen on kertynyt yrityksen pitkän historian aikana. Destia aloitti kuninkaallisena koskenperkausjohtokuntana yli 200 vuotta sitten. Pitkän toiminta-aikansa ansiosta taloon on kertynyt valtava määrä tietotaitoa suomalaisesta infrasta, rakentamisesta ja elinympäristöistä. Tätä kertynyttä osaamista Destia haluaa nyt hyödyntää entistä laajemmin. 

Infra on usein kaupunkikehityksen pullonkaula. Erityisesti pääkaupunkiseudulla sekä muissa kasvukeskuksissa asuminen tiivistyy jatkuvasti ja kasvava väkimäärä vaatii toimivia kaupunki- ja liikenneratkaisuja. Logistiikan, kaupan ja esimerkiksi jätehuollon kaltaiset kysymykset nousevat aivan uusiin mittasuhteisiin. Räikkönen muistuttaa toimivan kaupunkiympäristön tärkeydestä maamme talouskasvun kannalta. 

– Investointi infraan antaa suoraan buustia koko maan taloudelle. Yhteyksien paraneminen lisää aina alueen taloudellista aktiviteettia, Räikkönen avaa investointien hyötyjä. 


Uusia kumppaneita 

Osana Destian uutta laajempaa toimintastrategiaa yritys haluaa tuoda maankäytön osaamistaan uusien kumppaneiden käyttöön. Destia hakee kasvua uusista kehityshankkeista, joissa niissäkin on perustana vahva infran ymmärtäminen, kertoo Destian hankekehitysjohtaja Markus Salmela

– Olemme kiinnostuneita löytämään kumppaneita kiinteistökehityshankkeisiin. Meillä on näköpiirissä erilaisia maa-alueita, joiden käyttö toimitiloina tai asuinrakentamisessa on mahdollista, Salmela kertoo.

Yhteyksien paraneminen lisää aina alueen taloudellista aktiviteettia. 

Timo Räikkönen, johtaja, Destia

Ensimmäiset kiinteistökehityshankkeet ovat käynnistymässä vuonna 2020. Kumppaneita hankkeisiin ei haeta pelkästään rakennusalalta, vaan Destiassa ollaan avoimia esimerkiksi teknologiayritysten kanssa tehtävälle yhteistyölle. 

– Usein kaupungistumisen ongelmakohdat vaativat monen alan yhteistyössä tehtyjä, innovatiivisia ratkaisuja, Salmela kuvaa. 

Esimerkiksi Suomen tavoite olla täysin hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä vaatii erityisesti kaupunkikehittämisessä uusia ratkaisuja ja tapoja tehdä asioita. 

Destian tulevaisuudentavoitteissa on myös kansainvälistyminen. Ruotsissa Destialla on jo tiestön kuntomittaustöitä sekä tiepohjan vahvistushankkeita. Monipuolisempi laajentuminen Pohjoismaihin kiinnostaa yritystä. 

– Olemme Pohjoisen elämän yhdistäjä, siksi laajentuminen myös  muualle Skandinaviaan tuntuisi luonnolliselta, Räikkönen kuvaa. 

Haku