Hyppää sisältöön

Kasvua sosiaalisesti vastuullisin keinoin

Kasvua sosiaalisesti vastuullisin keinoin

31.12.2021

Finnair Cargon Johanna Bagge, EvaCarin Timo Tuominen, Finnair Cargon Mikko Tainio ja Vantaan kaupungin Kirsi Eskelinen. 

Urbaania kasvua -hanke yhdistää Vantaan kaupungin, yritykset sekä koulutus- ja tutkimuslaitokset. Tavoitteena on kehittää työvoiman osaamista ja tukea yrityksen sosiaalisesti vastuullista kasvua. 

TEKSTI | MARIA HAKOLA  KUVA | JOONA RAEVUORI

Finnair Cargon liiketoiminta on kasvanut nopeasti viime vuosina, toteaa Finnair Cargon toimitusjohtaja Mikko Tainio

Yrityksessä on koettu samaan aikaan paljon muutoksia. Uusi COOLrahtiterminaali on valmistunut, ja käyttöön on otettu myös uusi tuotannonohjausjärjestelmä. 

– Yrityksen kasvaessa haluamme ottaa huomioon vastuullisuuden teemat. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on tärkeää, sillä se tukee yrityksen kasvua, Tainio avaa. 

– Monet prosessimme ovat muuttuneet automaation ja digitalisaation myötä. Ilman työntekijöiden osaamisen kehittämistä muutokset eivät olisi mahdollisia, jatkaa Finnair Cargon tuki- ja kehitysosaston päällikkö Johanna Bagge

Ajatusten siivittäminä yritys lähti partneriksi Vantaan kaupungin vuonna 2019 käynnistämään Urbaania kasvua -hankkeeseen. Finnair Cargon lisäksi hankkeessa on mukana neljä muuta vantaalaista partneriyritystä: Vantti Oy, ISS Palvelut Oy, Infocare Oy ja Solteq Oyj, Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulut, Helsingin seudun kauppakamari sekä kaksi tutkimuslaitosta. 

Kasvudiilejä yrityksille 

– Urbaania kasvua -hanke kehittää ja testaa yrityksille palvelukokonaisuuksia sosiaalisesti kestävän kasvun toteuttamiseen, kertoo hankkeen projektipäällikkö Kirsi Eskelinen Vantaan kaupungilta. 

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan komission Urban Innovative Action -ohjelmasta, jonka tavoitteena on löytää innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin. 

Kasvudiilit luodaan yhteistyössä partneriyritysten ja yritysten henkilöstön kanssa. Diilejä luodaan rekrytointiin, olemassa olevan henkilöstön koulutukseen sekä digitalisaation haltuunottoon. Tavoitteena on yhdistää kasvua tukevat koulutukselliset ja konsultatiiviset palvelut sekä sosiaalinen vastuullisuus yrityskohtaisiksi toimenpiteiksi. Syntyneitä palvelukokonaisuuksia testataan vantaalaisissa pk-yrityksissä, ja saatujen tietojen avulla luodaan yrityksiä ohjaava toimintamalli. 

– Vantaan alueen työvoimasta 32 prosenttia on matalan koulutustason osaamista. Hankkeen avulla pyrimme nostamaan osaamistasoa, edistämään alueen työllisyyttä ja kehittämään työpaikkoja työn murroksessa. Alueen yritykset ovat keskeisessä asemassa tässä työssä, yhdessä kaupungin ja koulutusorganisaatioiden kanssa, Eskelinen sanoo. 

Urbaania kasvua -hanke tukee Finnair Cargon tavoitetta kehittää henkilöstön osaamista ja edistää yhteistyötä oppilaitosten kanssa yrityksen tarpeen huomioiden. 

– Vastuullisuus tarkoittaa meille myös ympäristön sekä talouden ja kasvun huomioimista. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä kasvava yritys tarvitsee monenlaista osaamista. Toimintaa on jatkuvasti kehitettävä yhdessä henkilöstön kanssa, Bagge kertoo. 

Tukea ja koulutusta 

EvaCar Oy on yksi hankkeen testiyrityksistä. Omaa kasvudiiliä yritykselle ei voitu luoda, sillä se on jo löytänyt hyvät ratkaisut uuden työvoiman saamiselle. Yhteistyötä diilien osalta kuitenkin jatketaan. 

Autojen huoltopalveluja tarjoava EvaCar on vuosien ajan avannut ovensa niin oppisopimuskoulutettaville kuin maahanmuuttajataustaisille työssäoppijoille. Lisäksi yritys antaa ammatillisen kuntoutuksen opiskelijoille mahdollisuuden työssäoppimiseen. 

– Olen saanut huomata, että kun ihminen saa ulkopuolelta tukea, hänestä löytyy ihmeellisiä voimavaroja, toteaa EvaCarin toimitusjohtaja Timo Tuominen, jonka mukaan toimintamallilla varmistetaan yrityksen tulevaisuutta – ja samalla saadaan paras henkilökunta. 

– Yritys on avannut rekrytointiväylät henkilöille, jotka usein ohitetaan uutta työvoimaa haettaessa. Nämä henkilöt tarvitsevat koulutusta työn oppimisen tueksi. Koulutukset ovat samalla investointi yrityksen osaamispääoman kasvattamiseksi, Eskelinen tähdentää. 

Haku