Hyppää sisältöön

Kasvava tuulivoimateollisuus tarjoaa uusia työpaikkoja

Kasvava tuulivoimateollisuus tarjoaa uusia työpaikkoja

17.12.2021

Tuomas Metsävainio,  Aysun Yozgyur, Toni Pääskynen, Kaisu Soivio, Oula Paattakainen, Taneli Rantala ja Karoliina Ilola Moventaksen tuontatotiloissa Jyväskylän Etelä-Keljossa.

Tuulivoimaloiden vaihteita valmistava Moventas rekrytoi aktiivisesti nuoria osaajia. Monet yrityksen vakituisista työntekijöistä ovat aloittaneet työharjoittelijoina tai opinnäytetyön tekijöinä.


TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | MIKKO KUPARINEN

Vierailu Moventaksen päätoimipisteessä Jyväskylän Etelä-Keljossa on silmät avaava kokemus. Vasta 34-tonnista ja nimellisteholtaan 4,5 megawattista tuulivoimavaihdetta katsellessa ymmärtää, millaisesta liiketoiminnasta on kyse. Tuotteiden suunnittelu, valmistaminen, kuljettaminen, paikoilleen asentaminen ja huoltaminen vaatii pitkälle vietyä osaamista.

– Tuotteiden suunnittelu ja valmistus vaatii äärimmäisten tarkkuuksien hallintaa ja toisaalta kykyä valmistaa kooltaan jättimäisiä tuotteita. Haastavaa tuotantoprosessia on myös pystyttävä skaalaamaan sarjatuotannoksi. Lisäksi tuotantoprosessille on haettava ulkopuolisen luokituslaitoksen myöntämä hyväksyntä ja lopputuotteelle luokitus. Vastaavaan teolliseen toimintaan pystyy vain muutama yritys, Moventaksen teknologiajohtaja Jyrki Virtanen kertoo.

Lisää osaajia tarvitaan  

Vaikka Moventas työllistää yli 500 työntekijää neljällä mantereella, se on omalla toimialallaan pieni. Yritys kilpailee globaaleja jättejä vastaan erityisesti innovatiivisuudellaan ja muutoskyvyllään. Tekninen etumatka kilpailijoihin saavutetaan henkilöstön rautaisella ammattitaidolla. 

Osaajia tarvitaan niin tuotantoon, tutkimukseen, tuotekehitykseen kuin suunnitteluunkin. Moventaksella työskentelee esimerkiksi koneenrakennuksen asiantuntijoita, fyysikoita, matemaatikoita, sähkö- ja automaatioinsinöörejä sekä IT-alan osaajia. Monet heistä ovat tulleet taloon jo opiskeluaikanaan. Vuosittain Moventas työllistää noin 50 kesätyöntekijää, harjoittelijaa ja opinnäytetyöntekijää.

Väitöskirja osana työtä 

Päämetallurgi Kaisu Soivio ja tutkimusinsinööri Oula Paattakainen edustavat nuorempaa työntekijäkaartia. Soivio on valmistunut materiaalitekniikan diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta vuonna 2008 ja Paattakainen filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2019. 

Soivio työskenteli valmistumisensa jälkeen tutkijana ja komponenttien kehitystehtävissä. Työhön kuuluu muun muassa uusien metalliseosten, materiaaliratkaisujen ja käsittelymenetelmien kehittäminen sekä hankinta- ja laatuorganisaatioiden sisäinen konsultointi. Soivio osallistuu myös Moventaksen edustajana kansainvälisiin tutkimushankkeisiin ja valmistelee omaa väitöskirjaansa hammaspyörien suorituskyvyn ja luotettavuuden parantamisesta. Tutkimusaineiston hän kerää Moventakselta.

– Väitöstutkimus on osa työtäni, joten voin käyttää siihen työaikaa. Tutkimuksen tekemistä helpottaa merkittävästi se, että voin tehdä 1–2 päivää viikossa etätöitä. Työssäni minua motivoivat erityisesti kompleksiset tuotteet, Moventaksen voimakas satsaus tuotekehitykseen ja mahdollisuus työskennellä monialaisten ihmisten kanssa ympäri maailman, Soivio summaa.

Vastuuta ja tukea 

Paattakainen puolestaan aloitti Moventaksella kesätyöt kandiksi valmistuttuaan vuonna 2015. Hän jatkoi työskentelyä osa-aikaisesti maisteriopintojensa lomassa ja teki gradunsakin Moventakselle. Paattakaisen mielestä hänen pääaineensa, soveltava fysiikka, tukee erittäin hyvin teollisuudessa työskentelyä.

– Pääsin jo opiskeluaikana koulutustani vastaaviin tehtäviin. Toteutin esimerkiksi automaatio- ja kontrollilogiikan nopean akselin laakeritestilaitteeseen.

Paattakainen valmistui maisteriksi keväällä ja sai heti vakituisen työn tutkimusinsinöörinä Moventaksen verifikaatiotiimissä. Työhön kuuluu prototyypeille tehtävien testien suunnittelu, koeajomittausten ohjeistaminen sekä mittaustulosten analysointi ja raportointi.  

Paattakainen tekee myös itse jokin verran testejä. Hän esimerkiksi kiertää tekemässä tuulivoimaloiden kenttämittauksia eri puolilla Eurooppaa. Vanhemmissa voimaloissa ei ole hissiä, joten 100 metrin korkeuteen joutuu välillä kipuamaan lihasvoimalla. Näköalat maisemakonttorissa  ovat kuitenkin kipuamisen arvoiset.

– Työssä pääsen tekemään itseäni kiinnostavia asioita ja edistämään ilmastoystävällistä energiantuotantoa. On hienoa, että suunnittelun ohella voi pukea haalarit ylle ja tehdä töitä myös käsillään. Oleellisen tärkeä juttu on myös työyhteisön hyvä ja luottamuksellinen ilmapiiri. Esimiehet jakavat vastuuta meille asiantuntijoille, mutta tarjoavat tukea aina tarpeen tullen, Paattakainen kiittelee. 

Haku