Hyppää sisältöön

Kasvava puhtaan energian keskus löytyy Raahesta

Kasvava puhtaan energian keskus löytyy Raahesta

30.03.2023

Kansallinen vetyverkosto -hankkeen projektipäällikkö Minna Näsman ja Raahen seudun kehityksen johtaja Pasi Pitkänen luottavat Raahen seudun vetovoimaan vihreän siirtymän keskittymänä.

Raahen seudulla on tärkeä rooli puhtaan energian keskittymänä. Alueella tuotetaan suuri osa Suomen tuulivoimasta ja fossiilivapaaseen tuotantoon ollaan investoimassa miljardeja. Myös vetyyn kohdistuu isoja odotuksia.

TEKSTI ELINA JÄNTTI | kuva TUULI NIKKI

Pohjanlahden rannikolla, tunti Oulusta etelään, sijaitseva Raahen seutukunta on tunnettu teräksestä, energiasta ja maataloudesta. Muulle Suomelle on jo näytetty esimerkkiä koulutuksen kehittämisessä monikampusmallilla ja hoiva-alalla aikuisneuvolatoiminnalla. Piikkipaikalla halutaan olla myös puhtaampaan tulevaisuuteen tähdätessä.

– Meille vihreä siirtymä tarkoittaa isoja panostuksia fossiilivapaaseen teollisuuteen, teknologiaosaamiseen ja puhtaaseen energiaan kuten merituulivoimaan ja vedyn tuotantoon. Yhtä lailla se vaikuttaa rakentamisessa, matkailussa ja kaupan alalla, toteaa Raahen seudun kehityksen johtaja Pasi Pitkänen.

– Alueemme edelläkävijöitä ovat SSAB:n lisäksi esimerkiksi Woodcomp puukerrostalorakentamisessa ja Pohjolan Peruna elintarviketeollisuudessa. Näemme vihreässä siirtymässä valtavat kasvumahdollisuudet, ja siihen liittyen haluamme olla yksi Suomen johtavista yritystoiminnan keskittymistä.

Valtavia investointeja

Raahen uudessa kaupunkistrategiassa vihreä siirtymä on nostettu keskeiseksi teemaksi, joka läpäisee kaiken toiminnan. Se ei ole pelkkää sanahelinää. Verrattuna moniin muihin Suomen kaupunkeihin, Raahessa on jo otettu useita konkreettisia harppauksia.

Raahen seutu on uusiutuvan energian keskittymä yli 200 tuulivoimalalla, joiden teho on kuudesosa koko Suomen tuulivoimakapasiteetista. Nyt suunnitteilla on noin 20 puistoa, joihin voi tulla jopa 300 tuulivoimalaa lisää.

Tarve uusiutuvalle energiantuotannolle on kasvanut viimeisen vuoden aikana radikaalisti, mikä johtuu fossiilisista polttoaineista luopumisesta, ulkomaisen energian saatavuuden heikkenemisestä sekä teollisuuden tuotantoprosessien ja yhteiskunnan sähköistymisestä.

– Lähitulevaisuudessa erityisesti merituulivoiman painoarvo nousee ja tekniikan kehittyessä myös tehot kasvavat. Tämä on valtava mahdollisuus yrityksille paitsi uuden vetytalouden kannalta, myös paikalliselle alihankintaverkostolle, jolla on erittäin vahva kokemus ja osaaminen suurissa projekteissa.

Vihreässä siirtymässä logistiikalla on iso rooli. Seudun sijainti 8-tien ja ratayhteyksien varressa on hyvä etu, mutta vielä tärkeämpi tekijä on projektirahdin erikoisosaaja Raahen Satama. Ulkomaantavaraliikenteen volyymeilla Suomen kolmanneksi suurimmalle yleissatamalle kaavaillaan tulevaisuudessa tehtävää offshore-tuulivoimahubina, mikä tarkoittaa Euroopan mittakaavassakin merkittäviä investointeja.

– Mikäli yritys mielii kasvaa markkinan mukana, kannattaa tilaisuuteen tarttua nyt. Valmiiden tonttien lisäksi myös selvitys teollisen vedyntuotannon sijoittumisesta Raaheen on tehty. Raahen seudulta löytyy Euroopan ainoa ydinvoimalakäyttöön kaavoitettu tonttikin. Tuemme alueellemme sijoittuvia yrityksiä kaikissa liiketoimintaan liittyvissä asioissa, myös kaavoitus- ja luvitusprosesseissa, Pitkänen vakuuttaa.

Euroopan suurin vetylaakso rakennetaan verkostotyöllä

Olennaisena osana vihreään siirtymään Raahen seudulla liittyy vetytalous. Raahen seudun kehitys koordinoi Kansallinen vetyverkosto -hanketta, jonka hankeosapuolina on kuntien kehitysyhtiöitä, oppilaitoksia ja muita julkisen sektorin toimijoita. Pääosa rahoituksesta tulee Pohjois-Pohjanmaan liitolta. Projektissa rakennetaan kansainvälistä BotH2nia-viestintäyhteistyötä Itämeren alueelle.

– BotH2nia-verkosto on herättänyt kiinnostusta erityisesti vetyinvestoreiden keskuudessa. Mukana on jo yli 100 jäsentä, joista puolet on yrityksiä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Minna Näsman.

Verkosto auttaa organisaatioita muun muassa järjestämällä vetytalouteen kietoutuvia tapahtumia, jakamalla tietoa ja linkittämällä potentiaalisia partnereita yhteen.

– Verkostomme on yksi esimerkki siitä, miten Raahen seutu on viemässä vihreää siirtymää eteenpäin. Kun katsotaan koko Itämeren aluetta, arviolta lähes kolmannes EU:n tavoittelemasta kymmenestä miljoonasta tonnista päästötöntä vetyä voisi tulla täältä, eli voimme tulevaisuudessa olla Euroopan suurin vetylaakso. Onnistumme saamaan aikaan isoja asioita, Näsman sanoo.

Suomen virallinen vedyntuotantotavoite on kymmenesosa EU:n alueella tuotetusta vedystä vuonna 2030. VTT:n tuoreen selvityksen mukaan koko tavoite voitaisiin täyttää Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjoisen merkitystä vihreän siirtymän tekijänä ei voida ohittaa tulevassa hallitusohjelmassa. Rooli energiantuotannossa on iso muun muassa huoltovarmuuden kannalta.

– Raahen seutu kytkeytyy ketjuun, joka ulottuu kaarena Ruotsin Uumajaan asti. Perämerenkaari tulee kehittymään lähitulevaisuudessa valtavasti. Alue on osa Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosien muodostamaa kokonaisuutta, jonne on tulossa arviolta 150 miljardin arvosta investointeja. Raahen seutu on potentiaalinen paitsi vedyntuotannon teknologiaosaamisen myös kemian- ja akkupuolen yrityksille, Pitkänen muistuttaa.

PUHDASTA KASVUA

  • Raahen seudusta (Siikajoki, Raahe, Pyhäjoki) on kehittymässä entistä houkuttelevampi talousalue vihreän siirtymän myötä.
  • Alueella panostetaan isosti esimerkiksi merituulivoimaan ja vetytalouteen.
  • Vetovoimaa lisäävät seudun vahva teollisuusosaaminen sekä hyvät yhteydet niin merelle kuin maalle.

Raahen seudun kehitys

Both2nia

Haku