Hyppää sisältöön

Kattava testaus kesyttää koronaviruksen

Kattava testaus kesyttää koronaviruksen

8.06.2021

Kattava testaus kesyttää koronaviruksen

Teksti Pekka Säilä Kuvat Roche Diagnostics

Aktiivinen tai aiemmin sairastettu koronatartunta voidaan todeta jo useilla eri testausmenetelmillä.

Koronaviruksen todentamiseen liittyvien testien on oltava paitsi luotettavia ja laadukkaita, myös nopeasti saatavilla. Monipuolisten testausmenetelmien avulla on mahdollista löytää viruksen kantajat, arvioida levinneisyyttä väestössä ja tehdä oikeita päätöksiä infektion leviämistä rajoittavista toimenpiteistä.

Koronaviruksen testauksessa pitää olla hereillä koko ajan, erityisesti erilaisten virusvarianttinen takia. Olemme kehittäneet vuoden sisällä kymmenen erilaista koronatestausmenetelmää, ja seuraamme jatkuvasti mutaatioiden vaikutusta testien suorituskykyyn, sekä pyrimme myös kehittämään uusia menetelmiä, kertoo Roche Diagnostics Oy:n tieteellinen asiantuntija Milla Mikkola.

Koronatestejä käytetään kahteen tarkoitukseen: testaamaan henkilöitä, joilla epäillään koronavirustartuntaa sekä niitä, jotka ovat koronan sairastaneet tai saaneet rokotuksen. 

– Jos testattavan henkilön kohdalla on epäily koronavirustartunnasta, käytetään Suomessa ensisijaisesti PCR-testiä havainnoimaan viruksen perintöainesta. PCR-testi on herkin testimenetelmä todeta koronavirustartunta, koska se havaitsee hyvin pienetkin virusmäärät. Aktiivinen infektio voidaan havaita myös antigeenitestillä, joka tunnistaa viruksen rakenneproteiinin eli antigeenin. Mikäli henkilön tiedetään tai epäillään sairastaneen koronaviruksen, voidaan tutkia vasta-aineita, Mikkola selventää

Täydentää diagnostiikkaa

Erilaisiin testaustarpeisiin pyritään valitsemaan oikeanlainen testi, joissakin tapauksissa voi olla erittäin tärkeää saada tulos erityisen nopeasti, useimmiten testin suurempi herkkyys taas painaa enemmän, jotta kaikki tartunnan saaneet saadaan varmasti tunnistettua. 

Antigeenipikatestien avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää testiä koronaviruksen määrittämiseen joko nenän etuosasta kerättävästä näytteestä tai nenänielunäytteestä. Testi tunnistaa koronaviruksen antigeenin ja mahdollistaa infektion havainnoinnin COVID-19 taudin akuutissa vaiheessa. Mittausaika on 15 minuuttia ja testin herkkyys verrattuna PCR-menetelmään yli 95-prosenttinen.

Testi mahdollistaa tarkan testaamisen myös laboratorion ulkopuolella. Samalla se helpottaa terveydenhuollon kuormitusta ja täydentää laboratoriossa tehtävää diagnostiikkaa. Potilas saa nopeasti testituloksen, joka kertoo, onko hän sillä hetkellä tartuttava. Nopea ja helppo testaus yhdessä kansallisten ohjeistuksien kanssa auttaa hallitsemaan viruksen leviämistä ja mahdollisesti optimoimaan rajoitustoimenpiteitä.

– Näytteen sisältämällä virusmäärällä on vaikutus testituloksiin, PCR-testi löytää hyvin pienen virusmäärän, kun taas antigeenitesti tarvitsee hieman enemmän virusta tunnistaakseen sen. Viruksen määrään näytteessä vaikuttavat muun muassa infektion vaihe, näytteenottotapa ja -kohta sekä näytteen muu käsittely. Osa virusinfektion saaneista voi näistä syistä jäädä huomaamatta, minkä vuoksi tartunnan leviäminen saattaa edelleen jatkua.

LAADUKKAALLA KOTITESTILLÄ saa nopeasti tiedon aktiivisesta infektiosta.

Laatua kotitestaukseen

Viime aikoina ovat yleistyneet myös Koronaviruksen kotikäyttöiset pikatestit. Roche Diagnosticsin tuotepäällikkö Erno Kulmuni toteaa, että niin ammattilaisen kuin kuluttajankin käyttöön tarkoitetun pikatestin on oltava laadultaan korkeatasoinen, sillä aina viruksen saaneella henkilöllä ei ole selviä oireita. Myyntilupa vaaditaan myös kotikäyttöön tarkoitetuilta pikatesteiltä. Ammattimaiseen koronavirusdiagnostiikkaan liittyvissä seikoissa on aina myös konsultoitava alueen mikrobiologista yksikköä. Roche Diagnostics kehittää parhaillaan kotikäyttöön tarkoitettua koronavirustestiä, jonka Kulmuni arvioi tulevan Euroopan markkinoille lähiaikoina.

– Laadukkaat kotitestit ovatkin yleistymässä ja niiden avulla saadaan nopeasti tieto onko henkilöllä aktiivinen infektio. Kotikäyttöön tarkoitettujen antigeenipikatestien tekniikka on paljolti samanlainen kuin ammattikäyttöön tarkoitettujen pikatestien. Tutkittu testien luotettavuus on edellytys viranomaishyväksynnän saamiselle. 

Kulmuni korostaa, että kotitestauksen ohella on tärkeää käydä myös terveysviranomaisen järjestämässä testissä, jos epäily sairastumisesta on olemassa. Kotitestin negatiivinen tulos ei kuitenkaan voi kumota karanteenipäätöstä.

– Luotettavan ja ilman erillistä laitetta suoritettavan pikatestin laaja saatavuus voi merkittävästi auttaa meneillään olevan maailmanlaajuisen kriisin hallinnassa. Pystymme myös paremmin ymmärtämään COVID-19-taudin leviämistä ja siitä aiheutuvaa kuormitusta.

Kattavan testauksen laajan saatavuuden avulla voidaan merkittävästi auttaa meneillään olevan maailmanlaajuisen pandemiakriisin hallinnassa. 

Koronahistoria selville

Vasta-aineiden tutkiminen soveltuu elimistössä muodostuneen immuunivasteen arvioimiseen. Samalla voidaan selvittää taudin levinneisyyttä sekä arvioida oireettomana sairastettujen tartuntojen määrää. Kun tieto immuniteetin muodostumisesta ja pysyvyydestä lisääntyy, voivat vasta-ainetestit auttaa varmistamaan ne, joille immuniteetti on kehittynyt ja näin edesauttaa yhteiskunnan avautumista.

– Sairastettu tauti aiheuttaa erilaisen vasta-ainereaktion kuin rokote. Olemme kehittäneen vasta-ainetestejä, joilla nämä voidaan erottaa toisistaan, Kulmuni kertoo. 

Koronaviruksen tai saadun rokotteen aiheuttaman immuunivasteen määrittämiseen Roche Diagnostics on kehittänyt laboratoriotestin, jossa mittaus tehdään verinäytteestä. Testi mahdollistaa luotettavat tulokset ja korkean ennustettavuuden myös tilanteessa, jossa tautitapausten esiintyvyyttä ei tunneta tai se on matala. Vasta-ainemääritys tehdään nopeasti keskuslaboratoriossa automaattisilla analysaattoreilla.

Roche Diagnostics Oy on kehittänyt viimeisen vuoden aikana jo kymmenen erilaista koronatestausmenetelmää.

Immuunivaste vaihtelee

KORONAVIRUKSEN aikaansaama immuunivaste vaihtelee potilaasta toiseen toistaiseksi osin tuntemattomista syistä. Tämän vuoksi vasta-ainetestien herkkyyden on oltava riittävä myös matalien vasta-ainepitoisuuksien toteamiseksi. Vasta-ainemäärän on todettu nousevan mitattavalle tasolle aikaisintaan noin 10–15 päivän kuluttua oireiden alkamisesta tai rokottamisesta. 

– Taistelussa koronavirusta vastaan on tiedon oikeanlainen tulkinta erityisen tärkeää. Siksi on aina syytä noudattaa THL:n antamia ohjeita ja hyvää huolehtia hygieniasta. Vaikka Suomessa tautitilanne on pysynyt hyvin aisoissa, on ahkera testaus tärkeää ja on syytä noudattaa ohjeistuksia. Kun saamme koronaviruksen yhdessä hallintaan, on meidän jatkossa helpompi palata tavanomaisempaan arkeen,  Kulmuni ja Mikkola päättävät.

Haku