Hyppää sisältöön

Kassajäsenyys tuo turvaa yrittäjälle

Kassajäsenyys tuo turvaa yrittäjälle

30.12.2021

Yrittäjän Työttömyyskassalle on kunnia-asia, että etuuksien maksatus kassaan kuuluville jäsenille lähtee liikkeelle viiveettä, kertoo kassanjohtaja Merja Jokinen.

Kulunut vuosi on ollut yrittäjille haastava. Yrittäjän Työttömyyskassa sai runsaasti jäseniä, kun tuhannet havahtuivat toiminnan loppumisen mahdollisuuteen.

TEKSTI | LIISA JOENSUU KUVA | JUHA ARVID HELMINEN

Markkinatilanteet muuttuvat, ja oma ala saattaa hiipua esimerkiksi koronapandemian vuoksi nopeassakin tahdissa. Yrittäjille perustettuun työttömyyskassaan kannattaa liittyä ajoissa, sillä erilaiset pykälät ansioturvan saamiseksi saattavat yllättää. 

Pykäläviidakon läpi jäseniään 25 vuotta luotsannut Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa vaihtoi kesäkuussa nimensä Yrittäjän Työttömyyskassaksi, ja se tunnetaan nykyisin myös lyhyemmällä nimellä Yrittäjäkassa. Nimenmuutosta edelsi yhdistyminen AYT-kassan kanssa, joka poistui fuusiossa historiaan. 

– Haluamme olla yhteisö, joka ymmärtää jäsenyritysten arkiset haasteet. Yrityksen toiminnan jatkuminen ei aina ole kiinni yrittäjästä itsestään, sillä maailmanlaajuiset tapahtumat heijastuvat yksittäisiin toimijoihin ja toimintaympäristö voi muuttua nopeastikin, kertoo Yrittäjän Työttömyyskassan kassanjohtajana työskentelevä Merja Jokinen.

Jäseneksi riittävän ajoissa

Keväällä alkanut koronapandemia näkyi Yrittäjäkassassa uusien jäsenten liittymispiikkinä. Kassa sai 3000 uutta  jäsentä jo alkuvuodesta, kun koko viime vuoden aikana uusia jäseniä tuli 4000. Jäseneksi kannattaa liittyä ajoissa, sillä yrittäjä voi saada päivärahaa vasta oltuaan kassan jäsen 15 kuukautta. 

– Kovin moni suomalainen yrittäjä luottaa vielä omiin rahkeisiinsa näinä haastavinakin aikoina. Suomessa on 270 000 yrittäjää. Heistä 180 000 on yksinyrittäjiä. Yrittäjäkassassa jäseniä on kuitenkin vain 30 000. Kassaan liittyminen kannattaa, sillä jäsenen ansiosidonnainen päiväraha on suurempi kuin Kelan maksama työttömyyspäiväraha. Jäsenmaksu on alimmillaan alle 13 euroa kuukaudessa ja verovähennyskelpoinen. 

Kuluneen vuoden mittaan yrityksiä on lopetettu vähemmän kuin Yrittäjäkassassa vielä keväällä uumoiltiin. Kun tammikuussa ansiosidonnaista päivärahaa sai 730 entistä yrittäjää, heinäkuussa heitä oli 930. Kasvu ei ole kovin suuri. Jokinen uskoon tilanteen johtuvan siitä, että pandemian alettua yrittäjille kehitettiin erilaisia väliaikaisia tukimuotoja. 

– Normioloissa ansiosidonnaisen päivärahan saamisen ehtona on, että yritystoiminta lopetetaan. Yritys tulee ottaa pois arvonlisävero- ja ennakonpidätysrekisteristä sekä työnantajarekisteristä. Päivärahan saamisen ehtona on normaalisti myös, että yrittäjä ilmoittautuu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Vuoden loppuun asti yrittäjä voi kuitenkin saada Kelan työmarkkinatukea siten, että yritystoiminta edelleen jatkuu. 

Yrittäjäkassaan voivat kuulua minkä tahansa yritysmuodon harjoittajat, myös maatalousyrittäjät, kevytyrittäjät ja osakkaat. Jäsenyyden edellytyksenä on vähintään
13 076 euron vuosityötulo. Kassan jäsenmaksu ja päivärahan määrä on sidottu yrittäjän maksaman YEL- tai MyEL-vakuutuksen tasoon. Osaomistajien etuuden suuruus nojautuu TyEL-vuosipalkkaan. 

– Ansiosidonnaista työttömyysturvaa kassasta saa keskimäärin puolentoista vuoden ajan. Korvaukset alkavat juosta nopeasti, sillä omavastuupäiviä ennen korvauksen saamista on vain viisi, ja vuoden loppuun asti niistäkin on luovuttu, Jokinen kertoo. 

Haku