Hyppää sisältöön

Kasvua tavoitteleva yritys tarvitsee selkeän vision

Kasvua tavoitteleva yritys tarvitsee selkeän vision

20.04.2021

Liikkeenjohdon konsultti Jussi Järvisen mukaan Suomessa yrittäjän kannattaa hakea kasvua, sillä lähes jokainen kasvuun pyrkivä yritys pääsee lopulta tavoitteeseensa.

Vision ja ambition täytyy olla kohdillaan, kun yritys tavoittelee kasvua. Ensimmäisiä merkkejä kasvuhaluista on ulkopuolisten asiantuntijoiden ja palveluiden hyödyntäminen liiketoiminnan kasvussa, minkä ymmärtää etenkin nuori sukupolvi.

Teksti Helen Partti  Kuva Sanni Hirvonen

Kasvun mahdollisuudet ovat yrityksille Suomessa hyvät. Se, joka haluaa kasvaa, onnistuu siinä suurella todennäköisyydellä. Ongelma on itse asiassa siinä, että vain harva yritys haluaa kasvaa. Monilla on suunnitelmia, mutta ne jäävät usein tyhjäksi puheeksi. 

Suomi kaipaa kipeästi kasvuyrityksiä, sillä ne luovat työtä. Uudet työpaikat syntyvät tyypillisesti alle 250 tai alle 50 henkeä työllistäviin yrityksiin. Tosiasiallinen tilanne on kuitenkin se, että Suomessa toimii kymmeniätuhansia pieniä yrityksiä ja vain muutama sata suurta yritystä. 

– Työllisyyden näkökulmasta kansantaloutemme kestävyysvaje ratkaistaisiin nostamalla miljoonan euron yritykset kahteen miljoonaan, sanoo liikkeenjohdon konsultti Jussi Järvinen

Tarvitaan rohkaisevia esimerkkejä siitä, miten kasvu onnistuu. Tärkein kortti pakassa on yrityksen visio. Konsultti ei voi sitä yritykseen tuoda, ei edes Konsulttiverkko, jonka osakas Järvinen on. Visio on oltava yrittäjällä itsellään. 

Toiseksi tärkein kortti on ambitio. Sen määrä vaihtelee: osalle yrittäjistä riittää visioksi se, että he pärjäävät yrittäjinä ja tulevat yritystoiminnallaan toimeen. He eivät haaveile maailmanvalloituksesta. Tämä ei riitä kuitenkaan kaikille.

– Kasvun siemen tulee esiin siinä, kun yrittäjä näkee, että yrityksen missio ja markkina ovat suurempia kuin yrittäjän henkilökohtainen etu. 

Esimerkiksi kiertotalouden parissa toimiva yrittäjä saattaa ajatella, että itselle riittäisi vähempi, mutta markkinalle ei. Ensimmäinen askel kohti uusia tuulia on hankkia yrityksen johtoryhmään ja hallitukseen ulkopuolista näkemystä. Järvinen on toiminut konsultin roolissa useissa suomalaisissa start-up- ja pk-yrityksissä yli 150 toimeksiannossa. Tuloksia on syntynyt. Vastikään Järvisen sparraama pieni teknologiayhtiö veti voiton kotiin isossa tarjouskilpailussa ja jätti isot kilpailijat nuolemaan näppejään.

– Kasvun tekeminen ei ole yrityksen kokoluokasta kiinni. Tärkeämpää on saada yritys kasvupolulle, Järvinen korostaa.

Diginatiivit osaavat ostaa

Suomen yritysmaiseman näkymät muuttuvat lähivuosina merkittävästi, kun nuoremmat sukupolvet ottavat ohjat käsiinsä esimerkiksi perheyrityksissä – jos ottavat. Tavallinen tarina on se, että vanhemmat ovat tehneet yrityksessä kaiken kirjanpidosta huoltotöihin, eikä palveluja ole ostettu ulkopuolisilta toimijoilta. 

Loputon puurtaminen ei innosta jälkipolvia. He ovat tottuneet ostamaan palveluja, ja sitä he aikovat tehdä bisneksessäkin muun muassa juuri tukeutumalla ostopalveluihin. Järvinen uskoo, että etenkin palvelualalla nähdään kasvua lähivuosina. 

– Palveluostamisen kulttuuri on vasta kehittymässä pk-yrityksissä, ja joissakin yrityksissä sitä ei ole ollenkaan. Kasvua hakevat yritykset tajuavat kuitenkin, etteivät he kasva pelkästään tekemällä paljon tunteja sisään. On luotava sopivat rakenteet, ja kyvykkyyksiä on hankittava ulkopuolelta esimerkiksi myyntiin ja markkinointiin.  

Konsulttiverkon konsulttien on helppo tavoittaa uuden sukupolven mielenmaisema ja tarpeet. Molemmat osapuolet ovat kasvaneet digiaikana ja tottuneet jatkuviin informaatioteknologian tuomiin muutoksiin ja mahdollisuuksiin. He puhuvat samaa kieltä.

konsulttiverkko.fi

Haku