Hyppää sisältöön

Kasvava ala kaipaa osaajia

Kasvava ala kaipaa osaajia

21.10.2021

Kajaanin ammattikorkeakoulun esports-painotteisen tradenomitutkinnon tavoitteena on kouluttaa nopeasti kasvavaa alaa laaja-alaisesti ymmärtäviä ammattilaisia.

Uudet, nopeasti kehittyvät alat näkyvät Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutusvalikoimassa. Esports Business -koulutusohjelmassa on mahdollista opiskella elektronisen urheilun liiketoiminnan ammattilaiseksi.

TEKSTI | SAANA LEHTINEN  KUVA | ANU KOVALAINEN

KAMK käynnisti vuonna 2018 yhden maailman ensimmäisistä elektronisen urheilun, eli esportsin, koulutusohjelmista. Englanniksi toteutettavan Bachelor’s Degree in Esports Business -koulutuksen pääpaino on kansainvälisessä liiketoiminnassa, mutta perinteisiä liiketalouden opintoja täydentää kattava valikoima esports-alaa käsitteleviä opintojaksoja.

E-urheilun opiskelu houkuttelee Kajaaniin opiskelijoita ympäri maailmaa. Seuraava haku koulutukseen alkaa tammikuussa 2022.

Pelaaminen on vain yksi osa laajaa toimialaa

Esports Business -opinnot on suunnattu kaikille e-urheilusta kiinnostuneille. Sisäänpääsy ei edellytä pelaajataustaa tai muuta alan osaamista. Kiinnostus ja kokemus kulkevat kuitenkin usein käsi kädessä. 

– Monilla opiskelijoillamme on kokemusta pelaamisesta, koulutusohjelmassa lehtorina toimiva Janus Pitkänen kertoo.

KAMKin e-urheilupainotteisen tradenomitutkinnon tavoitteena on saattaa työmarkkinoille ensisijaisesti e-sportsia laajasti ymmärtäviä ammattilaisia, ei ammattipelaajia. 

– Vaikka pelaajat ovat esportsin tähtiä, he ovat lopulta vain yksi osa tätä alaa, Pitkänen muistuttaa.

Alan yhteisössä on Pitkäsen mukaan kysyntää e-urheilusta aidosti kiinnostuneille osaajille, jotka hahmottavat monipuolisen ja kehittyvän alan erityispiirteineen.

Kansainvälisen kaupan parissa työskentelemisen lisäksi opiskelijat voivat suuntautua kurssivalinnoistaan riippuen esimerkiksi tapahtumatuotannon, markkinoinnin, tuotesuunnittelun sekä valmentamisen ja joukkuemanageroinnin tehtäviin. 

Käytännönläheinen opetus mahdollistaa opiskelijoille yritystoiminnan ja tapahtumien järjestämisen harjoittelemisen jo opiskeluvaiheessa. Osaamisen kehittymistä vahvistaa myös esports-opiskelijoiden oppimisyhteisö KAMK.GG, jossa opiskelijat työstävät yhdessä projekteja ja tapahtumia kursseilla oppimiensa asioiden pohjalta.

Kuitenkin myös pelaamiselle on oma paikkansa koulutusohjelmassa.

– Osa opintojaksoista on suunnattu kilpapelaajille ja sellaiseksi haluaville. Näillä kursseilla keskitytään pelitaitojen kehittämiseen tarjoamalla välineitä esimerkiksi ajallisesti ja laadullisesti tehokkaaseen pelaamiseen, Pitkänen kertoo.

Työpaikkojen määrä kasvaa

E-urheilun kasvu merkittäväksi pelin ja viihteen muodoksi näkyy ympäri maailmaa. Moniin muihin lajeihin verrattuna kilpapelaaminen ei ole juurikaan kärsinyt, vaan pikemminkin menestynyt koronapandemian aikana. Koska verkossa pelattavat pelit eivät edellytä fyysistä läsnäoloa samassa tilassa, rajoitukset eivät ole tuoneet alalle suuria muutoksia. Nopeatahtista kasvua on luvassa tulevaisuudessakin, mikä näkyy työmahdollisuuksissa.

– Joidenkin lähteiden mukaan alan työpaikkojen kasvu nousi jopa 118 prosenttia vuonna 2019.

Teknologisten muutosten mukana kehittyvä esports kiinnostaa myös tutkijoita. Pitkäsen mukaan e-urheiluun liittyvä tutkimus ja alaa käsittelevien opinnäytetöiden määrä on kasvanut merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana. 

MAAILMAN SUURET urheilulajit, kuten jalkapallo, olivat joskus vain pelejä.

Tutkijoiden kiinnostuksesta ja yleistyvistä koulutusohjelmista huolimatta kilpapelaaminen ja sen ympärillä tapahtuvan toiminnan ammattimaistuminen saattavat tuntua alasta haaveilevien nuorten vanhemmista vieraalta. Pitkänen kuitenkin muistuttaa, että vastaava kehityskaari on tuttu nykyisin maailmanlaajuista suosiota nauttivien urheilulajien historiasta.

– Maailman suuret urheilulajit, kuten jalkapallo, olivat joskus vain pelejä. Jossain vaiheessa näitä lajeja lähdettiin harrastamaan entistä ammattimaisemmin, mikä toi niiden piiriin tuloja. Uudet digitaaliset mahdollisuudet, kuten internet ja tietokoneet, ovat mahdollistaneet kilpapelaamisen muodon, jota voi seurata muiden lajien tavoin ympäri maailmaa ja johon liittyvät turnaukset vetävät valtavia katsojamääriä. Voidaan ajatella, että esports on nykyajan nuorten uusi jalkapallo.

Haku